Uvodnik

 

Katja Huš, Nina Štros: Prihodnost slovenske energetike v času rekordnih temperatur

Natanko pred enim letom smo dobili prvi uradni vtis o prihodnosti slovenske energetike, kot so si jo zamislili na Ministrstvu za infrastrukturo. Ministrstvo je preteklo poletje odprlo javno obravnavo predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS) – t.i. osnovnega razvojnega dokumenta, ki bi naj nastavil smernice slovenske energetike za naslednjih 20 oz. 40 let. Kar smo prebrali, je bilo zaskrbljujoče, saj ni ponujalo odločne poti prehoda na obnovljivo energijo, temveč je utiralo pot dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji in kurjenju premoga v Šoštanju še do leta 2054. 

 


  

Aktualno v Planu B

 

Zagovorniške aktivnosti v mreži Plan B za Slovenijo 

19. 7. je Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije javno objavilo Predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS. Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je v imenu mreže Plan B za Slovenijo pripravila odziv na predlagana finančna vlaganja in ukrepe, s katerim namerava Vlado opozoriti na nekatera neskladja in pomanjkljivosti predloga.  

 

Akcija v podporo razvoju intermodalnosti kolesa in vlaka ter prevoza potnikov s posebnimi potrebami na Slovenskih železnicah 

Po uspešno izvedenem majskem seminarju VLAK IN KOLO - Alternativa osebnemu avtomobilu na vsakdanjih in turističnih poteh Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP), v sodelovanju s Slovensko kolesarsko zvezo (SKM), nadaljuje s pobudami in aktivnostmi na področju razvoja potniškega železniškega prometa v Sloveniji.

 

Usposabljanje za izvajanje kampanj 

V okviru obširnega usposabljanja za izvajanje kampanj in zagovorništva, ki poteka v okviru delovne skupine Financiranje okoljskih nevladnih organizacij, smo konec julija izvedli dvodnevno poglobljeno usposabljanje za izvajanje kampanj – »Advanced campaign training», ki ga je izvedel predstavnik Greenpeace-a iz Slovaške Jurij Rizman. Usposabljanja se je udeležilo deset udeležencev iz petih organizacij članic mreže.

 

 


 

Iz aktivnosti delovnih skupin mreže

 

Trajnostna energetika 

Delovna skupina za trajnostno energetiko (DS TE) vključuje članice mreže Plan B za Slovenijo, ki jih ta tematika zanima. Delovna skupina sledi več procesom sprejemanja energetskih politik na državni in EU ravni. Lani so se pričele aktivnosti v navezavi na proces oblikovanja in sprejemanja Energetskega koncepta Slovenije (EKS).

 


  

Iz aktivnosti članic

 

Onesnaženje zraka zaradi premoga ne pozna meja

»Poleg podnebnih tudi zdravstvene posledice, ki jih nosi kurjenje premoga, ne poznajo meja. Potrebujemo zaostrene emisijske standarde na evropski ravni, v državah, ki kurijo premog, pa moramo oblikovati programe opuščanja premoga. V Sloveniji moramo med drugim tako sprejeti dejstvo, da TEŠ ne bo mogel delovati do leta 2054, Vlada pa mora prevzeti odgovornost, da bo zapiranje TEŠ-a dobro upravljano, s čim manj posledicami za lokalno skupnost in ljudi, ki so od premogovne industrije trenutno odvisni. K prizadevanju za čim hitrejše opuščanje premoga pa bi si morali prizadevati ne le »okoljevarstveniki« - poročilo nas ponovno opozori, da bi morala TEŠ in TE-TOL skrbeti tudi Ministrstvo za zdravje in vse, ki delujejo na področju javnega zdravja«, je prelomno poročilo organizacij HEAL, Climate Action Network (CAN) Evropa, Sandbag in evropske pisarne WWF komentirala vodja Greenpeace v Sloveniji Nina Štros. Več…

 

Dovolj za vse – katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri

Umanotera, Društvo Focus, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Inštitut za politike prostora so izdali katalog 12 tujih in domačih dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, s katerim želijo motivirati občine, nevladne organizacije, zadruge, civilne iniciative in druge oblike organiziranja na lokalni ravni, naj prevzamejo aktivno vlogo pri izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. Več…

 

Pilotni projekt Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri se bo izvajal v Novi Gorici

Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno–informacijski center nevladnih organizacij so v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri izbrali občino, v kateri se bo izvajal pilotni projekt skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Na razpis je prispelo devet zelo dobrih prijav, izbrana pa je bila Mestna občina Nova Gorica. Potrebe in potenciali občin za razvoj trajnostnih skupnostnih praks so veliki. Več…

 

2. cilj trajnostnega razvoja in globalno učenje

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v katerem sodeluje tudi nekaj članic mreže Plan B za Slovenijo, so v mesecu juliju 2016 predstavili 2. cilj trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na odpravo lakote. Pojasnili so, kako lahko globalno učenje pripomore k uresničevanju danih zavez držav. Več…

 

Tudi moj dom brez odpadkov

»Vsak od nas brez pomisleka dnevno prinaša v svoj dom na kupe stvari, ki se po nekaj minutah spremenijo v odpadke. Ponosni smo, če pridno ločimo papir, steklo in embalažo in to odložimo v prave zabojnike. In od tistega trenutka naprej te smeti zginejo izpred oči in niso več naš problem. A zgolj reciklaža ni rešitev!« Zapis Helene Nieboer iz društva Ekologi brez meja, ki vas bo prepričal, da Zero Waste Home ni znanstvena fantastika, ampak mnogo kje že realnost. Več…

 

Kava na poti je še ena od ugank potrošniške družbe 

»Zagotovo ste v teh poletnih dneh že naleteli na oglas Petrola za kavo na poti, v katerem si ona zjutraj zaželi kavo: ”Tisto tvojo, dragi”. No, potem on seveda steče na bencinsko, natoči dva lončka kave in ju doma prelije v navadno skodelico zase in za drago. Kje lončka končata, oglas seveda ne pove. Mogoče boste rekli, da dlakocepim, a na Petrolovi spletni strani sem odkrila, da dnevno prodajo preko 15.000 takšnih kav. Preprost izračun da oceno, da letno samo to podjetje ustvari 5,5 milijona odpadnih lončkov in pokrovčkov. Kar zajeten kup.« Zapis Erike Oblak iz društva Ekologi brez meja, zaradi katerega boste v avtu prevažali tudi lonček za večkratno uporabo. Več…

 

E-bilten Mreže šolskih ekovrtov

16. avgusta je izšel novi E-bilten Mreže šolskih ekovrtov, ki ga izdaja Inštitut za trajnostni razvoj. Novičke si lahko preberete tukaj

 

Prvi dan popisa »howling« 2016

Društvo Dinaricum izvaja popisovanje volkov z izzivanjem oglašanja. V prvi noči so skupno popisali pet odzivov odraslih volkov in v enem primeru celo mladičev. S popisovanjem bodo nadaljevali še nekaj dni. Več… 

 

Potovanje skozi sotesko Zarica do Trbojskega jezera ter Zeleni doživljajski izleti v širšem območju doline Soče v občini Kobarid

21. avgusta je v okviru programa Podeželsko razvojno jedro potekal etnološko - naravoslovni turistični dogodek Potovanje skozi sotesko Zarica do Trbojskega jezera po kopnem in po vodi. V okviru projekta Parkiraj&Doživi naravo pa so med 22. in 24. avgustom po hribovitem podeželju in naravi v okolici Kobarida potekali promocijski doživljajski izleti. Brezplačne izlete je organiziral Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Več… 

 

10. Dan delfinov

V soboto, 20. avgusta, je v Piranu potekal že 10. Dan delfinov, ki je kot vedno ponudil pester program poučnih in zabavnih doživetij tako za mlade kot tudi malce starejše. Več...

 


  

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in povezane konvencije

Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (United Nations Convention on the Law of the Sea), ki je bila sprejeta 10. 12. 1982 na Jamajki (zato se imenuje tudi Jamajška konvencija) in je v veljavo stopila 16. 11. 1994, je Slovenija povzela v svoj pravni red z Aktom o nasledstvu Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (Uradni list RS št. 79/1994).

 

Deklaracija o razvojnih usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju januar 2016 – junij 2017

Vlada je 11. 3. 2016 sprejela Deklaracijo o razvojnih usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju januar 2016 – junij 2017, s katero si je določila prioritete angažiranja RS v organih EU na določenih področjih. Na področju okolja med prednostne naloge uvršča: ozelenitev evropskega semestra, prizadevanja za uvajanje krožnega gospodarstva (učinkovita raba virov, vključno s trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, in ekonomski instrumenti v podporo prehodu v zeleno gospodarstvo), oblikovanje srednjeročnih notranjih podnebno-energetskih ciljev EU za leto 2030; nadaljevanje aktivnosti po mednarodnem podnebnem vrhu decembra 2015 in varstvo zraka. Specifične cilje si tako zastavlja za krožno gospodarstvo, odpadke, podnebne spremembe (prenova sheme za trgovanje z ETS po letu 2020), biotsko raznovrstnost in biološko varnost, kakovost zraka (krepitev javnega potniškega prometa) in jedrsko varnost (potreba po demokratičnem konsenzu glede nadaljnjega razvoja jedrske energije).

 

Upravno sodišče je ugodilo tožbi za varstvo volka

Upravno sodišče je s sodbo (sodba U-I 1522/2015 z dne 7.7.2016) ugodilo tožbi Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC in DONDES, društva za ohranjanje naravne dediščine zoper Ministrstvo za okolje in prostor in razveljavilo prilogo 2 Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursos arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.  

 

Ministrstvo za okolje in prostor spreminja režim odstrela za medveda in volka

Ministrstvo je v javno razpravo do 5. 8. 2016 dalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Ministrstvo predlaga umik razloga za dovolitev izjemnega odstrela »uravnavanje populacije z okoljem«, namesto določitve kvote za odstrel s Pravilnikom o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursos arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, ki je bil predmet sodnega spora, pa naj bi sedaj to določila vlada z odlokom.

 

Povabilo k razpravi o Smernicah Sveta Evrope o zagotavljanju civilne družbe v političnem odločanju

Do septembra CNVOS vabi k podajanju komentarjev na pomemben strateški dokument - nove Smernice za vključevanje državljanov pri političnem odločanju, s katerimi želi nadgraditi svoj Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih odločanja iz oktobra 2009

 


 

Kohezijski kotiček

 

Poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

Poziv MKGP objavlja z namenom, da bi pridobili ustrezne vsebinske poudarke, na osnovi katerih bomo lahko pripravili ciljno usmerjen javni razpis za izvedbo ukrepa Sodelovanje. Rok za oddajo predlogov je 20. 9. 2016. Več…

 

Zanimiva priložnost za iskalce zaposlitve:

CAN Europe (Climate Action Network) išče novega sodelavca na delovnem mestu Energetski analitik (Energy Analyst) v Berlinu. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, si lahko preberete tukaj.

 

EEB (European Environmental Bureau) pa išče sodelavca na delovnem mestu Director of the global policies and sustainability unit. Več… 

 


  

Napovednik dogodkov

 

29. 8.: Seminar Sadje naj bo pravično

Društvo Focus vabi učitelje osnovnih in srednjih šol na seminar Sadje naj bo pravično, ki se bo odvil 29. avgusta med 9. in 15. uro na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Več…

 

30. 8. – 3. 9.: 5. mednarodna konferenca o odrasti in Teden za odrast

Univerza Corvinus v Budimpešti bo med 30. avgustom in 3. septembrom gostila že 5. mednarodno konferenco o odrasti, katere soorganizator je tudi društvo Focus. Več…

 

5. – 9. 9.: Ekoteden in ekopraznik

Inštitut za trajnostni razvoj vas vabi na tradicionalni ekoteden, ki se bo odvijal med 5. in 9. septembrom v Okoljskem centru ter na ekopraznik, ki bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal v soboto, 10. septembra. Več…

 

27. – 28. 9.: Konferenca Global Green Destinations Day 

Ob svetovnem dnevu turizma bo 27. septembra v Ljubljani potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day. Več…

 

27. 9. in 4. 10.: Delavnica za organizatorje prireditev na poti družbe brez odpadkov

Društvo Ekologi brez meja vabi organizatorje kulturnih, športnih in drugih dogodkov na delavnici za organizatorje prireditev na poti družbe brez odpadkov, kjer boste spoznali smernice Zero Waste prireditev. Delavnici bosta potekali na Vrhniki in v Velenju. Več…