Uvodnik

 

TEŠ6 – spomenik padle demokracije

 

Napoved izredne seje Državnega zbora na temo projekta TEŠ 6, natančno leto dni po tistem, ko so v isti stavbi prižgali zeleno luč državnemu poroštvu, se je brala kot prvoaprilska šala namesto resna pobuda, ki bo projektu ter odgovornim ljudem nastavila potrebno ogledalo. To se je dalo slutiti že po nekaj minutah razprave na matičnem odboru, kamor zahajam vedno manj rada, ker s vsakim obiskom izgubim kanček upanja, da v njem sedijo ljudje, ki jih resnično zanima dobrobit celotne družbe in ne samo peščice izbranih.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Objavljeno poročilo o zeleni proračunski reformi v Sloveniji

 

Največjih trenutnih izzivov naše države, npr. gospodarske krize in naraščanja brezposelnosti, bi se politika morala lotiti drugače kot doslej. Samo varčevanje in dvig splošnega davka nista dovolj – nujno je potrebna dolgoročna vizija, ki bo stimulirala zeleni razvojni preboj naše države. Paket reform, pogosto imenovan zelena proračunska reforma, združuje okoljske izboljšave z gospodarskimi spodbudami in priložnostmi za fiskalno konsolidacijo. Zeleno proračunsko reformo za Slovenijo predstavlja poročilo »Zelena proračunska reforma 2013: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo«, ki ga je v okviru Plana B za Slovenijo pripravila Umanotera.

 

Slabo izvajanje Aarhuške konvencije v Sloveniji

 

Plan B za Slovenijo  je oddal pripombe in predloge na poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije v Sloveniji. Nevladne organizacije s področja varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora ugotavljajo predvsem, da je  izvajanje konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuški konvenciji) v Sloveniji slabo.

 

Predlog za vključitev nevladnih organizacij v Energetski zakon

 

Plan B je podal predloge k spremembam in dopolnitvam predloga Energetskega zakona v smeri večje vloge nevladnih organizacij pri oblikovanju dokumentov energetske politike in v postopkih izdaje energetskih dovoljenj. Še posebno so za možnost sodelovanja v postopkih izdaje energetskih dovoljenj zainteresirane organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja.

 


 

Aktualno v Sloveniji

 

Osnutek Strategije pametne specializacije

 

Sredi julija je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala predstavitev Osnutka Strategije pametne specializacije Slovenije (SPS). Kot je zapisano na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,  gre za »raziskovalno - inovacijsko strategijo držav/regij za spodbuditev gospodarske rasti, gospodarsko transformacijo regij, strukturnih reform, oziroma prehod v nov model gospodarske rasti«. Strategijo je Evropska komisija postavila kot predpogoj za črpanje evropskih sredstev v bodoči finančni perspektivi.

 


 

Pravni kotiček

 

Stop birokraciji

 

Stop birokracija.si je prenovljena spletna stran, namenjena boljšim predpisom in odpravi administrativnih ovir, na kateri lahko vsakdo predlaga tudi spremembe glede posameznih predpisov, postopkov ali ureditev, ki so vključeni v akcijski program »Minus 25«. Predlog se lahko po presoji moderatorja objavi na spletni strani, para tako tudi odgovor pristojnega ministrstva, če ga pripravi. Če ga ne, ga sistem opozori na dolžnost odgovora. Predloge lahko podajajo vsi kar v spletnem obrazcu.

 


 

 

Napovednik

 

Mentorstvo na področju spodbujanja vključevanja v civilni dialog za članice mreže Plan B

 

Mentorstvo je namenjeno usposabljanju članic mreže za sodelovanje v procesih odločanja. Izvedeno bo skozi vodenje organizacij pri njihovem vključevanju v izbran konkreten proces odločanja. V okviru mentorstva bodo obravnavane naslednje teme: nacionalni / evropski zakonodajni /odločevalski procesi, iskanje informacij, prepoznavanje in analiziranje akterjev, priprava stališč, predstavljanje stališč, strategija vplivanja na procese ipd. Mentorstvo izvaja Barbara Kvac, vodja programa Podnebje pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj. Ima 10 letne izkušnje z delom na podnebno - energetski politiki.

 

Pravno svetovanje za nevladne organizacije

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja. Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si .