Uvodnik

 

Gaja Brecelj (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj): Širjenje prostora civilne družbe (Uvod v posvet Krčenje prostora civilne družbe)

Zakaj smo se organizacije odločile narediti ta posvet in zakaj prav zdaj? Zakaj se nam zdi pomembno, da odpremo temo krčenja prostora civilne družbe? 


  

Op–ed (opposite to editorial)

 

Senka Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC): O pravicah narave na mednarodni konferenci v Ženevi – od antropocentrizma k ekocentrizmu 

Pod okriljem Združenih narodov je 11. in 12. decembra 2017 potekala v Ženevi konferenca Rights for Nature. Konferenca je v izmenjavo izkušenj in pogledov na perspektive pravic narave in Zemlje združila najpomembnejše akterje, ki si prizadevajo, da človek narave ne bi več obravnaval zgolj kot objekt svojih ravnanj.


 

Aktualno v Planu B

 

Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?  

V okviru Konzorcija vsebinskih mrež smo v Hiši EU 6. decembra organizirali posvet Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju? Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim državljanom podeljuje »pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije« in določa, da »se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani«. Več…

 

Konferenca Harmony with Nature  

Predstavnica mreže Plan B za Slovenijo se je udeležila konference Harmony with Nature, ki je potekala 11. in 12. 12. v palači Združenih narodov v Ženevi. Plan B za Slovenijo se uvršča na zemljevid tistih, ki si prizadevajo za vzpostavitev spoštovanja do narave in matere Zemlje skozi doseganje boljših mednarodno dogovorjenih pravil, ki bi vzpostavila zaščito Zemlji lastnih pravic – do naravnih ciklov, obnavljanja, vzdrževanja ekosistemov,…). Več…

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Demokracija pod udarom: Krčenje prostora civilne družbe

S posvetom Krčenje prostora civilne družbe, ki so ga organizirali društvo Focus, Umanotera in Ekologi brez meja, so 5. 12.v Ljubljani opozorili, da z omejevanjem ali celo izgubo dejavne civilne družbe izgubimo prav vsi, obenem pa je s tem pod vprašaj postavljena tudi demokracija v naši državi. Predstavniki civilne družbe iz Slovenije in tujine so opozorili na trende, ki omejujejo civilno družbo, od prevpraševanja legitimnosti civilne družbe do fizičnih napadov na aktiviste. Primer Švedske je pokazal, da civilna družba igra ključno vlogo pri razvoju in demokratizaciji družbe, ker prinaša več sodelovanja, solidarnosti ter okoljske in družbene odgovornosti. Več…

 

 

Od-rast: koncept za novo dobo

Focus, društvo za sonaraven razvoj je v sodelovanju z Fakulteto za družbene vede in društvom Iskra 14. 12. organiziral razpravo o Od-rasti. Koncept od-rasti se v svetovni znanstveni skupnosti razvija že nekaj desetletij, v Sloveniji pa počasi prodira v javni diskurz. Po uspešno izvedeni mednarodni konferenci v Budimpešti leta 2016, nekaj srečanjih in seminarjih v Sloveniji in izidu knjige Projekt od-rasti sedaj v Slovenijo prihaja prevod knjige Od-rast, slovar za novo dobo. Več…

 

10 let Okoljskega centra!

20. decembra 2017 je Okoljski center praznoval 10. obletnico delovanja. V prostorih Okoljskega centra so se rodili bogati in inovativni projekti ter aktivnosti s področja podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti, trajnostne energetike, krožnega gospodarstva, upravljanja z odpadki, zelenih delovnih mest, ekološkega kmetijstva, šolskih ekovrtov, varstva in ohranjanja narave, etične potrošnje, od-rasti, zelenega turizma, skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri itd. Okoljski center je organizacijam civilne družbe ponudil možnost tesnejšega in trajnejšega povezovanja in sodelovanja, kar se kaže tudi v uspešno izvedenih partnerskih projektih, ki prinašajo v slovenski prostor pomembne modele za prehod v sonaravno družbo na družbeno in gospodarsko vzdržne ter vključujoče načine.

 

Ob 10. obletnici, smo pripravili video, v katerem smo predstavili naše delo, uspehe in izdali kaj nas žene naprej. Več…

 

Zemeljski plin ni čisto fosilno gorivo!

7. 12. je potekala okrogla miza Evropska odvisnost od plina, ki sta jo v Ljubljani organizirala društvo Focus in Študenstsko društvo Iskra. V ospredje so bile postavljene okoljske in družbene posledice rabe zemljskega plina. Milijardna vlaganja v novo plinsko infrastrukturo prinašajo številna tveganja, ne da bi zares odgovorila na izzive energetske varnosti. Gre za projekte nepotrebnega trošenja sredstev, ki nas oddaljujejo od sprejetih podnebnih zavez, pogostokrat pa so povezani tudi s kratenjem človekovih pravic, je bilo glavno sporočilo dogodka. Več…

  

Slovenci najpogosteje iščemo nasvete za popravilo vrat 

Ali veste, da Slovenci na Googlu najpogosteje iščemo nasvet, kako popraviti vrata? Kako pa popraviti sušilnik za lase? Zakrpati potovalko? Poravnati zvito kolo? V Sloveniji imamo mojstre za vse to! Več…

 

 

Dobre prakse upravljanja malih zavarovanih območij narave na obmejnem območju Italije

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je v sredo, 15. novembra 2017 organiziral obisk dobrih praks upravljanja malih zavarovanih območij na obmejnem območju Italije za predstavnike lokalnih skupnosti na Gorenjskem. Več…

 

Januarsko štetje vodnih ptic v letu 2018

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji. Od leta 1997 naprej v okviru štetja skupaj preštejemo vodne ptice na vseh večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k ohranjanju njihovih populacij in mokrišč. Štetje vodnih ptic v organizaciji DOPPSa bo leta 2018 potekalo v soboto 13. in nedeljo 14. januarja. Več…

  

Umanoterin 0,5% kviz – boste strli dovolj orehov za potico?

Umanotera je tudi letos pripravila Umanoterin 0,5% kviz ob koncu leta, ki na zabaven način pripoveduje zgodbo iztekajočega se leta. Več…

 

  


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

  

E-seminar: Direktiva o industrijskih emisijah (IED)

Glavna sistemska direktiva, ki ureja dovoljevanje delovanja tiste industrije, ki najbolj onesnažuje okolje je Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). Gre za direktivo, ki je nadomestila več sedem prejšnjih direktiv, med najpomembnejšo IPPC direktivo.

 

E-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo, ki je že nekaj mesecev del mesečnih novic mreže. Skozi serijo prispevkov so sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvirji varstva okolja. S prijavo na polona@planbzaslovenijo.si si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov.

 


  

Napovednik dogodkov

 

31. 1.: Izmenjava oblačil

Društvo Ekologi brez meja vabi na izmenjavo oblačil, ki bo potekala na Waldorfski šoli v Ljubljani med 17. in 19. uro. Več…