Ljubljana, 4. november 2021 - Drugi poziv članicam mreže k prijavi projektnih idej bo predvidoma objavljen 17. novembra 2021. V okviru izvajanja Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga financirata Eko sklad, j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor (Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora, objavljen v Uradnem listu št. 80/19, dne 27.12.2019), je del sredstev namenjen  financiranju manjših projektov članic mreže. Namen teh projektov je opolnomočenje manjših NVO (z manjšim številom zaposlenih / z manjšimi prihodki / delovanje na lokalnem nivoju) za zagovorniško delo na področju podnebnih sprememb.  V okviru Podnebnega programa mreže sta tako predvidena dva poziva članicam mreže Plan B za Slovenijo k prijavi projektnih idej. Prvi poziv je bil objavljen 29. 6. 2020, izvedeni so bili trije projekti.