Uvodnik

 

Andrej Gnezda, Umanotera: Zakaj sporazum TTIP ni pomemben, Pripravite se na vročo jesen

Mesec maj se je za pogajalce in protagoniste sporazuma o prosti trgovini med EU in ZDA, znanega pod kratico TTIP pričel razburljivo. Greenpeace je z objavo 13-ih predlogov poglavij za sporazum TTIP poskrbel za medijski vihar in val javnega ogorčenja, komisarka za trgovino Cecilia Malmstrom pa je v svojem blogu ta vihar omejila le na kozarec vode

 

 

Op –ed (opposite to editorial)

 

Eva Izquierdo in Živa Kavka Gobbo: Nepravične trgovinske prakse v Evropski Uniji

Razprava o nepravičnih trgovinskih praksah se je na ravni EU začela s komunikacijo Evropske komisije, s študijo A better functioning food supply chain in Europe (2009). Razlog za začetek procesa je bilo veliko nihanje cen hrane vzdolž celotne prehranske verige v letu 2007. V istem letu je Evropska komisija začela intenzivneje spremljati cene na prehranskem trgu.  


 

 

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

12. maja smo se udeležili srečanja z vodstvom Inšpektorata RS za okolje in prostor pri varuhinji človekovih pravic.

 

Mednarodni seminar o železniškem potniškem prometu in kolesarjenju kot alternativi uporabi osebnemu avtomobilu  

V sredo, 11. 5. 2016, se je malo pred 9 uro zjutraj iz vlaka, ki je pripeljal iz Ljubljane, na železniški postaji v Borovnici vsulo neobičajno veliko potnikov, tudi takih z (zložljivimi) kolesi.

 

Dve pobudi pred evropskim Zelenim tednom: »Ljubljana brez pesticidov« in taksa na pesticide 

Inštitut za trajnostni razvoj in Mreža Plan B za Slovenijo sta 24. maja v Okoljskem centru v Ljubljani javno predstavila dve pobudi za zmanjšanje rabe pesticidov v Sloveniji.

 

Mrežna delavnica: Osnove vizualne govorice 

10. in 17. maja smo Info točko Okoljskega centra uporabili kot »prizorišče« razvijanja veščin v vizualnem komuniciranju. Na interaktivni delavnici smo spoznali pomen vizualne govorice, ki ima – tako kot pisana beseda – svoje tehnične zakonitosti.


 

 

Iz aktivnosti članic

 

Na Vlado RS naslovili poziv, naj ne podpre sporazuma CETA

Sindikati in nevladne organizacije so 12. maja na Vlado RS naslovili skupen poziv in stališče glede sporazuma med EU in Kanado, znanega pod kratico CETA. Poziv so poslali dan pred zasedanjem Sveta EU v sestavi trgovinskih ministrov (13. maja 2016), na katerem bodo razpravljali o sporazumu CETA s »pogledom na njegovo potrjevanje v oktobru«. Vlado in ministra za gospodarski razvoj so ponovno opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša sporazum CETA in izrazili podporo stališčem ministra Počivalška, da sporazuma CETA Slovenija ne more podpreti. Več…

 

Krožno gospodarstvo za telebane

Krožno gospodarstvo ni kakšno gospodarstvo, ki se ukvarja z izdelavo krogov, koles, turbin, obročev in kar je tega. Ali pa tudi. Stvar postaja hudo resna in še zdaleč ne samo moderna. V resnici gre za najbolj možen zdravorazumski model gospodarjenja, ki se vrača nazaj k naravi, vsekakor pa zaradi izumiranja zdrave pameti marsikoga nervira. Tako kot zdrava pamet tudi - zakaj bi poenostavljali, če lahko kompliciramo! Več… 

 

Zelena luč: Pot v zeleno Ljubljano preko prostorov sodelovanja in povezanih skupnosti?

16. maja je v Pritličju potekala v sodelovanju z Greenpeace Slovenije in Inštitutom za politike prostora razprava v okviru cikla Zelena luč. Kakšna bo podoba mest v prihodnosti? Bodo to zgolj tehnološko dovršeni, enolični in prazni prostori individualnega ali pa trend suburbanizacije lahko ustavi ustvarjanje prostorov sodelovanja in povezanih skupnosti? So to edine perspektive za družbeno pravičnejši in trajnostni urban razvoj ali je rešitev kje drugje? Posnetek razprave je dostopen tukaj.

 

Novice iz svetovne Energetske [R]evolucije 

Nova mesečna izdaja Novic iz svetovne Energetske [R]evolucije Greenpeace Slovenije je dosegljiva tukaj

 

Posvet »Sobivanje z volkom, medvedom in risom – obveznosti države«

18. maja je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potakala okrogla miza »Sobivanje z volkom, medvedom in risom – obveznosti države«. Študentje Pravne fakultete v Ljubljani, ki sodelujejo v letošnji Okoljski pravni kliniki, so predstavili svoje ugotovitve glede problematike sobivanja z velikimi zvermi, ki vplivajo na odločitve glede ravnanja z njimi. Posebno pozornost so namenili IZUMIRANJU RISA, glede katerega bi država v skladu z mednarodnimi, EU in nacionalnimi predpisi, morala izvesti številne ukrepe. 

 

Izšli so Vozni redi v Alpah 2016

V okviru Dneva Alpske konvencije je konec maja izšla že osma knjižica Vozni redi v Alpah, ki vsebuje 48 linij avtobusov, vlakov, žičnic in ladij po slovenskih Alpah in čez mejo. 

 

Otroci v šolo s pešbusom in bicivlakom

13. maj se je z dogodkom za medije na OŠ Koseze končala zadnja pilotna izvedba spremljanih poti v šolo v okviru programa Zdrav šolar. Novinarji so se lahko pridružili skupinam otrok in njihovim spremljevalcem ter se na lastne oči prepričali, da sta Pešbus in Bicivlak zabavni, varni, predvsem pa zdravi poti v šolo.

 

Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! je izšel prvi Novičnik s področja globalnega učenja za učitelje. Mesečni novičnik bo šolnike obveščal o novicah s področja globalnega učenja. Več…


 

 

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

Ta prispevek sodi v serijo prispevkov, ki bodo objavljeni v mesečnih novicah mreže Plan B za Slovenijo, kasneje pa dostopni preko strani mreže Plan B za Slovenijo in so namenjeni prenosu znanja o pravni ureditvi varstva okolja, tako na mednarodni, EU in nacionalni ravni ter možnostih varovanja, ki jih ta nudi posameznikom in nevladnim organizacijam. 

 

 

Mednarodnopravno varstvo okolja

Mednarodna skupnost je postala zaskrbljena zaradi stanja okolja pozno. Kot začetek mednarodnega varstva okolja štejemo konferenco Združenih narodov leta 1972 v Stocholmu, na kateri je bila sprejeta Deklaracija združenih narodov o človekovem okolju (Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment) - Stocholmska deklaracija.

 

Spremembe Zakon o varstvu okolja že veljajo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja  (ZVO-1 I) je začel veljati 10.5.2016. Zakon med drugim prinaša pomembne spremembe, ki bodo verjetno tekom izvajanja povzročale precej težav. Ministrstvo je sicer že podalo obširno pojasnilo.

  

Evropska komisija že drugo obrazloženo mnenje Sloveniji glede odlagališč odpadkov

Evropska komisija zahteva, da Slovenija uskladi obstoječa odlagališča Direktivo 1999/31/ES, saj morajo biti odlagališča zgolj zadnja možnost in morajo izpolnjevati pogoje, da se v čim večji meri izpolnijo vplivu na zdravje ljudi in okolje. Slovenija je obljubila, da bo do leta 2009 zagotovila izboljšave. Kljub napredku in dejstvu, da je Slovenija postala evropski prvak v recikliranju, je še vedno 35 odlagališč v stanju kršitve navedene direktive. Če Slovenija ne bo uredila zadev v dveh mesecih, bo lahko zadeva predana Evropskemu sodišču.

 

 

Vlada je sprejela:

  

Vlada Velike Britanije zgubila primer glede onesnaženja zraka

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/11/uk-government-spent-105000-in-legal-fees-on-lost-air-pollution-case

 

Velika Britanija ni uspela uskladiti svoje zakonodaje s pravili EU glede kakovosti zraka, zato je organizacije ClientEarth tožila ministrstvo zaradi opustitve njegove zakonite dolžnosti, da pripravi nove načrte o kakovosti zraka, da se ustavi onesnaževanje na zakonsko dovoljeno meje v najkrajšem času.

 

Vabilo na tretjo mednarodno okoljsko konferenco v Ljubljani

 

Na Pravni fakulteti v Ljubljani bo 9. in 10.6.2016 potekala tretja mednarodna okoljska konferenca Contemporary Challenges of International Environmental Law z naslovom GREENING THE URBAN LIVING. K udeležbi so posebej in z nižjo kotizacijo vabljene tudi nevladne organizacije.


 

 

Kohezijski kotiček

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis, katerega vrednost je 350.000 EUR in na katerega se lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove). MOP želi z razpisom spodbujati vsebine, ki se nanašajo na trajnostni razvoj na področju varstva okolja, predvsem spodbujanja prehoda na zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo ter na ohranjanje narave. Rok za oddajo prijave je 10. junij do 12.00 ure. Več…

 

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2016

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti mest ter arhitekture in graditve, katerega vrednost je 45.000 EUR. Rok za oddajo prijave je 3. junij do 12.00 ure. Več…

 

LIFE informativna dneva – Škocjanski zatok in Otočec

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira dve podrobnejši delavnici za pripravo projektnih prijav. Brezplačni delavnici sta namenjeni vsem, ki bi želeli pripraviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE. 8. junija se lahko udeležite delavnice v Škocjanskem zatoku in 9. junija na Otočcu.

 

Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2016

Evropska komisija je 19. maja objavila razpis programa LIFE za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic podnebnih sprememb za leto 2016. Skupna vrednost razpisa je 337,5 mio evrov, od tega je skoraj 274 mio evrov namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 mio evrov podprogramu za podnebne ukrepe. Več info na Razpisi.info in LIFE Programme.


 

 

Napovednik dogodkov

 

2. 6.: Razstava Na zlomljenih krilih razvoja 

Društvo Focus sporoča, da si lahko od 2. junija naprej razstavo »Na zlomljenih krilih razvoja« ogledate v pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti.

 

4. 6.: Vrečka na vrečko za manj plastike

Ekologi brez meja bodo v soboto, 4. junija, med 10. in 12. uro na največji Ljubljanski tržnici opozarjali, da so plastične vrečke škodljive za okolje ter pokazali praktične in dobre alternative. Več…

 

5. 6.: Z vlakom na ogled slapu Šum in praznik harmonikarjev v Zg. Besnici

V okviru programa Podeželsko razvojno jedro (PRJ) vas v nedeljo, 5. junija, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na živahen podeželsko-naravoslovni dogodek Z VLAKOM NA OGLED SLAPU ŠUM IN PRAZNIK HARMONIKARJEV V ZG.BESNICI. Več…

 

6. 6.: Okrogla miza: Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji 

Društvo Dinaricum vas vabi na okroglo mizo z naslovom Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji, ki bo v ponedeljek, 6. junija 2016, ob 9.00 v Državnem svetu Republike Slovenije. Več...

 

9. in 10. 6.: Tretja mednarodna okoljska konferenca v Ljubljani

Na Pravni fakulteti v Ljubljani bo 9. in 10.6.2016 potekala tretja mednarodna okoljska konferenca Contemporary Challenges of International Environmental Law z naslovom GREENING THE URBAN LIVING

 

17. 6.: Konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri 

Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na nacionalno konferenco Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki bo potekala v petek, 17. junija 2016 od 9. do 13. ure v hotelu Lev v Ljubljani. Več…

 

29. 6.: Izmenjava oblačil 

Ekologi brez meja vas v sredo, 29. junij, med 17.00 - 19.00 uro vabijo na poletno izmenjavo oblačil na Waldorfski šoli v Ljubljani. Več…