Ljubljana, 6. januar 2022 -  Danes je v vaših e-nabiralnikih pristal* prvi letošnji, že 18. zapovrstjo, Podnebni novičnik vsebinskih mrež.

 

V njem najdete marsikaj - od aktivnosti vsebinskih mrež do dejavnosti članic le-teh. Prav tako so v januarskem novičniku zbrani zanimivi dogodki meseca Januarja in pa par novic iz mednarodnih voda.

 

Uvodnik tokratnega novičnika je povzetek rezultatov in dosežkov Mreže za prostor in Plan B za Slovenijo, mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. 

 

"Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo ter njune članice puščajo za sabo še eno produktivno leto, zaznamovano s prizadevanji za ohranjanje narave in varstvo okolja ter z napori za trajnostno urejanje prostora in prilagajanje na podnebne spremembe. V nadaljevanju so zbrani glavni dosežki sodelujočih. 

Izkušnje nam kažejo, kako pomembno je sodelovanje vsebinskih mrež v prizadevanjih za spremembe, zato smo tudi lani nadaljevali s skupnimi aktivnostmi Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo. Napore smo združili predvsem pri rednem informiranju javnosti z izdajanjem Podnebnega novičnika ter z odpiranjem prostora za medsektorsko povezovanje. Krepili smo tudi sodelovanje pri temah, ki so pomembne za nevladne organizacije in naše delo pri naslavljanju podnebnih sprememb."

 

Uvodnik in ostale novice si lahko preberete na tej povezavi.

 

*V primeru, da ste naročeni na mesečne e-novice mreže Plan B za Slovenijo. Če še niste naročniki, bi pa to želeli postati, se prijavite na tej povezavi

 

 

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.