Ljubljana, 1. april 2021 - V okviru poziva za male projekte, ki je bil razpisan poleti 2020 v okviru izvajanja Podnebnega programa mreže, je članica mreže, Sončni grič, zasadila trajnostni sadovnjak.

 

 

V mešanem sadovnjaku na površini 5000m2 so zastopane za Istro značilne sadne sorte: različne vrste fig, kakija, žižule, granatna jabolka, češnje, jagodičje, lupinarji. Sadovnjak je zasajen po načelih permakulturnega gozdnega vrta in dopolnjuje že obstoječi trajnostni poligon, ki prikazuje različne trajnostne prakse: trajnostna obnova hiše, kompostna stranišča, rastlinske čistilne naprave, reciklaža vode. Sadovnjak je vzorčni model, ki ga je mogoče replicirati na drugih zaraščenih terenih v zaledju slovenske Istre ter na ta način invazivne vrste nadomestiti z avtohtonimi sadnimi vrstami. Užitna krajina, ki bo nastala bo zanimiva za izletnike ter bo potencialno prispevala k razvoju trajnostnega turizma v regiji.

 

S sadovnjakom so obogatili obstoječi učni poligon, povečali privlačnost lokacije za obiskovalce in študijske skupine ter s tem okrepili vpliv organizacije v lokalnem okolju. S projektom predstavljajo eno od možnih rešitev problema zaraščanja obdelovalnih površin ter širjenja invazivnih vrst, saj so nekontrolirano zaraščanje nadomestili z načrtovanimi nasadi avtohtonih sadnih vrst. S tem društvo prispeva k ohranjanju biodiverzitete. 

 

Zakaj trajnostni sadovnjak in kako so ga zasadili, pa si lahko preberete v kratkem slikovnem poročilu, ki ga je društvo pripravilo z namenom, da se praksa replicira tudi na drugih zaraščenih terenih.