V okviru projekta Plan B za Slovenijo je sredi januarja v Ljubljani potekala prva mrežna delavnica za nevladne organizacije s področja okolja z naslovom Veščina priprave pobud za sprejem ali spremembo predpisov.

 

Na delavnici se je zbralo več kot 20 udeležencev iz različnih okoljskih nevladih organizacij, kar kaže na veliko zanimanje in hkrati velik primankljaj (večine) okoljskih nevladih organizacij na pravnem področju. Delavnico je vodil Borut Šantej iz Inštituta za pravo okolja. Predavatelj je  med drugim za Evropsko komisijo opravil že več kot 30 študij usklajenosti slovenskih predpisov s področja varstva okolja s pravnim redom Evropske unije.

 

Udeleženci delavnice so se seznanili z različnimi vrstami pravnih predpisov, subjekti, ki so lahko predlagatelji predpisov ter z organi, ki predpise sprejemajo, in načini sprejemanja predpisov.  Kot je poudaril Borut Šantej, so pri vsakem problemu pomembni naslednji koraki: ugotoviti moramo, kaj je problem, ali za njegovo rešitev potrebujemo predpis in kateri predpis bo pravi. Po njegovih besedah dober predpis deluje v javnem interesu, poleg tega je nedvoumen, jasen, razumljiv, učinkovit in popoln – ne dopušča pravnih praznin. Temeljna zahteva vsakega predpisa je tudi, da je usklajen s pravnim redom in da so ukrepi, ki jih predvideva, sorazmerni.

 

Gradivo iz delavnice