Uvodnik

 

Tudi manjši štejejo

 

Počasi sem vstala, na dušek zdrdrala svoje ime, globoko vdihnila in za odtenek manj pogumno pred več deset neznanci prvič javno izgovorila ime organizacije. ZOOPI. Zavod za otrokom in okolju prijazno igro. Pogledi navzočih niso dajali misliti, da zveni hecno, če ne morda celo malo nerodno. Ravno obratno, že med prvim odmorom med delavnicami, kamor smo bile povabljene članice Plana B za Slovenijo, da bi se dogovorile o strategiji delovanja mreže, so k meni začeli prihajali ljudje z idejami za sodelovanje. Takšen je bil začetek odnosov neke male nevladne organizacije brez zaposlenih in brez sofinancerjev, vendar s prodornimi idejami, z večjimi, izkušenejšimi organizacijami za trajnostni razvoj, ki so bile pripravljene priti naproti.


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Pismo mandatarki: zeleni razvojni preboj in zelena davčna reforma za izhod iz krize

 

Mreža Plan B za Slovenijo in spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen sta mandatarko Alenko Bratušek in vodje strank nove koalicije ob koalicijskih pogajanjih sredi marca pozvali, naj priprava Strategije razvoja Slovenije (SRS) za obdobje 2014 – 2020 postane ena od prednostnih nalog nove vlade. »Programsko naj se SRS 2014 – 2020 usmeri v programe zelenega razvojnega preboja, ki naj bodo tudi vključeni v koalicijsko pogodbo,« pravijo nevladne organizacije. Hkrati so v pismu opozorile na pomen izvajanja partnerskega načela pri sprejemanju SRS 2012 – 2014 in mandatarki podale sistemski proračunski predlog – usmeritev v zeleno davčno reformo kot osrednjo strategijo za fiskalno okrevanje.

 

 

Posvet učinkovita raba in obnovljivi viri energije v  RRP Južna Primorska 2014 – 2020

 

Sredi marca sta Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo in Regionalni razvojni center Koper v Kopru pripravila posvet o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije v RRP (regionalnem razvojnem programu)  Južna Primorska 2014 – 2020. Deset zaključkov posveta postavlja organizacijska in vsebinska izhodišča, kako trajnostno energetiko, upoštevajoč krajevne vire in prehod v nizkoogljično družbo, zapisati v razvojne programe in čim več udejanjiti do leta 2020. Zaključki posveta tukaj.

 

Vključevanje NVO v pripravo RRP za Obalno-kraško regijo

 

Z namenom aktivnega sodelovanja in vključevanja nevladnih organizacij (NVO) v pripravo nastajajočega Regionalnega razvojnega programa (RRP)  je bila v letu 2012 oblikovana »Mreža NVO Obalno-kraške regije«. V mrežo je trenutno včlanjenih okoli 30 članic. V organizaciji Regionalnega razvojnega centra Koper (RRC Koper) po posameznih vsebinskih področjih (infrastruktura, človeški viri, gospodarstvo, razvoj podeželja in naravni viri) potekajo regijske delavnice, katerih namen je identifikacija stanja, problematik in razvojnih potencialov.

Delavnica za pripravo RRP Ljubljanske urbane regije 2014-2020

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je konec marca v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj in Umanotero pripravila regijsko delavnico za pripravo Regionalnega razvojnega programa (RRP) Ljubljanske urbane regije 2014-2020. Tematski okvir delavnice je bil namenjen ekološkemu kmetijstvu, samooskrbi in razvoju podeželja.

 

Izkušnje EarthJustice v pomoč slovenskemu okoljevarstvu

 

Na delavnici »Varstvo okolja - ne sežigalnicam« je Jan Hasselman, pravni zagovornik pri ameriški okoljevarstveni organizaciji EarthJustice, nevladnim organizacijam pripovedoval o izkušnjah njihove organizacije v borbi proti okolju škodljivim posegom. Jan Hasselman že dolgo deluje kot pravni zagovornik v omenjeni organizaciji, trenutno pa je pol leta v Sloveniji kot gostujoči profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer predava o podnebnih spremembah in pravni ureditvi tega področja.


 

Iz dejavnosti članic Mreže Plana B za Slovenijo

 

Protesti zoper novo Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost

 

V zvezi s sporno Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje že več tednov poteka intenzivna akcija v okviru skupine Odgovorno do prostora!, ki si prizadeva za odpravo omenjene uredbe. Opozarjajo, da gre resnično za izjemno škodljivo uredbo, ki ne le v celoti deregulira velik del gradnje, temveč dejansko legalizira za nazaj, obenem pa se popolnoma odreka celo kakršnemukoli evidentiranju zgrajenih objektov po tej uredbi.

 

Vabilo na čistilne akcije 2013

 

Na svetovni dan voda, 22. marca 2013 se je v Sloveniji uradno začel mesec čistilnih akcij v letu 2013. Ekologi brez meja, Turistična zveza Slovenije in organizatorji čistilnih akcij vabijo vse prebivalce Slovenije, da se tudi letos pridružijo iščenju in urejanju okolja, še posebej na vseh območjih, ki so jih lansko jesen močno prizadele poplave in za seboj poleg razdejanja pustile kupe vseh vrst odpadkov. Vse prijavljene lokalne čistilne akcije lahko najdete na seznamu.  Prav tako vse prostovoljce pozivajo, da še naprej prijavljajo divja odlagališča v svojem lokalnem okolju v register divjih odlagališč.

 


 

Pravni kotiček

 

Ustavno sodišče zavrnilo pobudo NVO proti odstrelu volkov

 

Ustavno sodišče je sprejelo sklep (U-I-316/12), s katerim je zavrglo pobudo petih nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja za presojo skladnosti Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctoc) in volka (Canis lupus) iz narave, ker je v nasprotju s Habitatno direktivo. Ustavno sodišče je tudi tokrat presodilo, da pobudniki nimajo pravnega interesa, saj niso dokazali, da izpodbijana določbe posegajo v njihov pravni položaj.

 

Rok za letno poročilo za okoljske NVO s statusom

 

31. marca 2013 je rok za oddajo poročila za leto 2012 o izpolnjevanju pogojev za ohranjanje statusa nevladnih organizacij v javnem interesu na področju varstva okolja po Zakonu o varstvu okolja in Pravilniku o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

 


 

Napovednik

 

Regijski razvojni forum Izzivi ekološkega kmetijstva, lokalne samooskrbe in socialnega podjetništva

 

Plan B za Slovenijo in Zavod Eko-Humanitatis v sodelovanju s Središčem Rotunda, Univerzo na Primorskem in Slovenskim forumom socialnega podjetništva vabi na regijski razvojni forum Izzivi ekološkega kmetijstva, lokalne samooskrbe in socialnega podjetništva za zeleni razvojni preboj obalno-kraške regije. Forum bo potekal v četrtek, 4. aprila od 9.30 na Fakulteti za Humanistične študije, Titov trg 5 v Kopru. Več na spletni strani Plana B za Slovenijo.

 

Delavnica Trajnostna mobilnost v Ljubljanski urbani regiji

 

V sodelovanju z RRA Ljubljanske urbane regije in Inštitutom za politike prostora bo delavnica potekala 9. aprila od 9h do 13h. Podrobne informacije bodo objavljene na spletni strani Plana B za Slovenijo.

 

Mentorstvo na področju spodbujanja vključevanja v civilni dialog za članice mreže Plan B

 

Mentorstvo je namenjeno usposabljanju članic mreže za sodelovanje v procesih odločanja. Izvedeno bo skozi vodenje organizacij pri njihovem vključevanju v izbran konkreten proces odločanja. V okviru mentorstva bodo obravnavane naslednje teme: nacionalni / evropski zakonodajni /odločevalski procesi, iskanje informacij, prepoznavanje in analiziranje akterjev, priprava stališč, predstavljanje stališč, strategija vplivanja na procese ipd.