"Če hočemo kot človeštvo preživeti, če hočemo kot narod imeti prihodnost, moramo bistveno zmanjšati pritiske na okolje in začeti upoštevati omejitve planeta. Zato trajnostni razvoj nima alternative." To je ena od sedmih glavnih tez zbornika Plan B 2.0.

 

Plan B 2.0 je Umanotera predstavila 9. septembra v Državnem svetu, kjer je potekal pogovor na temo Slovenija kot model trajnostnega razvoja. Uvodno predavanje z naslovom Majhna država, velik vpliv je imel eden svetovno najpomembnejših okoljskih mislecev George Monbiot.

 

Posnetek iz Državnega sveta je objavljen na spletni strani Klikn.si.


Plan B 2.0 je namenjen vplivanju na aktualne odločitve na področjih podnebne in energetske politike in na prenovo Strategije razvoja Slovenije, ki se začenja v letošnjem letu. Zbornik sestavljajo štiri krovna poglavja: Trajnostni razvoj, Meje rasti in kazalci razvoja, Energija prihodnosti ter Kmetijstvo in lokalna samooskrbnost. Iz vsebine izhajajo ključne teze.

 

Plan B 2.0 je osnovan na razvojnih forumih, ki jih je Umanotera organizirala v prvi polovici leta 2010:


- TEŠ 6: slovenska prihodnost?

- Prispevek k oblikovanju trajnostne vizije prihodnosti Slovenije z naslovom "Kam po krizi?

- Zelena delovna mesta - ključ izhodne strategije

- Slovenija: od energetske potratnosti do energetske učinkovitosti

- Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo

- Kje so meje rasti?

- Lokalna trajnostna samooskrbnost

- Prihodnost kmetijstva in hrane v Sloveniji

- Vzpon in padec odvisnosti od nafte

- Kompasi razvoja in blaginje