Ljubljana, 20. junij 2022 - Organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zveza potrošnikov Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Greenpeace Slovenija in mreža Plan B za Slovenijo so v luči napovedi nadaljnje rasti cen energentov in energije na predsednika vlade dr. Roberta Goloba in ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra naslovile nekaj predlogov in področij, ki bi jih bilo potrebno obravnavati ob večanju energetske draginje.

 

 

Organizacije avtorice so opozorile, da je potrebno pri pripravi in izvedbi kratkoročnih ukrepov za zmanjšanje energetske draginje postaviti in slediti splošnim izhodiščnim načelom za ukrepe, ki povezujejo reševanje draginje s socialno in podnebno problematiko.

 

V dopisu so bila opredeljena naslednja področja, ki bi jih bilo potrebno nasloviti ob večanju energetske draginje: 

 

1. Nujna oskrba z električno energijo

2. Sodelovanje ponudnikov električne energije/plina s Centri za socialno delo

3. Energetski kuponi

4. Izredna denarna socialna pomoč

5. Širitev kroga upravičencev

6. Cenovni ukrepi

7. Večja usmeritev na obnovljive vire energije in povečanje energetske učinkovitosti za gospodinjstva

8. Zamenjava staro-za-novo za neučinkovite gospodinjske aparate

9. Zagotovljen dostop do osnovnih energetskih storitev

10. Vključevanje ranljivih gospodinjstev v energetske skupnosti in skupnosti OVE

 

Podroben opis posameznih področjih in utemeljitev za njihovo izbiro najdete v dopisu na sledeči povezavi >>>