V Planu B za Slovenijo - mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj smo združene nevladne organizacije, ki trajnostni razvoj razumemo kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Mreža trenutno združuje 38 nevladnih organizacij, od katerih jih ima 26 status delovanja v javnem interesu. Več o članicah mreže >>>.

 

Poslanstvo mreže

Mreža je glas svojih članic. Osredotoča se na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo, aktivno udeležbo svojih članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe.

Mreža Plan B za Slovenijo je partnerstvo nevladnih organizacij za:

skupno oblikovanje in zastopanje stališč;
krepitev glasu nevladnih organizacij ter skupno nastopanje na specifičnih temah;
vzpostavljanje in vzdrževanje sistemskega dialoga z oblastmi ter ostalimi organi na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni;
prispevanje k reševanju ključnih okoljskih problemov;
sodelovanje z drugimi mrežami v državnem in mednarodnem prostoru ter
zbiranje in posredovanje informacij o relevantnih temah.

Mreža svoje delovanje omejuje na področje civilnega dialoga in na izbrana vsebinska področja.

 

Načela delovanja mreže

 

neodvisnost od političnih, gospodarskih in verskih organizacij,
transparentnost,
demokratičnost,
medsebojno spoštovanje,
strokovnost in celovitost,
fleksibilnost in odzivnost ter
medsebojna podpora med članicami.

 

Ustanovna listina mreže Plan B za Slovenijo

 

Pravila delovanja mreže Plan B za Slovenijo

 

Strategija mreže Plan B za Slovenijo 2016 - 2020

 

Strategija mreže Plan B za Slovenijo 2020 - 2024 

 

Mrežo koordinira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj:

Kontakt: Martina Pernuš, koordinatorka mreže, 05 907 13 35, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.