Ljubljana, 25. maj 2023 - Članice mreže Plan B za Slovenijo so oblikovale svoja pričakovanja glede bistvenih vsebin podnebnega zakona, ki je v pripravi na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Na ministrstvo so naslovile pismo z dokumentom, ki vsebuje stališča NVO glede zakona in konkretne predloge za njegovo vsebino.

 

Nevladne organizacije za trajnostni razvoj, združene v mreži Plan B za Slovenijo, so ves čas spodbujale pripravo podnebnega zakona in se vanjo vključevale. V okviru poziva tedanjega Ministrstva za okolje in prostor so jeseni 2022 tudi strukturno predstavile, katere vse vsebine bi moral zakon opredeliti. Ker je pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo v pripravi nov osnutek zakona, je mreža na ministrstvo posredovala vsebine, predloge in rešitve, za katere v okviru Plan B za Slovenijo menimo, da morajo postati ključna vsebina zakona, če naj ta pripomore k doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Ponudili smo tudi, da rešitve podrobneje pojasnimo na skupnem sestanku.

 

Stališča NVO glede vsebine podnebnega zakona lahko preberete tukaj.