Mokrišča, močvirja, travnate površine, morski ter ostali habitati igrajo ključno vlogo pri oblikovanju podnebja in so bistvenega pomena za naše preživetje, dejstvo pa je, da je 80 % evropske narave v zelo slabem stanju.

 

Problem biodiverzitetne in okoljske krize je potrebno nasloviti na širši, sistemski ravni in priložnost za tako ukrepanje predstavlja sprejem Zakona o obnovi narave EU, o katerem trenutno razpravljajo vlade širom Evropske unije. Ta priložnost je edinstvena, saj bi za države članice EU postalo pravno zavezujoče, da ohranijo določen delež narave. V kolikor tega ne storijo, se bodo morale za svoje neukrepanje zagovarjati na sodišču.

 

Pridružite se več kot 200 nevladnim organizacijam in odločevalce svoje države pozovite k nujni implementaciji zakona, ki lahko omili podnebno in biodiverzitetno krizo. Naredite dodaten korak za obnovo narave: pošljite fotografijo narave in pismo v podporo Zakonu o obnovi narave EU slovenskim evroposlancem!