Nevladne organizacije  Focus, Umanotera, Greenpeace Slovenija, Brez izgovora Slovenija in Pravno informacijski center nevladih organizacij - PIC ugotavljamo, da je drugi osnutek predloga Zakona o podnebnih spremembah še bolj pomanjkljiv od prvega.

 

Ocenjujemo, da zaradi odsotnosti bistvenih vsebin, ki so zakonska materija (jasni cilji, zavezanci, ukrepi, nadzor) drugi osnutek še ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagamo, naj hkrati z izboljšanim besedilom predloga zakona država pripravi tudi osnutek državne podnebne strategije in operativnega programa. Več v pripombah in v izjavi za javnost.