Uvodnik

 

Iz zelene teorije v prakso

 

Glavno sporočilo letne konference evropske okoljske mreže EEB je bilo, da bi morala biti gospodarska kriza, ki zdaj traja že več kot pet let, priložnost, celo obveznost, da Evropa najde dolgoročne rešitve, ki spoštujejo okolje in so družbeno pravične. Le tako bo gospodarsko okrevanje pristno in trajnostno. Ukrepi, ki zmanjšujejo rabo virov, so tisti, ki bodo spodbudili gospodarstvo z ustvarjanjem zelenih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. V Sloveniji smo temu že prisluhnili – vsaj v teoriji.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

CPVO: V pričakovanju okoljskega poročila


24. oktobra je v Info točki Okoljskega centra potekala mrežna delavnica Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) za Operativni program (OP) za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020. Postopek (verzija september 2013) je v fazi priprave okoljskega poročila, na osnovi katerega se bodo presojali vplivi programa na okolje. Ko bo poročilo objavljeno (predvidoma v sredini novembra), bomo za udeležence delavnice organizirali še usposabljanje za podajanje pripomb na poročilo.

 

Kje se srečata gospodarstvo in okolje?

 

Tema letošnje letne konference mreže EEB (European Environmental Bureau) z naslovom »Gospodarska kriza, priložnost za okolje: pot k bolj zeleni Evropi«, ki je 18. oktobra potekala v Bruslju, je bila osredotočena na stičišče med gospodarstvom in okoljem. Nekatere od predstavitev iz konference se dostopne tukaj.

 

 


 

 

Iz aktivnosti članic Mreže Plan B za Slovenijo

 

EBM: Odločitev o družbi brez odpadkov je na nas samih

 

Ekologi brez meja so v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Kinom Šiška v ponedeljek, 21. oktobra 2013, organizirali poseben dogodek, posvečen odpadkom. V Kinu Šiška so slovenski javnosti premierno kar dvakrat predstavili dokumentarni film Smeti (Trashed, 2012). Po drugi projekciji filma pa se je ob 20. uri, z uvodnim video nagovorom dr. Janeza Potočnika, Evropskega komisarja za okolje, pričela okrogla miza z naslovom Slovenija na poti do Zero Waste. Glavna tema na okrogli mizi so bili seveda odpadki in kaj moramo v Sloveniji storiti, da bi dosegli cilj – družbo brez odpadkov. #zerowaste #trashed #smeti #ebm

 

Greenpeace: Miroljubno protestiranje ni piratstvo

 

Greenpeace Slovenija se je s svojimi akcijami pridružil svetovnim pobudam za izpustitev 30 Greenpeacovih aktivistov in novinarjev, ki so jih ruske oblasti priprle po miroljubnem protestu 18. septembra na Gazpromovi naftni ploščadi. Skupaj z društvom Focus pa so zaradi odlomljenega delčka gorivne palice s tabletkami urana – tabletka se je morda izgubila med transportom od reaktorja do bazena z izrabljenim gorivom – v odprtem pismu upravo za jedrsko varnost vprašal tudi, ali bo revidirala soglasje za podaljšanje obratovanja JEK-a. #FreeTheArctic30

 

ITR: Želimo višje cilje za zelenjavo, poljščine in sadje

 

Skupina za kmetijstvo Plana B za Slovenijo se tekoče vključuje v pripravo operativnega programa razvoja podeželja za 2014-2020. Ker je MKO v septembru močno "oklestilo" ciljne vrednosti in predvidena sredstva za ekološko kmetijstvo (v primerjavi s predlogom OP za javno razpravo iz julija 2013), smo predlagali sestanek. Sestanek je trajal 2,5 ure in je bil konstruktiven, tako da pričakujemo, da bodo naši predlogi upoštevani.

 


 

Pravni kotiček

pripravlja Senka Vrbica

 

Vlada je potrdila predlog novele Zakona o varstvu okolja

 

Vlada je na seji 10.10.2013 potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) in ga poslala v Državni zbor v nujni postopek. Predlog zakona je bil v javni obravnavi že konec leta 2012, Plan B pa je nanj podal številne pripombe in predloge, ki pa niso bili  upoštevani. Ugotavljamo, da bodo nekatere spremembe zakona sicer dobrodošle, da pa je prišlo v času od javne razprave tudi do bistvenih sprememb besedila, ki so problematične.

 

Pomembnejše objave

 

Tokrat s strani MKO in ARSO.

 


 

Napovednik

 

Dan za okolje in prostor – pravna pomoč in znanje za lokalne organizacije


Plan B za Slovenijo v sodelovanju z Mrežo za prostor jeseni organizira Dan za okolje in prostor v regionalnih stičiščih nevladnih organizacij. Nevladne organizacije in civilne iniciative ter drugi zainteresirani ste vabljeni, da se prijavite na pravno svetovanje in udeležite seminarja Osnove okoljske zakonodaje in prostorskega načrtovanja. Informacije in prijava na pic@pic.si.

 

Delavnica Upravljanje partnerstev različnih deležnikov za trajnostni razvoj


Partnerstva različnih deležnikov so prepoznana kot eden temeljev trajnostnega razvoja, hkrati pa sta vzpostavljanje in vzdrževanje takšnih partnerstev velik izziv, ki zahteva znanja in veščine za usmerjanje teh kompleksnih procesov. Udeleženci delavnice bodo spoznali veščine za podporo za uspešna partnerstva (kartiranje virov, pogajanja na osnovi interesov, obvladovanje odnosov, moderiranje, doseganje dogovora), del delavnice bo namenjen tudi analizi deležnikov in svetovanju pri komunikaciji, pripravi akcijskega načrta in komunikacijske strategije.