Uvodnik

 

Jana Apih, GoodPlace: Kako na ”trajnostni” oddih?

Ste že kdaj stopili v turistično agencijo in rezervirali počitnice, ki bi se ponašale s pridevniki, kot so ”sonaravni”, ”odgovorni”, ”vzdržni” ali ”trajnostni” turistični program? Mogoče boljše vprašanje. Ste že kdaj v katalogu kakšne turistične agencije naleteli na tak program? Močno upam, da ste. Čeprav mislim, da ste morali imeti kar srečo, če vam je to res uspelo. 


 

 

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

SVRK je, v okviru procesa priprave Strategije razvoja Slovenije do 2030 (SRS), v Ljubljani 15. junija organiziral razpravo o strateških prioritetah in ciljih do leta 2030. Interaktivne razprave, ki naj bi služila za pripravo dolgoročne SRS, se je udeležila tudi predstavnica mreže Plan B za Slovenijo, ki je na dogodku, med drugim, SVRK opozorila tudi na vizijo Slovenije do 2050, ki je SVRK še vedno ni objavil in predstavlja osnovo za nadaljnje korake oblikovanja strategije.

 

Posvet Okoljske migracije 

V okviru srečanja delovne skupine za zeleni razvojni preboj mreže je 29. junija v Okoljskem centru potekal posvet na temo okoljskih migracij. Namen dogodka je bila seznanitev z osnovnimi dejstvi okoljskih migracij (stanje in projekcije, pravni okvirji, dileme in odprta vprašanja) ter oblikovanje priporočil za odločevalce. 


 

 

Iz aktivnosti članic

 

Konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

V petek, 17. junija, je v Hotelu Lev v Ljubljani potekala nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Na dogodku, ki se ga je udeležilo okoli 120 udeležencev, predstavnikov občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ ter posameznikov, sta Gaja Brecelj (Umanotera) in Uroš Vajgl (Ministrstvo za okolje in prostor) predstavila koncept skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri ter skladnost s političnimi cilji, o energetski demokraciji po Evropi je govorila Molly Walsh (Friends of the Earth Europe), predstavljeni sta bili tudi navdihujoči praksi Občine Šentrupert in društva ProstoRož, različni predstavniki pa so predstavili tudi potenciale skupnostnega upravljanja po ključnih tipih virov. Konferenca je bila izvedena v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajajo organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Pravno informacijski center nevladnih organizacij in Inštitut za politike prostora. Več...

 

Dovolj za vse – vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

Umanotera, Društvo Focus, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Inštitut za politike prostora so izdali vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri.

 

Pri skupnostnem upravljanju so v središču ljudje. Gre za vključujoče modele, ki temeljijo na soupravljanju in usklajevanju interesov ter krepijo solidarnost in družbeno povezanost prebivalstva. Lokalne skupnosti imajo pravico, da si zagotavljajo blaginjo z viri v svojem okolju. Imajo pa tudi dolžnost, da to počnejo s spoštovanjem, na vzdržen način in da skrbijo za ohranjanje virov v trajno skupno dobro. Več…

 

Naj materiali krožijo tudi v turizmu

Ekologi brez meja so pričeli izvajati projekt Zero Waste turizem - Prehod v zeleno gospodarstvo na področju turizma, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Namen projekta je ponudnike storitev spodbuditi k prehodu v krožno gospodarstvo preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja. Pripravili bodo smernice za Zero Waste hotele in restavracije ter organizatorje prireditev, ki jih bodo v dveh pilotnih primerih in preko izobraževanj prenesli tudi v prakso. Hoteli v Italiji, ki so takšne smernice že uvedli, so v dveh letih za 95 % znižali količine odpadkov, stroške ravnanja z njimi za četrtino in povečali obisk za 15 %. Več…

 

Ne izgubljaj časa v avtu

17. junija zjutraj je društvo Focus že tradicionalno organiziralo kolesarski zajtrk na Prešernovem trgu in tako pogostilo vse uporabnike trajnostnih oblik prevoza.

 

»Ne izgubljaj časa v avtu!«, so kolesarji ob jutranji konici z napisi na majčkah opozarjali voznike in njihove sopotnike v avtomobilih ob bolj obremenjenih vpadnicah v Ljubljani. S tem so želeli opozoriti na nepotrebna čakanja v zastojih ter večjo odgovornost voznikov do okolja. Na Prešernovem trgu se je nato kljub dežju zbralo več kot 200 vsakodnevnih kolesarjev, kjer jih je čakal pravičen zajtrk: palačinke, smutiji, sadje, rogljički in kavica. Da je bila hrana pridelana po načelih pravične trgovine, je bilo poskrbljeno v okviru projekta Sadje naj bo pravično!. udeleženci so si sadje zmešali v slastne napitke kar na nožni pogon, s »smutibajkom«. Več… 

 

Okrogla miza »Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji«

6. junija se je v Državnem svetu Republike Slovenije odvila okrogla miza z naslovom Upravljanje in varstvo volka v Sloveniji. Z dogodkom so v Društvu Dinaricum, članici mreže, ki si prizadeva za strokovno in odgovorno ravnanje z naravo, želeli opozoriti na različno interpretacijo predpisov, ki urejajo področje upravljanja s populacijo volkov. Namen okrogle mize je bil izboljšati dialog med strokovnjaki na tem področju in prispevati k boljšemu razumevanju upravljanja in varstva volkov v Sloveniji. Več… 

 

Odprto pismo: Informacije o kršiteljih človekovih pravic morajo biti javne

Društvo Focus je, s podporo Zveze potrošnikov Slovenije, pozvalo FURS, da javno objavi, ali so bili od leta 2014 dalje izdelki podjetja Natural Fruit Company Ltd uvoženi v Slovenijo ter kdo je bil njihov uvoznik. 

 

V okviru projekta SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige, se Focus, društvo za sonaraven razvoj, skupaj s partnerji in Zvezo potrošnikov Slovenije zavzema za pravične razmere vzdolž dobavnih verig izdelkov na trgovinskih policah. Zavzemajo se za višje okoljske standarde in polno spoštovanje človekovih pravic ter višjo transparentnost informacij o izdelkih na trgovinskih policah v Evropi. 

V okviru projekta je nastalo več raziskav. Med drugim so raziskave, ki jih je naredila organizacija Finnwatch, pokazale grobe kršitve človekovih pravic pri podjetju Natural Fruit Company Ltd., ki proizvaja izdelke iz ananasa. Več…

 

Novice iz svetovne Energetske [R]evolucije 

Nova mesečna izdaja Novic iz svetovne Energetske [R]evolucije Greenpeace Slovenije je dosegljiva tukaj.

 

15. Ekopraznik in ekoteden v Ljubljani

Inštitut za trajnostni razvoj vabi nevladne organizacije, da se kot razstavljavci udeležijo tedna »Živeti dobro – živeti eko in zdravo« ter 15. ekopraznika v Ljubljani in izkoristijo možnost za predstavitev svojih dejavnosti na tej tradicionalni promociji okoljsko osveščenega, trajnostnega in zdravega življenjskega sloga. Ekoteden bo potekal od 5. do 9. septembra v Okoljskem centru (Trubarjeva 50, Ljubljana), ekopraznik pa v soboto, 10. septembra na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Več info na info@itr.si.

 

Delfina Vida in Wifi popestrila prvo raziskovalno odpravo z inštitutom Earthwatch

Konec junija se je zaključila prva letošnja raziskovalna odprava v sodelovanju med društvom Morigenos in inštitutom Earthwatch, v okviru programa Tracking dolphins in the Adriatic Sea.

Čeprav je bilo vreme bolj muhasto, so imeli več opažanj delfinov. Največkrat so bili v družbi delfinov Vide in Wifija, ki so ju opazovali tudi v dežju. Ekipa je sodelovala tudi na čistilni akciji v Strunjanu, ki je potekala v sklopu nacionalne kampanje "Živeti z morjem". Društvo Morigenos bo do septembra izvedlo še šest raziskovalnih odprav. Več…

 

Pohod »Po poteh preddvorskih voda«

25. junija se je v Preddvoru s še enim dobro obiskanim naravoslovno-turističnim pohodom ”Po poteh preddvorskih voda” zaključil prvi del predstavljanja velike pestrosti tamkajšnjih voda. Potekal je v okviru širšega Pohodniškega festivala v Kamniško-Savinjskih Alpah. V okviru pohoda so udeleženci obiskali in spoznavali zanimivosti kar štirih vodnih teles: jezera Črnava, reke Kokre z njenim ribjim življem ter potokov Suha in Bistrica. Več…

 

Štrk 2016

27. junija se je v Polani pričel Mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki ga je DOPPS organiziral že 27. zapovrstjo. Na taboru mladi spoznavajo, kako lahko z rednim spremljanjem številčnosti ptic, kot tudi s konkretnimi naravovarstvenimi akcijami pripomoremo k ohranjanju kulturne krajine, podrobneje pa bodo spoznali tudi rečni življenjski prostor ob reki Muri in Dravi. Več…

 

Umanoterino letno poročilo za 2015

Umanotera je izdala letno poročilo 2015.


 

 

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

  

Konvencija o biološki raznovrstnosti in z njo povezane konvencije

Konvencijo o biološki raznovrstnosti (Convention on Biological Diversity) je bila dana v podpisovanje na svetovnem srečanju pod okriljem Združenih narodov v Riu 5. 6.1992, v veljavo pa je stopila 29.12.1993. Slovenija jo je ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti leta 1996 (Uradni list RS – mednarodne pogodbe št. 7/96 z dne 7.6.1996).

 

Tretja mednarodna okoljska konferenca Zelenitev urbanega življenja

Letos je ponovno potekala že tretja mednarodna okoljska konferenca »Third Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference« z vodilno temo »Greening the urban living«. Konferenca združuje poglede pravnikov s pogledi strokovnjakov drugih disciplin, saj je varstvo okolja možno zagotavljati le multidisciplinarno. 

Anketa – vpliv NVO na oblikovanje EU politik in predpisov

Posebej na področju varstva okolja je ključnega pomena vplivanje v najzgodnejših pripravah EU dokumentov in predpisov. Namreč ti posledično tvorijo okoli 80 do 90% nacionalne zakonodaje s tega področja. V mreži Plan B za Slovenijo in Mreži za prostor smo v lanskem letu na podlagi analize ugotovili, da imamo nevladne organizacije sicer dostopne mehanizme neposrednega podajanja pripomb, nimamo pa vpliva ona oblikovanje stališč RS v procesu, ker je ta zaprt.

 

Stanje bomo lahko spreminjali tudi z izražanjem svojimj mnenj – zato je pomembno, da čim več organizacij odgovori na vprašalnik Civil Society Europe


 

Kohezijski kotiček

 

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2016 

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2016 Evropske komisije, da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Več…

 

Javno naročilo: Vpliv politik krožnega gospodarstva na trg dela v EU

Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo, katerega namen je analizirati vplive, ki jih ima lahko prehod na bolj krožno gospodarstvo, gospodarno z viri, na trg dela. Več…


 

Napovednik dogodkov

 

1. 6.: Okrogla miza o krožnem gospodarstvu »To ni reciklaža!«

Društvo Ekologi brez meja vas v petek, 1. julija, vabijo na okroglo mizo o krožnem gospodarstvu »To ni reciklaža!«, ki se bo odvila v prostorih Mestnega muzeja. Več…

 

29. 8.: Seminar Sadje naj bo pravično!

Društvo Focus bo konec avgusta za učitelje osnovnih in srednjih šol izvedlo seminar Sadje naj bo pravično! Več…

 

Monitoring volka

Društvo Dinaricum bo tudi letos predvidoma sodelovalo pri popisu teritorialnih tropov volkov. Popis bodo predvidoma izvedli v drugi polovici avgusta, preko treh zaporednih noči. Več…

 

Bajk kuhna: skupnostna popravljalnica koles

Mariborska Kolesarska mreža vabi vsak četrtek med 16.00 in 20.00 uro kolesarje v Bajk kuhno. Več…