Uvodnik

 

Barbara Kvac, Focus: Po uspešni podnebni konferenci v Parizu je čas, da od besed preidemo k dejanjem

Posledice ciklona Winston, ki je pred dnevi razdejal otoško državo Fidži, nas znova opominjajo na nujnost podnebnega ukrepanja za zavarovanje najbolj ranljivih skupnosti po svetu. In v tej luči predstavlja dogovor, ki so ga svetovne vlade dosegle v Parizu, pomemben dosežek. Ob upoštevanju znanstvenih opozoril, da bi segrevanje za 2 ˚C zelo verjetno prineslo resne škode zaradi podnebnih sprememb je 195 držav s Pariškim dogovorom podprlo cilj omejitve dviga globalne temperature na znatno pod 2 ˚C in se zavezalo k zasledovanju naporov za omejitev segrevanja na 1,5 ˚C. Hkrati so se dogovorile, da bodo v drugi polovici stoletja dosegle neto ničelne emisije. Prevedeno v razumljiv jezik to pomeni, da so se države dogovorile o opustitvi rabe fosilnih goriv v drugi polovici tega stoletja in okrepitvi svojih prizadevanj za zmanjšanje emisij.


 

 

Aktualno v Planu B

 

Prijava inšpekcijskim službam zaradi pogina živali na žici in rezilih ograje na državni meji

Konec decembra je Umanotera v imenu mreže Plan B za Slovenijo podala prijavo inšpekcijskim službam zaradi pogina živali zaradi poškodovanja na žici in rezilih ograje na državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Zaradi ograje prihaja tudi do fragmentacije habitata, kar je iz naravovarstvenega vidika pomemben negativni vpliv, predvsem za ogrožene vrste velikih zveri. Februarja smo prejeli odgovor tako Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo kot tudi Inšpektorata RS za okolje in prostor, oba pa ugotavljata, da za nadaljnje ukrepanje nimata zakonske podlage. Inšpekcija za okolje in naravo je s prijavo seznanila tudi Ministrstvo za notranje zadeve, katero je v svojem odgovoru navedlo ukrepe za preprečevanje poškodb živali. Vsi dokumenti v zvezi s prijavo inšpekcijskim službam so objavljeni v Kronologiji procesov na spletni strani mreže Plan B. 

 


 

 

Iz aktivnosti delovnih skupin mreže

 

Delovna skupina Podnebna politika

S svojim delom na področju podnebnih sprememb nadaljuje v okviru novega projektnega obdobja delovna skupina Podnebna politika, ki je v preteklih mesecih izvedla naslednje aktivnosti: v novembru je skupaj s Slogo pripravila pismo predsedniku vlade pred pariško Podnebno konferenco, januarja analizirala Pariški dogovor in pripravila pripombe mreže na Predlog Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016, februarja pa na ministrico za okolje in prostor ter Odbor za zadeve Evropske unije v Državnem zboru naslovila pismo pred Svetom EU za okolje. Delo delovne skupine lahko spremljate tudi pod rubriko Kronologije procesov na spletni strani mreže Plan B. 


 

 

Iz aktivnosti članic

 

Konferenca v Bursi in Let's do it World 2018

Jaka Kranjc (Društvo Ekologi brez meja) se je v začetku februarja udeležil letne konference gibanja Let's do it, ki je potekala na robu Burse (Turčija). Gibanje je na konferenci izbralo točen dan leta 2018, na katerega bomo ljudje po celem svetu zavihali rokave in očistili planet odpadkov, in sicer 8. september. Zanimiv zapis s srečanja si lahko preberete tukaj

 

 

Novo urejeno parkirišče pri planini Kuhinja za ohranjanje narave pod Krnom

V okviru projekta PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO!, kjer kot partner sodeluje CTRP Kranj, se je v začetku oktobra začelo z izvedbenimi deli pri urejanju parkirišča pod planino Kuhinja pod Krnom. 

 

E-novičnik projekta za trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku

Izšla je 1. številka e-novičnika projekta Parkiraj & doživi naravo!, ki ga ureja projektni partner CTRP Kranj. S projektom želimo partnerske organizacije podpreti uvajanje trajnostne mobilnosti pri obiskovanju naravne dediščine v Triglavskem narodnem parku, zlasti v Bohinju ter Zg. Posočju. 


 

 

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

 

Pravni interes NVO s statusom v upravnih postopkih 

Društva organizacije s statusom v javnem interesu na področju ohranjanja narave imajo po 137. členu Zakona o ohranjanju narave ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih. Nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove) s statusom javnega interesa na področju varstva okolja po Zakonu o varstvu okolja pa imajo pravico sodelovati le v nekaterih postopkih po tem zakonu (51a. člen, 64, člen, 73. člen, pogojno 84a. člen in 110g. člen). Izven teh določil je možno v upravne postopke v zadevah povezanih z varstvom okolja in narave, vstopati le po 43. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa, da v postopke lahko vstopi, kdor izkaže pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi. Pravna korist pa je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist. Praksa nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu je, daje vstopanje v postopke težko, ravno zaradi izkazovanja pravnega interesa. V pomoč vsem, ki se trudijo z utemeljevanjem pravnega interesa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja in narave bo zato morda v pomoč naslednje razmišljanje. 

 

 

Nacionalnega programa varstva okolja ni v normativni program vlade za leto 2016 in 2017

Vlada je v začetku januarja 2016 sprejela normativni program vlade za leto 2016 in leto 2017. Kljub obljubam Ministrstva za okolje in prostor na sestankih s predstavniki Plan B, da je ministrstvo že začelo s pripravami novega nacionalnega programa varstva okolja in ga bo vključilo v normativni program vlade za leto 2016, tega ni storilo. Tako imamo še vedno stanje z leta 2012 pretečenim nacionalnim programom. Še bolj problematično je, ker je, ker v državi nimamo aktualnega poročila o stanju okolja – zadnje je iz leta 2009.


 

 

Napovednik dogodkov

 

3.3.: Javna tribuna Onesnaževanje zraka – grožnja za zdravje ljudi

V četrtek 3. marca bosta Barbara Kvac iz društva Focus in Matej Ogrin s Cipre sodelovala na javni tribuni o onesnaženosti zraka v Sloveniji. Več…

 

10.3.: Dialog z državljani Krožno gospodarstvo - dobro za okolje in razvoj

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj vabita na pogovor z evropskim komisarjem za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenum VELLA in evropsko komisarko za promet Violeto BULC. Več…

 

29.3.: Letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo – Zbor članic 

Vabljeni na letno srečanje članic mreže Plan B za Slovenijo 2016, ki se bo odvijalo v Narodnem muzejo Slovenije – Metelkova od 8.30 ure naprej.

 

30.3.: Izmenjava oblačil

Društvo Ekologi brez meja vas ponovno vabi na izmenjavo oblačil na Waldorfski šoli v Ljubljani.