Mreža Plan B za Slovenijo sodeluje pri oblikovanju državljanske pobude državljanov EU (ECI) za sprejem zakonodajnega predloga - direktive o pravicah narave.

 

Rights of Nature Europe (RoNE) je iniciativa, ki predlaga uvedbo povsem novega okvira za varovanje našega življenjskega prostora, ki  predstavlja realnost našega bivanja: Mi smo narava - del soodvisne mreže življenja; ko uspeva narava, uspevamo tudi mi.

 

RoNE premika paradigme z obračanjem strukture pravnega varovanja (in spoštovanja), ki naravo doslej opredeljuje kot predmet, ločen od nas (kar je tudi izvor problema) v subjekt prava, ki ima enake pravice kot ljudje in korporacije. Človeške skupnosti, ki sicer nimajo te možnosti, so s tem pooblaščene, da branijo te pravice na sodiščih, s čimer varujejo našo kolektivno pravico do življenja. Postaviti naravo kot nosilca pravic prinaša tudi določene dolžnosti: skrbnega ravnanja z naravo, obveznosti do narave in trajnostnega upravljanja, ki je v skladu z dejanskim delovanjem ekosistemov. Gre za temeljno in sistemsko preoblikovanje v okoljskem pravu, ki je nujno potrebno za soočanje z izzivi današnjega časa.

 

Osnutek direktive v slovenskem jeziku si lahko preberete tukaj.

 

Pomembne povezave:

 

11. 12. 2017: Konferenca Harmony with Nature  - Nismo kapljica v oceanu, smo ocean v kapljici

Predstavnica mreže Plan B za Slovenijo se je udeležila konference Harmony with Nature, ki poteka 11. in 12. 12. 2017 v palači Združenih narodov v Ženevi, ki ga organizira mednarodna nevladna organizacija Objectif Science International, ki se ukvarja s participatornim raziskovanjem in ima položaj posvetovalne NVO pri Združenih narodih. Udeleženci široke mednarodne zasedbe so predstavili napredek v svojih okoljih v smeri prepoznavanja inherentnih pravic narave  tako v akademski sferi, kot na ravni iniciativ, ki vznikajo med nevladnimi organizacijami. Ena takih je tudi pobuda za sprejem deklaracije o pravicah matere Zemlje v okviru Združenih narodov. Konferenca je ustvarila tudi prostor za izmenjavo stališč glede naslavljanja ključnih problemov vzdržnega razvoja tako s stališča znanosti, prava, filozofije, izobraževanja ter povezovanje podobno mislečih na poti harmoniziranja človekovih ravnanj z naravo. Kot je rekla ena izmed udeleženk: »Duh vzpostavitve in zaščite pravic narave je že ušel iz flaške…«, proces gre lahko samo naprej.

 

 

24. 11. 2017: Prvo letno poročilo "Nature's Rights"

Po dveh letih in pol delovanja je ekipa Nature's Rights izdala Prvo letno poročilo, ki zajema obdobje med aprilom 2015 in septembrom 2016. V tem času je ekipa, ki deluje prostovljno, usposobila 150 prostovoljcev iz desetih evropskih držav, zgradila mrežo več kot 200 strokovnjakov, nastopili so na 31 konferencah, organizirali 21 delavnic, pripravili smo tudi osnutek EU direktive za pravice narave. Ekipa iz Portugalske je sprožila državljanjsko pobudo s predlogom o vnosu pravic narave v nacionalno zakonodajo. Isto trenutno pripravlja tudi ekipa iz Romunije. Delujemo pa tudi kot evropski moderatorji za iniciativo Harmony with Nature Združenih narodov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 3. 2017: Konferenca v Evropskem parlamentu: “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”

29. marca bo med 13.00 in 15.00 uro v Bruslju potekala konferenca “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”.

 

Vabilo na konferenco

Program konference

Povzetek konference

 

Več info: polona@planbzaslovenijo.si