Uvodnik

 

Polona Valič, Umanotera: V mreži pričeli z izvajanjem pete faze projekta Plan B za Slovenijo

 

Po nekaj mesecih premora se z januarjem v vaše nabiralnike ponovno vračajo novice mreže Plan B za Slovenijo, ki bodo poleg stalnih vsebin postregle tudi s kakšno noviteto. 

 

Tudi novice so del že pete faze projekta Plan B za Slovenijo – mreža NVO za trajnostni razvoj, ki smo jo pričeli izvajati konec leta 2015 in bo trajala  do aprila 2019. Pa pričnimo z nekaj osnovnimi podatki:

 

- Prijavitelj oz. vodilni partner projekta: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

- Partnerja pri projektu: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ekologi brez meja

- Zunanji izvajalci (koordinatorji delovnih skupin): CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za trajnostni razvoj

- Obdobje izvajanja projekta: 1.11.2015 – 30.4.2019

- Vrednost projekta: 264.992,71 EUR

- Vodja projekta: Polona Valič (Umanotera)

 

 


 

 

Aktualno v Planu B

 

Prijava inšpekcijskim službam zaradi pogina živali na žici in rezilih ograje na državni meji

Konec decembra je Umanotera v imenu mreže Plan B za Slovenijo podala prijavo inšpekcijskim službam zaradi pogina živali zaradi poškodovanja na žici in rezilih ograje na državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Zaradi ograje prihaja tudi do fragmentacije habitata, kar je iz naravovarstvenega vidika pomemben negativni vpliv, predvsem za ogrožene vrste velikih zveri. Inšpektorat RS za okolje in prostor je zaenkrat odgovoril le, da se zadeva prednostno obravnava. Razreševanje prijave bomo spremljali v Kronologiji procesov na spletni strani mreže Plan B, zaenkrat objavljamo prijavo in odgovor inšpekcije. 

 

 

Javna posvetovanja na EU ravni in Register za preglednost

Pred časom je Jaka iz Ekologov brez meja opozoril na javna posvetovanja na EU ravni, kjer lahko deležniki povedo svoje mnenje o politikah EU na različnih stopnjah njihove priprave. Sledenje posvetovanjem je za nevladne organizacije koristno zaradi odlično pripravljenih gradiv in seveda tudi zaradi lobiranja. Na spletni strani Vaš glas v Evropi se lahko naročite na obvestila o novih posvetovanjih na področjih, ki vas zanimajo.

 

Če boste v posvetovanju sodelovali kot organizacija oziroma če ste organizacija, ki vpliva na politiko in proces odločanja v institucijah EU, se boste morali prijaviti v register lobistov oz. Register za preglednost EU.


 

 

Iz aktivnosti delovnih skupin mreže

 

Delovna skupina Financiranje okoljskih nevladnih organizacij

Delovna skupina financiranje okoljskih NVO se je od začetka projekta sestala dvakrat in zastavila aktivnosti za letošnje leto. Pripravljati so se začele analize (javnomnenjska raziskava o odnosu do okolja in okoljskih NVO; pregled pravnih okvirov za vzpostavitev mehanizma financiranja in okoljskih taks; analiza stanja in zahtev za ureditev sistemskega financiranja), vzporedno pa so potekale naslednje aktivnosti – dopis predsedniku vlade v luči njegovega pregledovanja dosežkov posameznih ministrstev, srečanje s Službo za nevladne organizacije na Ministrstvu za javno upravo, pridobitev informacij javnega značaja o porabi na postavkah financiranja NVO in načrtovani porabi (MOP) ter porabi sredstev iz Sklada za podnebne spremembe, oddaja pripomb na Osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016). 

 


 

 

Iz aktivnosti članic

 

Za Slovenijo brez zavržene hrane - kako naprej?

V prostorih Vlade Republike Slovenije je 18. januarja potekal posvet za Slovenijo brez zavržene hrane. Udeleženci iz različnih sektorjev - od pridelovalcev, predelovalcev, trgovcev, komunalnih in raziskovalnih institucij, do humanitarnih in nevladnih organizacij - so enoglasno podprli idejo o nadaljnjem sodelovanju na področju zmanjševanja zavržene hrane.

Greenpeace poziva: Razstrupimo naravo

Greenpeaceova kampanja Detox, katere začetki segajo v leto 2010, je postala megafon zahtev po neonesnaženih vodnih sistemih in oblačilih brez nevarnih kemikalij. Greenpeace v tej kampanji poudarja povezavo med onesnaževanjem voda in blagovnimi znamkami.

Kdo plača pravo ceno naših oblačil?

Oblačila nas spremljajo vsak dan in na to se odziva tudi industrija, ki nas prepričuje, da potrebujemo vedno nov izgled in da bomo srečni, če bomo kar naprej kupovali. Nihče pa nam ne pove, kako obremenilna je ta naša “potreba” za okolje ter kako izkoriščani so ljudje, vključeni v proces pridelave surovine, izdelave izdelkov ter nenazadnje prodaje. Istočasno pa tako narejena oblačila vplivajo tudi na naše zdravje.

Andrej Gnezda je bil kandidat za Delovo osebnost leta 2015

Konec leta 2015 je Delo kot že v minulih letih poiskalo deset ljudi s srcem oz. kot so jih sami poimenovali junake leta 2015, med katerimi smo bralci lahko izbrali Delovo osebnost leta. Med kanidati je bil tudi Andrej Gnezda iz Umanotere, ki so ga predstavili kot »motor nevladnega nasprotovanja razvpitim prostotrgovinskim sporazumom TTIP, CETA in TISA in torej varuh javnega interesa, ne kapitala«. Intervju z Andrejem si lahko preberete tukaj. Laskavi naslov je 4. januarja na razglasitvi prejel Jure Poglajen iz humanitarnega društva Adra Slovenija, ki je na grškem otoku Lesbos pomagal beguncem. 

 

Onesnaženost zraka pozimi

Pozimi je kurjenje ena izmed dodatnih dejavnosti, ki poleg izpustov iz prometa in industrije negativno vpliva na kakovost zraka po dolinah in kotlinah. Onesnaženost zraka z delci se pojavi predvsem takrat, ko stabilno ozračje in toplotna inverzija omogočata zadrževanje izpustov pri tleh. Na zmanjšanje koncentracije delcev moramo vplivati s svojimi ukrepi, če ne želimo ogrožati svojega zdravja. 

 


 

 

Pravni kotiček

Pripravlja Senka Vrbica Šifkovič

 

Prenova prostorsko gradbene zakonodaje

V teku je javna razprava na osnutek nove prostorsko gradbene zakonodaje, ki je podaljšana do 19.2.2016. Tako so v javni razpravi Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. S stališča varstva okolja nas zanimata predvsem zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon, ki na novo urejata postopke prostorskega načrtovanja in izdaje dovoljenj povezanih z gradnjo, jih poenostavljata in s tem v zvezi  integrirata v proces tudi nekatere okoljske postopke. Vendar pa nekateri predvideni postopki vzbujajo dvom v ohranjanje doseženega standarda varstva okolja, ki bi si ga želeli predvsem dvigniti. Problematična in posebne pozornosti potrebna so predvsem določila, ki se nanašajo na celovito presojo vplivov na okolje in presojo vplivov na okolje oziroma okoljevarstveno soglasje.

 

Celovita presoja vplivov na okolje je zajeta v osnutku Zakona o urejanju prostora

 

Predpresoje vplivov na okolje v teku – možnosti pritožbe NVO s statusom delovanja v javnem interesu

Po Zadnjih spremembah Zakona o varstvu okolja smo v slovenski pravni red okoljevarstva vnesli institut predpresoje, ki ga ureja 51a. člen Zakona o varstvu okolja (predhodni postopek). Na podlagi tega ARSO ugotavlja ali je potrebna za določen poseg presoja vplivov na okolje in ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Javne objave

Aktualne predloge predpisov v javni razpravi si lahko ogledate na strani CNVOS-a, kjer se lahko tudi naročite na prejemanje E-novic s tega področja.


 

 

Napovednik dogodkov

18. 1. do 4. 2.: Razstava Na zlomljenih krilih razvoja

Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabi, da si ogledate razstavo Na zlomljenih krilih razvoja, ki je med 18. 1. in 4. 2. 2016 na ogled v prostorih Sloge na Metelkovi 6 v Ljubljani (ogled je mogoč med 9. in 17. uro, od ponedeljka do petka). Več...

 

4.2.: Izmenjava oblačil

Društvo Ekologi brez meja vas ponovno vabi na izmenjavo oblačil, in sicer:

4.2.: Izmenjava otroških in mladinskih oblačil na Osnovni šoli Vrhovci Ljubljana

24.2. in 30.3. : Izmenjava oblačil na Waldorfski šoli v Ljubljani