Ljubljana, 5. julij 2021 - Predsedovanje Slovenije je padlo v čas pomembnih procesov zelenega prehoda EU in sprejemanja predpisov, ki bodo tlakovala pot do podnebno nevtralne EU. Ukrepi, potrebni za doseganje se bodo nanašali na življenje vsakogar. Zato je pomembno, da je civilna družba v največji meri vključena v te procese, to pomeni da je dobro informirana, da lahko učinkovito prispeva svoje predloge in ideje v procesih oblikovanja pravil in ukrepov ter po potrebi tudi uveljavlja učinkovito pravno varstvo. Gre za polno uveljavljanje Aarhuške konvencije, pri čemer je civilna družba še vedno soočena z izjemnimi izzivi tako na ravni EU kot nacionalni ravni.

 

Foto: Mathias P.R. Reding, Pexels

 

V kontekstu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije bomo na posvetu razpravljali o aktualni problematiki uveljavljanja Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic, novim Podnebnim zakonom EU in siceršnjimi podnebnimi prizadevanji. Prispevki priznanih mednarodnih in domačih strokovnjakov in razprava z njimi bo usmerjena na potrebo in možnosti za resnično in učinkovito angažiranje civilne družbe, ki je pomemben zaveznik oblikovanja okoljskih politik,  tako na ravni EU kot tudi v nacionalnem okviru. Rezultati razprave bodo pomembni tudi za Sedmo srečanje držav pogodbenic Aarhuške konvencije, ki bo potekalo oktobra  v Ženevi.

 

Rezervirajte si čas in se nam pridružitev v torek,  7. 9. 2021, med 9. in 13. uro preko spleta. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

 

Program Aarhuške delavnice je dostopen tukaj >>>

 

Prijavite se lahko na spletni strani organizatorja dogodka, nemške nevladne organizacije UfU – Independent Institute for Environmental IssuesPRIJAVA.

 

Slovenski soorganzatorji dogodka smo:

  • Inštitut za politike prostora – IPOP, koordinator Mreže za prostor,
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, koordinator Plan B za Slovenijo, mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj,
  • PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolje
  • Center za mednarodno in poslovno pravo.

 

Dogodek je namenjen vsem odločevalcem – državnim uradnikom pristojnim za procese zelenega prehoda Slovenije, akademikom in študentom, nevladnim organizacijam in drugim predstavnikom angažirane javnosti, ki vas zanima vključevanje civilne družbe v povezavi z varstvom narave, okolja in trajnostnega razvoja. Vse kar morate vedeti o Aarhuški konvenciji bomo na spletnih straneh in družbenih omrežjih objavili v kratkih prispevkih pred dogodkom.

 

Vse dodatne informacije dobite na PIC – aljosa.petek@pic.si.