Uvodnik

 

Spremenimo minus v plus


Tik pred parlamentarnimi in vladnimi počitnicami, še v času intenzivnih pogajanj za rebalans proračuna, je Umanoterina ekipa pod vodstvom Jonasa Sonnescheina objavila pionirsko poročilo Zelena proračunska reforma za Slovenijo: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo. Takrat smo zapisali, da smo s procesom šele na začetku, in da sta na potezi vlada in parlament. In zavedali smo se, da to ne bo lahka naloga, saj je subvencije veliko lažje podeljevati, kot jih je ukinjati. Pridobljenim privilegijem se njihovi prejemniki ne bodo odrekli tako zlahka.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Podane pripombe na Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, podaljšanja roka ne bo

 

V počitniškem času (med 24. julijem in 23. avgustom) je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v javno razpravo dalo osnutek Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015. Gre za dokument, ki je velikega pomena za podnebno in razvojno politiko države, saj bo usmerjal porabo javnih sredstev iz Sklada v višini od 67 do 135 milijonov evrov.

 

Strategija pametne specializacije: v pripravi nov osnutek

 

Umanotera je kot koordinatorka Mreže Plana B za Slovenijo v začetku avgusta na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanka Stepišnika naslovila pobudo za podaljšanje roka javne razprave za Strategijo pametne specializacije. Pobudi se je pridružilo več organizacij in raziskovalcev z željo po dodatnem krogu posvetovanj ter obsežnejšemu strokovnemu doprinosu k osnutku dokumenta. V osnutku so bila namreč po mnenju podpisnikov pomanjkljivo zastopana področja ne-tehnoloških, družbenih in storitvenih inovacij, ki bi omogočale razvoj Slovenije na njenih primerjalnih prednostih.

 

Poziv za podporo vsebinskim mrežam nevladnih organizacij

 

10 nosilcev vsebinskih mrež nevladnih organizacij je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovilo poziv za podporo vsebinskim mrežam nevladnih organizacij. V zadnjem času so se namreč pojavile neformalne informacije,  da naj bi se nadaljnje financiranje za podporo mrežam nevladnih organizacij omejilo na horizontalne mreže in regionalna stičišča nevladnih organizacij, vsebinske mreže nevladnih organizacij pa naj ne bi bile več deležne podpore .

 


 

Iz aktivnosti članic Mreže Plan B za Slovenijo

 

Kampanja Spremenimo minus v plus

 

Skupnost Tretji člen je z objavo peticije pozvala Vlado Republike Slovenije, da v rebalansu proračuna za leto 2014 zagotovi ukinitev škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov evrov in s tako privarčevanimi sredstvi ohrani pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin. Zbrali so več kot 5800 podpisov, ki so jih 20. septembra predali državni sekretarki v kabinetu predsednice vlade Tamari Vonta.

 

 


 

Pravni kotiček

 

Srečanje Justice & Environment – utrjevanje pravnih poti varstva okolja

 

Septembra je v Opatiji potekalo letno srečanje organizacij Justice & Environment , ki je mednarodna mreža nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s pravnim varstvom okolja. Slovenijo v tej mreži zastopa Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Letno srečanje je namenjeno izmenjavi informacij o stanju pravnega varstva po različnih državah ter relevantnih procesih, ki se odvijajo na ravni EU, predvsem pa tudi treningu in strateškemu načrtovanju aktivnosti na področju pravnega varstva okolja.

 

 

Ustanovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje

 

Vlada je konec julija ustanovila Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki bosta začela s svojim delovanjem 1.1.2014. Tako se bodo na enem mestu združili dosedanji Zavodi za zdravstveno varstvo in Inštitut za varovanje zdravja.

 

 

Pomembnejše objave

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor, ki je v javni obravnavi do 7.10.2013.

 


 

Napovednik

 

Dan za okolje in prostor

 

Plan B za Slovenijo v sodelovanju z Mrežo za prostor napoveduje Dan za okolje in prostor, ki ga bo jeseni začela izvajati po regionalnih stičiščih nevladnih organizacij. Namen dogodka je približanje znanja in pravne pomoči s področja varstva okolja in urejanja prostora manjšim lokalnim nevladnim organizacijam, civilnim iniciativam in drugim zainteresiranim ter nuditi pomoč pri reševanju lokalne problematike s tega področja.

 

 

Delavnica Upravljanje partnerstev različnih deležnikov za trajnostni razvoj

 

Partnerstva različnih deležnikov so prepoznana kot eden temeljev trajnostnega razvoja, hkrati pa sta vzpostavljanje in vzdrževanje takšnih partnerstev velik izziv, ki zahteva znanja in veščine za usmerjanje teh kompleksnih procesov. Udeleženci delavnice bodo spoznali veščine za podporo za uspešna partnerstva (kartiranje virov, pogajanja na osnovi interesov, obvladovanje odnosov, moderiranje, doseganje dogovora), del delavnice bo namenjen tudi analizi deležnikov in svetovanju pri komunikaciji, pripravi akcijskega načrta in komunikacijske strategije.

 

 

Slovenska premiera filma Smeti z okroglo mizo Slovenija na poti do Zero Waste

 

Društvo Ekologi brez meja v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Kinom Šiška organizira projekcijo dokumentarnega filma Smeti (Trashed, 2012) z okroglo mizo. V Kinu Šiška bo v ponedeljek, 21. oktobra 2013, ob 18.30 uri slovenska premiera omenjenega filma, ob 20. uri pa bo z uvodnim video nagovorom evropskega komisarja Janeza Potočnika sledila okrogla miza z naslovom Slovenija na poti do Zero Waste.

 

 

Mentorstvo na področju spodbujanja vključevanja v civilni dialog za članice mreže Plan B

 

Mentorstvo je namenjeno usposabljanju članic mreže za sodelovanje v procesih odločanja. Izvedeno bo skozi vodenje organizacij pri njihovem vključevanju v izbran konkreten proces odločanja. V okviru mentorstva bodo obravnavane naslednje teme: nacionalni / evropski zakonodajni /odločevalski procesi, iskanje informacij, prepoznavanje in analiziranje akterjev, priprava stališč, predstavljanje stališč, strategija vplivanja na procese ipd. Mentorstvo izvaja Barbara Kvac, vodja programa Podnebje pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj. Ima 10 letne izkušnje z delom na podnebno - energetski politiki.

 

 

 

Pravno svetovanje za nevladne organizacije

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja. Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si .