Plan B  za Slovenijo je pobuda skupine nevladnih organizacij in posameznih strokovnjakov za trajnostni razvoj naše države.