Ljubljana, 6. december 2021 -  V svojih e-nabiralnikih lahko danes poiščete* novo, že 17. številko Podnebnega novičnika vsebinskih mrež.

 

Novičnik prinaša sveže aktivnosti Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo, prav tako pa prinaša novice o dejavnostih članic obeh vsebinskih mrež s področja okolja in prostora. Na koncu ne spreglejte dogodkov, ki se bodo odvijali meseca decembra.

 

Uvodnik je tokrat napisal Uroš Brankovič s Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj, in sicer o Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike in njegovih pomanjkljivostih. 

"Med največjimi slabostmi Strateškega načrta, na katere je z dopisom opozorila Mreža Plan B oziroma njena delavna skupina za eko kmetijstvo, je poleg izostanka Okoljskega poročila predvsem neambiciozen cilj za 18% delež kmetijskih zemljišč pod ekološko pridelavo do leta 2027 (danes cca. 11-12 %). Pri tem je cilj EU, da bo ta delež na ravni povezave dosegel 25 % do leta 2030. Neustrezni so ukrepi, ki bodo stežka pripomogli k nujno potrebnemu korenitemu zmanjšanju toplogrednih plinov. Ne spodbujajo čim več ekološke vzreje pri živinoreji, kaj šele prehoda k več (ekološke) rastlinske pridelave namesto živinoreje na območjih, kjer je to mogoče. Razlog za tak prehod so tudi zelo spremenjene prehranske navade prebivalstva, zaradi česar smo kronično šibki pri samooskrbi z zelenjavo, žitaricami, …"

 

Uvodnik in ostale novice si lahko preberete na tej povezavi

 

*V primeru, da ste naročeni na mesečne e-novice mreže Plan B za Slovenijo. Če še niste naročniki, bi pa to želeli postati, se prijavite na tej povezavi

 

 

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.