Izšle so marčevske novice mreže Plana B za Slovenijo. 

 

Iz vsebine:


 • Prehod v nizkoogljično gospodarstvo prinaša mnoge koristi
 • Nevladne organizacije kritične do učinkovitosti okoljske politike Slovenije
 • Nujni koreniti vsebinski popravki izhodišč nove Strategije razvoja Slovenije
 • Pripombe nevladnih organizacij na izhodišča  podnebne strategije
 • Ne zaklenite nam prihodnosti!
 • Nevladne organizacije se bodo vključevale v pripravo Nacionalnega energetskega programa
 • Predlog nove zakonodaje na področju negospodarskega sektorja
 • O strateškem načrtovanju v samostojni Sloveniji

 

Napovednik:


 • Izobraževanje in posvet Status nevladnih organizacij v javnem interesu na področju okolja
 • Srečanje varuhinje človekovih pravic in civilne družbe s področja varovanja okolja
 • Mrežna delavnica Veščina priprave pobud za sprejem ali spremembo predpisov - 2. del: Praktična nomotehnika
 • Mrežna delavnica Moderiranje procesov vključevanja nevladnih organizacij v civilni dialog

Novice mreže Plana B v elektronski obliki izhajajo enkrat mesečno. Prinašajo novosti o projektih nevladnih organizacij, partnerk v projektu Plan B in članic mreže Plana B. Del novic je tudi napovednik dogodkov s področja trajnostnega razvoja in varovanja okolja: delavnic, okroglih miz, forumov.

 

Če se želite na novice naročiti, pošljite sporočilo na info@umanotera.org.