Ljubljana, 13. januar 2022Donacije nevladnim organizacijam na področju varstva okolja in narave v Sloveniji še niso razširjena praksa, izboljšuje pa se število donacij 1 % dohodnine (do katerih pa so upravičene le organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu). Praviloma so okoljske organizacije do donacij s strani pravnih oseb zadržane, saj gre med drugim lahko za onesnaževalce ali pa za poskuse »ozelenitve« dejavnosti skozi tako povezovanje z nevladnimi organizacijami.

 

Vseeno pa obstaja cela vrsta pravnih oseb, ki so v teh pogledih neoporečne in želijo podpirati nevladne organizacije. Zanje bo ugodna novica o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDP-2), ki med drugim določa zvišanje davčnih olajšav za donacije pravnih oseb (kar določa 59. člen ZDDP-2). Davčna olajšava se je tako dvignila z 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka in velja od 1. 1. 2022.  

 

Nevladne organizacije se tako s prošnjo po donacijah praviloma obračajo na fizične osebe, pri tem pa so predvsem na področju humanitarne pomoči zelo razširjene tudi SMS donacije. Tako storitev ponujajo in podpirajo operaterji mobilne telefonije, npr. Telekom Slovenije (pogoji za aktivacijo storitve in seznam obstoječih uporabnikov SMS donacij), Telemach (pogoji uporabe storitve in seznam uporabnikov SMS donacij) in T-2 (pogoji uporabe storitve in seznam uporabnikov SMS donacij).