Uvodnik

Živa Kavka Gobbo (Focus, društvo za sonaraven razvoj): Skupnostno delovanje in povezovanje pri prizadevanju za spremembe

V času študija kulturne antropologije sem se srečala s praksama Potlač in Kula. Praksi in poimenovanja sta se mi zasidrali globoko v spomin. Imela sta kar ikonični status znotraj vede, z njima so se ukvarjale »legende« antropološkega raziskovanja.

                                                        

 

Aktualno v Planu B

 

Mreža na vlado naslovila predlog z ukrepi za doseganje ciljev Pariškega sporazuma

Mreža Plan B za Slovenijo je v petek premierju Marjanu Šarcu ter Vladi RS poslala predlog z ukrepi za doseganje ciljev Pariškega sporazuma v Sloveniji. Več…

 

 

Iz aktivnosti članic

 

Delovati je pričela brezplačna Zelena svetovalnica

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je v okviru prenovljene spletne strani Zagovorniki okolja zagnal brezplačno Zeleno svetovalnico. Na spletni strani so uporabnikom prijazno predstavljeni vsi postopki varstva okolja in urejanja prostora, na vprašanja pa bodo v Zeleni svetovalnici zagovorniki okolja odgovarjali v 5 delovnih dneh. Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam. Več…

 

 

COP24: Države niso naslovile opozoril o nujnosti ukrepanja za preprečitev podnebnega zloma           

Ob izteku podnebnega vrha v Katovicah (COP24) je jasno, da vlade niso primerno odgovorile na katastrofalne posledice podnebnih sprememb, ki jih je osvetlilo Posebno poročilo IPCC o globalnem segrevanju za 1,5 °C. Na podlagi zdaj operativnega Podnebnega sporazuma je potrebno v naslednjih dveh letih okrepiti podnebno ukrepanje na raven, ki je po mnenju podnebnih znanstvenikov nujna. Slovenija mora napovedano bolj smelo podnebno politiko iz besed preliti v dejanja. Več…

 

 

 

Po COP24: Mladi postavili ogledalo okornemu, zastarelemu in z interesi fosilnega kapitala zavrtemu procesu podnebnih pogajanj

Stvar, ki je morda najbolj zaznamovala letošnji COP, je bila prisotnost mladih podnebnih aktivistov, ki so postavili ogledalo okornemu, zastarelemu in z interesi fosilnega kapitala zavrtemu procesu podnebnih pogajanj. Podnebne spremembe mladi prepoznavajo kot krizo, ki bo resnično in usodno zaznamovala njihova življenja, in zahtevajo njeno takojšnje naslavljanje. Za to so že danes na voljo vsa potrebna znanja, tehnologije in sredstva, manjka samo politična volja.

  

 

Širitev letališča v Mariboru prevelik zalogaj za okolje in družbo             

Focus je skupaj z nekaj drugimi nevladnimi organizacijami v petek, 14. decembra 2018 posredoval pripombe na Državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (DPN LERM). Predlagana posodobitev in širitev LERM ekonomsko ni utemeljena in predstavlja nesprejemljive dodatne obremenitve za okolje in družbo. Ocenjujemo, da je potrebno postopek širitve LERM nemudoma ustaviti, saj že letališče s trenutnimi kapacitetami povzroča prekomerno obremenitev ljudi in okolja na nekaterih segmentih. Več…

 

  

 

Odličen odziv na testne nočne vožnje na osrednjem Gorenjskem

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in CIPRA Slovenije sta tekom dveh koncev tedna v t.i. Veselem decembru testno izvedli organizirane nočne prevoze z avtobusi. Namen le-teh je bil preveriti potrebe in možnosti za redno uvajanje nočnih prevozov, predvsem za mlade in druge osebe, ki nimajo lastnega prevoza. Predvsem v drugem vikendu sta bili obe vožnjo dodobra polni, izredno dober odziv pa je akcija doživela tudi na socialnih omrežjih in med različnimi lokalnimi akterji (društva, gostinci, …). Okvir za omenjeno akcijo predstavlja projekt ’’Naj te zapelje zelena mobilnost’’, ki ga CIPRA Slovenije in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj na območju osrednje Gorenjske izvajata od začetka letošnje jeseni. Več…

 

 

Foto: spletna stran CTRP Kranj

 

Kreativna kampanja o okolju in zdravju Vplivnez.si, ki jo soustvarjajo mladi

Kampanja Vplivnez.si je organizirana v sklopu Partnerstva za okolje in zdravje, ki ga v Sloveniji izvaja Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj s partnerskimi organizacijami in strokovnjaki s tega področja.

 

Foto: FB Vplivnež.si

 

Računalniki za šolajoče

Na 11. Informativi - sejmu izobraževanja in poklicev, ki bo potekala 25. in 26. januarja 2019, bo Društvo Duh časa šolajočim podarilo 150 računalnikov. Namen Društva Duh časa je prispevati k razvoju na virih osnovanega gospodarstva. Da je mogoča okolju in ljudem prijaznejša družba, od leta 2011 dalje dokazujemo s prostovoljsko dejavnostjo Računalniki za socialno ogrožene. Donirano rabljeno računalniško opremo usposobimo za ponovno uporabo s pomočjo prosto dostopnih odprtokodnih računalniških rešitev, ki jih razvijajo prostovoljci po vsem svetu.

ITR-jev projekt spodbujanja lastnega kompostiranja se uspešno zaključuje

V začetku decembra je ITR izvedel zaključni posvet, eno zadnjih dejavnosti projekta »Kompostiranje je več kot recikliranje.« Projekt se je začel aprila 2018 in je v kratkem času pripeljal do številnih pozitivnih sprememb in rezultatov. Projekt so povezali s programom »Šolski ekovrtovi«, ki ga ITR izvaja že od leta 2011. Kompostiranje je namreč najpomembnejša spremljevalna dejavnost vsakega (ekološkega) vrtnarjenja, otroci in mladi pa so zelo učinkoviti pri osveščanju svojih bližnjih.

 

 

Vabljeni k prebiranju zimskega novičnika Dovolj za vse

Izšel je četrti novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Tokratna številka je posvečena skupnostnim praksam na področju trajnostne mobilnosti. Ta v Sloveniji predstavlja ključni ukrep blaženja podnebnih sprememb, prinaša koristi na področju javnega zdravja in izboljšuje kakovost bivanja. Poudarek je na pešačenju, kolesarjenju in uporabi javnega potniškega prometa. Slednji v Sloveniji le v manjšem obsegu pokriva potrebe razpršeno poseljenega prebivalstva, in eden od odzivov na ta problem je razvoj različnih skupnostnih praks na področju mobilnosti. Več…

 

 

Z usposabljanjem za interpretacijo dediščine in trajnostnega razvoja do zelenih podjetniških priložnosti

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je okviru projekta LENA od oktobra do decembra 2018 izvedel usposabljanje bodočih interpretov dediščine in izobraževalcev za trajnostni razvoj na Gorenjskem. Gre za del usposabljanj za vodnike po Podonavju, ki se izvaja v vseh partnerskih državah. Udeleženci so pridobili pestra znanja za inovativno interpretacijo naravne in kulturno, ki podpira premik k trajnostnemu razvoju, s tem pa tudi odgovorno turistično podjetništvo.

 

Nova raziskava društva Morigenos o nenavadni socialni strukturi delfinov

Nova raziskava socialne strukture delfinov iz Tržaškega zaliva, objavljena v ugledni mednarodni reviji Marine Biology, je pokazala, da se delfini ob slovenski obali delijo v ločene socialne skupine. Nekatere med njimi se med seboj očitno ne marajo preveč. Več…

 

Umanoterin 0,5% kviz ali kako zmanjšati ogljični odtis

Še nekaj ur in izteklo se bo leto 2018. Želimo vam, da jih preživite nasmejano in tudi dobrodelno. Zato v Umanoterini ekipi tudi letos nismo razočarali in smo vam v zahvalo za sodelovanje in podporo ponovno pripravili Umanoterin 0,5 % kviz. Več…

 

  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

E-seminar: Upravnopravno varstvo 

Procesna pravila

Večina postopkov varstva okolja poteka po upravnem postopku, kot ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku, posamezni zakoni pa razne procesne dele lahko določajo drugače. Zoper upravne odločitve  je praviloma možna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, če pa posamezen zakon te ne predvideva ali zoper odločitve, ki jih sprejme ministrstvo, je možno začeti upravni spor. Upravni spor pomeni možnost vložitve tožbe zoper upravno odločitev na Upravno sodišče in sicer v roku 30 dni v skladu z Zakonom o upravnem sporu, izjemoma zoper izvedbeni prostorski akt v roku 3 mesecev po Zakonu o urejanju prostora. Praviloma je z obravnavo tožbe pri Upravnem sodišču postopek zaključen, le v izjemnih primerih je dopuščena možnost pritožbe zoper sodbo na Vrhovno sodišče. 

   

Vodnik za državljane za dostop do pravnega varstva na področju varstva okolja

Evropska komisija je izdala nov priročnik oziroma vodnik za državljane (in posredno tudi za države članice, predvsem z vidika prilagoditve pravne ureditve) glede osnovnih informacij za dostop do pravnega varstva na področju varstva okolja. Če vas zanima, kakšni so postopki, kdaj ima posameznik pravico do izpodbijanja dejanj države in zasebnikov, kako poteka sodnikova presoja primera, kakšne zahteve postavi sodnik za ureditev položaja, kakšna naj bi bila ureditev držav članic glede stroškov postopka, kakšni so časovni okvirji postopkov ter druge povezane informacije, si oglejte vodnik v slovenskem jeziku na tej povezavi!

 

Napovednik dogodkov

 

25. 1.: 7. noč delfinov

Tokratna, že 7. Noč delfinov je tik pred vrati. Društvo Morigenos vas vabi, da se jim pridružite v ljubljanskem Mestnem muzeju, 25. januarja ob 18.30 uri in preživite večer, poln zanimivosti iz sveta delfinov. Več…