Uvodnik

 

Odloči se, kaj boš delal v življenju, drugače se bo kdo drug odločil namesto tebe

 

Danes se mladi pogosto znajdemo v položajih, ko se počutimo nemočne. To je do neke mere razumljivo, saj nam o nemoči govorijo iz vseh smeri: državne in institucije Evropske unije prek medijev dnevno poročajo o porastu brezposelnosti tako niže kot visoko izobraženih mladih. Sodelavec Jonas Sonneschein je v prejšnjem uvodniku omenil, da je brezposelnih že 25 % mladih Slovencev in ta statistika še narašča. Plan A naše generacije, redna zaposlitev za nedoločen čas in lagoden obstoj do konca življenja, se nam je izneveril in morali bomo skovati svoj Plan B. Ključne besede za mlade Slovence bodo v bližnji prihodnosti trajnostni razvoj, opolnomočenje, aktivno državljanstvo, inovativnost, podjetništvo ter okoljska in socialna zavednost.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Letno srečanje članic Mreže Plan B za Slovenijo

 

Na srečanju članic Plana B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj smo se zbrali z namenom, da sprejmemo dopolnitve oziroma spremembe pravil, po katerih mreža deluje, se spoznamo s kandidatkami za članstvo v mreži in naredimo načrte za delovanje mreže naprej.

 

Operativni program za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 13. junija v Novem mestu organiziralo javno obravnavo Operativnega programa za izvajanje Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri« (v nadaljevanju Operativni program). Operativni program je osnova, ki bo služila za pripravo izvedbenih dokumentov v povezavi s skupno kmetijsko politiko EU, to je shemo neposrednih plačil in Programa razvoja podeželja  2014 – 2020. Rok za pripombe je 3. julij.

 

Poročilo Zelena proračunska reforma v Sloveniji pred objavo

 

Sredi junija je bilo končano obsežno poročilo Zelena proračunska reforma v Sloveniji, ki med drugim prinaša prvi celostni pregled okolju škodljivih subvencij na področju energetike, transporta in kmetijstva v Sloveniji ter predlog specifičnih reformnih ukrepov na področju davčne in druge relevantne zakonodaje. Poročilo je bilo v presojo, pripombe in predloge posredovano vsem članicam mreže Plan B za Slovenijo in nekaterim uglednim strokovnjakom. Končno poročilo bo na spletni strani Plan B za Slovenijo objavljeno v drugem tednu julija, obširneje pa bomo v njem poročali v julijskih Novicah mreže Plan B za Slovenijo.

 


 

Iz dejavnosti članic mreže

 

Srečanje okoljskih NVO z ministrom za kmetijstvo in okolje

 

Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan s sodelavci se je sredi junija sestal s predstavniki okoljskih nevladnih organizacij. Srečanje je bilo namenjeno predvsem predstavitvi nadaljnjih usmeritev ministrstva glede sodelovanja z NVO, ki delujejo na področju varstva naravnih virov.

 

Zaključena prva etapa Čiste zmage

 

Junija se je zaključila prva etapa projekta Čista zmaga – trajnostni športni dogodki, ki si je od začetka leta 2012 prizadeval za uveljavitev načel trajnostnega razvoja pri organizaciji športnih dogodkov v Sloveniji. Umanotera je v okviru projekta med drugim pripravila nabor kriterijev za trajnostne športne dogodke, sodelovala kot zunanji svetovalec pri petih športnih dogodkih v različnih slovenskih regijah, izvedla delavnice za organizatorje in sponzorje športnih dogodkov ter pripravila Priročnik za organizacijo trajnostnih športnih dogodkov. Ob predstavitvi priročnika se je ekipa Čiste zmage v Tivolskem gradu v Ljubljani na zaključni delavnici srečala s partnerji in organizatorji športnih dogodkov ter z mediji.

 

37 prijav za projekt TESSI

 

Projekt Interreg III TESSI Poučevanje trajnosti v Sloveniji in Italiji, ki ga izvaja Slovenski E-  forum, že prinaša prve rezultate. Na povabilo organizatorjev je prispelo 37 projektov, od tega 19 iz Italije in kar 18 od slovenskih srednješolcev. Do jeseni bodo strokovne komisije ocenjevale izdelke in izbrale najboljše za zanimive in uporabne nagrade. Več na spletni strani projekta.

 


 

Pravni kotiček

 

Pomembne objave - Aarhuška konvencija in Zagotovimo si hrano za jutri

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v javno razpravo posredovalo poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije (Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah) v Sloveniji. Poročilo je pripravljeno v obliki odgovorov na vprašanja. Rok za pripombe in predloge je do 28.6.2013.

 

Kazniva dejanja zoper okolje – ekološka kriminologija

Strokovnjaki ekološke kriminologije, ki je veda v nastajanju, opozarjajo na naraščanje te vrste kriminalitete, saj se legalne možnosti za nadaljnje onesnaževanje ali izčrpavanje naravnih virov okolja zaradi vse večje družbene osveščenosti ožijo. Tedaj začne naraščati povpraševanje po nelegalnih storitvah. To povpraševanje vse bolj zadovoljujejo organizirane kriminalne skupine, opozarja Senka Vrbica iz Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij PIC. Naš Kazenski zakonik ima celo poglavje namenjeno opredelitvi kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine (332. člen do 347. člen).

 


 

Napovednik

 

Mentorstvo na področju spodbujanja vključevanja v civilni dialog za članice mreže Plan B

 

Mentorstvo je namenjeno usposabljanju članic mreže za sodelovanje v procesih odločanja. Izvedeno bo skozi vodenje organizacij pri njihovem vključevanju v izbran konkreten proces odločanja. V okviru mentorstva bodo obravnavane naslednje teme: nacionalni / evropski zakonodajni /odločevalski procesi, iskanje informacij, prepoznavanje in analiziranje akterjev, priprava stališč, predstavljanje stališč, strategija vplivanja na procese ipd.

 

Pravno svetovanje za nevladne organizacije

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja. Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si .