Uvodnik

 

Poziv vladi za zeleni razvojni preboj – foto session, potem pa tečemo dalje

 

Dan pred izidom teh novic smo se v imenu podpisnikov in partnerjev peticije Za zeleni razvojni preboj!, ki jo je objavila spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen, končno prebili do predsednice vlade in ji predali podpise in sporočila vladi.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Odziv na pobudo o raziskovanju zalog premoga na območju Brnice

 

Okoljevarstvene organizacije in posamezniki, ki sodelujejo v pobudi Plan B za Slovenijo, protestirajo proti pobudi poslancev največje parlamentarne stranke Pozitivna Slovenija za začetek postopkov za vzpostavitev novega rudnika premoga v Brnici pri Hrastniku. Zato so na predsednico vlade Alenko Bratušek, ministra za infrastrukturo in prostor Sama Omerzela, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanka Stepišnika, ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana, podpredsednika PS  Roberta Goloba, generalnega direktorja Holdinga slovenskih elektrarn Blaža Košoroka ter na oba pobudnika, poslanca Pozitivne Slovenije Barbaro Žgajner Tavš in Jožeta Velikonjo, naslovili odprto pismo. V pismu jih pozivajo, naj zagovarjajo razvojne projekte, ki so v skladu s razumnim in trajnostnim razvojem Slovenije.

 

Pomembnost skupne in celostne obravnave vprašanj trajnostnega razvoja in razvojnega sodelovanja

 

Mreža slovenskih razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij - SLOGA in mreža Plan B za Slovenijo sta Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za kmetijstvo in okolje posredovali skupno pismo glede skupne in celostne obravnave vprašanj trajnostnega razvoja in razvojnega sodelovanja po letu 2015.

 

Forum za zeleni razvojni preboj obalno kraške regije

 

Zeleni razvojni preboj predstavlja učinkovit in trajnostni odgovor na vedno bolj nevzdržne ekonomske, socialne in okoljske razmere. Za obalno-kraško regijo, ki se enako kot druge regije srečuje z mnogimi perečimi problemi, velja, da ima mnogo neizkoriščenih potencialov za zeleni preboj. Za aktivacijo teh potencialov bi bilo v prvi vrsti nujno potrebno okrepiti razvojno sodelovanje med različnimi lokalnimi in regijskimi deležniki ter pripraviti kakovostne usmeritve in projekte.

 

Četrta delavnica za pripravo regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije

 

V Ljubljanski urbani regiji poteka priprava temeljnega razvojnega dokumenta za obdobje 2014-2020 – Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije. Na delavnici na temo trajnostne mobilnosti, ki je potekala v začetku aprila, so bile predstavljene pretekle in tekoče aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, ki potekajo na ravni regije, in ki predstavljajo izhodišče za razmislek o nadaljnjih ukrepih.

 

Delavnica zelena proračunska reforma

 

Umanotera je sredi aprila organizirala delavnico za članice mreže Plan B o možnostih zelene proračunske reforme v Sloveniji. Sedanji proračunski primanjkljaj – ne glede na to, da predstavlja grožnjo – je tudi okno priložnosti za opuščanje nekaterih okolju škodljivih subvencij in za reformo okoljskih davkov.

 


 

Pravni kotiček

 

Nevladne organizacije uspele pred Ustavnim sodiščem

 

Ustavno sodišče je odločilo o začasnem zadržanju glavnine 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju. Pobudo Ustavnemu sodišču so vložile nevladne organizacije Plana B za Slovenijo in Mreže za prostor (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Umanotera, Slovenski E-forum, Focus, IPoP - Inštitut za politike prostora, Zavod Metro SR, Mariborska kolesarska mreža, Zavod Tovarna).

 

Študentje okoljske pravne klinike poslali pismo Evropski komisiji glede varstva volkov

 

Študentje Okoljske pravne klinike, ki je bila v študijskem letu 2012/2013 izvedena kot pilotni projekt, zaključujejo z delom. Klinika je v sodelovanju med Pravno fakulteto, katedro za mednarodno pravo, Inštitutom za javno upravo in Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC svoje delovanje usmerila na zaščito volkov v Sloveniji.

 

Letno poročilo Računskega sodišča

 

Računsko sodišče že izdalo Letno poročilo za leto 2012. V tem letu je opravilo med drugim tudi revizijo upravljanja z gozdovi,  zanimiva pa je bila tudi revizija Ali v Sloveniji preverjamo učinke predlaganih predpisov na družbo. Gre za ponovljeno revizijo na že opravljeno v letu 2007. Ugotovitve kažejo, da se od tedaj stanje ni bistveno spremenilo. Računsko sodišče meni, »da predlagatelji zakonov pripravo analize učinkov predlaganih predpisov še vedno prepogosto obravnavajo bolj kot administrativno obveznost in ne kot pomoč oziroma oporo pri pripravi kvalitetnejših predpisov, s katerimi bo dejansko dosežen določen cilj.«

 

Objavljen osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je marca objavilo osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa. Osnutek programa po besedah Senke Vrbica iz PIC še vedno v preveliki meri izraža namero po novogradnjah, ne pa toliko po obnovi in razvijanju »nelastniških« oblik zagotavljanja stanovanja.

 

Pomembne objave

 

V javni razpravi je osnutek Uredbe o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Javna razprava je odprta do 15.5.2013.


 

Napovednik

 

Mentorstvo na področju spodbujanja vključevanja v civilni dialog za članice mreže Plan B

 

Mentorstvo je namenjeno usposabljanju članic mreže za sodelovanje v procesih odločanja. Izvedeno bo skozi vodenje organizacij pri njihovem vključevanju v izbran konkreten proces odločanja. V okviru mentorstva bodo obravnavane naslednje teme: nacionalni / evropski zakonodajni /odločevalski procesi, iskanje informacij, prepoznavanje in analiziranje akterjev, priprava stališč, predstavljanje stališč, strategija vplivanja na procese ipd.