Uvodnik

 

Ker smo povezani močnejši

 

Na javnem razpisu za sofinanciranje vsebinskih mrež je bil projekt Plan B za Slovenijo že tretjič potrjen kot vsebinska mreža na področju okolja. Ključni cilj projekta ostaja nespremenjen že od leta 2007, ko je skupina nevladnih organizacij in posameznih strokovnjakov prvič izdala Plan B za Slovenijo – Pobudo za trajnostni razvoj Slovenije. To je uveljavljanje trajnostnega razvoja na ravni družbe. Smo danes, v letu 2013, cilju kaj bližje? Mislim, da smo.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

 

Projekt Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, se nadaljuje tudi v letih 2013 in 2014. 5 partnerskih organizacij prijaviteljic je bilo namreč jeseni 2012 uspešnih na javnem razpisu Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

 

Članice mreže Plan B za Slovenijo in delovne skupine

 

Trenutno je v mrežo Plan B za Slovenijo včlanjenih 21 nevladnih organizacij s področja varovanja okolja in trajnostnega razvoja.
Če ste nevladna organizacija, ki se ukvarja z varovanjem okolja in trajnostnim razvojem, ter želite postati članica mreže Plan B za Slovenijo, preberite Ustanovno listino in Pravila delovanja. Če se z njimi strinjate, izpolnjujete pogoje za članstvo in želite v mreži aktivno sodelovati, pišite Nini Tome na nina.tome@umanotera.org .

 

Nova razvojna strategija in zeleni razvojni preboj

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (SRS). V Izhodišča so vključeni tudi programi zelenega razvojnega preboja, vendar ne celovito.

 

Strategija razvoja bo krovni program za usmerjanje več milijard evrov iz evropskih skladov. To bo v prihodnjih letih edini svež denar za razvoj Slovenije, zato je odgovornost vlade zelo velika. Spletna skupnost aktivnih državljank in državljanov Tretji člen je zato jeseni na spletni strani www.tretjiclen.si objavila nujen Poziv Vladi RS, naj v novo razvojno strategijo vključi programe zelenega razvojnega preboja. Do danes je Poziv podpisalo že več kot 10.000 ljudi, pridružilo se mu je skoraj 200 partnerskih podjetij, občin in organizacij. V pozivu Tretjega člena je med drugim zapisano: Strategija razvoja Slovenije naj vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2) vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni turizem.

 

Pripombe mreže Plan B na predlog sprememb Zakona o varovanju okolja

 

Sredi decembra lani je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja za javno razpravo, ki se je zaključila 15. januarja letos. Spremembe se nanašajo predvsem na prenos dveh direktiv oziroma njihovih sprememb, ki se nanašajo na naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC naprave) in na sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov ter na odpravo nepravilnosti, na katere je Evropska komisija opozorila v svojih zadnjih postopkih proti Sloveniji.

 

Olajšana pridobitev statusa delovanja v javnem interesu

 

V predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja so zaradi opozorila Evropske komisije olajšani pogoji za pridobitev statusa nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja. Predvidena je odprava pogoja nacionalnega delovanja, pogoj predhodnega petletnega delovanja pa je skrajšan na triletno predhodno delovanje organizacije.

 

Brez lastnih semen ni prehranske samooskrbe

 

Semenarna Ljubljana se dolga leta posveča ohranjanju in selekciji sort kmetijskih rastlin, zlasti vrtnin, ki so prilagojene rastnim razmeram na ozemlju naše države. Zato pomembno prispeva k kmetijski biotski raznovrstnosti in prehranski suverenosti Slovenije. Nad podjetjem, za katerega je sodišče sicer odobrilo prisilno poravnavo, še zmeraj visi grožnja stečaja. Nevladne organizacije, članice Mreže Plana B za Slovenijo, opozarjajo, da se to ne sme zgoditi.

 


 

Iz dejavnosti članic Mreže Plana B za Slovenijo

Ekologi brez meja: Odločen NE sežigu odpadkov

 

V Sloveniji na odlagališčih še vedno pristane okoli 60 % komunalnih odpadkov, kar je najslabši način ravnanja z njimi. Sežigalnice so na videz hitra in enostavna rešitev naših težav s prenapolnjenimi odlagališči, vendar številni primeri ter upoštevanje prihodnjih gospodarskih trendov kažejo, da je njihova izgradnja škodljiva, nepotrebna in ekonomsko neupravičena, opozarjajo v Društvu Ekologi brez meja. Dodajajo, da obstajajo dobro preizkušene, učinkovite in donosne rešitve problematike odpadkov, ki lahko hkrati ustvarijo nova delovna mesta.

 

Kolektorji v skupinski samogradnji v slovenski Istri

 

V okviru projekta »Izobraževanje in promocija obnovljivih virov energije ter energetske učinkovitosti« so v Zavodu Eko-Humanitatis aktivirali prebivalce slovenske Istre ter organizirali prvo skupino samograditeljev sončnih kolektorjev na tem območju.

 


 

Napovednik

 

Pravno svetovanje za nevladne organizacije

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja. Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si.