Ljubljana, 6. september 2021 - Kljub obsežnim prenovam dveh glavnih vpadnic v MOL (Dunajska, Tržaška) z javnimi in EU sredstvi, MOL s prenovo ne sledi ciljem in ukrepom iz Celostne prometne strategije MOL, kjer se je zavezala, da bo na vseh glavnih cestah zarisala rumene pasove.

 

LJUBLJANA OBRAČA HRBET TRAJNOSTNI MOBILNOSTI

Koalicija za trajnostno prometno politiko ponovno odločno zagovarja izvajanje CPS MOL ter ostro nasprotuje širitvi Dunajske ceste


Z velikim začudenjem, kljub drugačnim zagotovilom in brez vednosti javnosti je bila preko noči izvedena širitev Dunajske ceste v Ljubljani na tri vozne pasove v smeri center, na odseku Linhartova-Livarska. Širitev ceste je bila izvedena skupaj z
urejanjem kolesarskih poti, ki so financirane z evropskimi sredstvi, s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti ter zmanjševanja avtomobilskega prometa v mestu. S tem pismom želimo Mestno občino Ljubljana (MOL) in Evropsko unijo pozvati, naj ne skreneta s poti, ki sta si jo tako mesto Ljubljana kot EU zadala na področju trajnostnega urejanja prometa. Opozarjamo namreč, da ima širitev Dunajske ravno nasprotni učinke, saj v mesto dodatno privablja avtomobilski promet in povečuje emisije toplogrednih plinov - te bi morala Slovenija znižati za 36 % glede na leto 2005.

 

 

Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete tukaj >>>