Ljubljana, 16. marec 2021 - Narava, kakršno poznamo, zaradi vpliva človekovih dejavnosti vse hitreje izginja. Prekomerna sečnja, intenzivno kmetijstvo in prelov so le nekateri izmed glavnih razlogov za skorajšnje izumrtje več milijonov živalskih in rastlinskih vrst. Evropska komisija bo predlagala nov zakon, s katerim bo obnova narave pravno zavezujoča za države, članice EU. Toda zakon v trenutni obliki ne vsebuje niti definicije, kaj naj bi to dejansko pomenilo.

 

Evropska komisija v teh tednih poziva javnost, naj poda svoje mnenje o tem, kako bi morala obnova narave izgledati v EU –  povratne informacije sprejemajo do 5. aprila 2021.

 

BirdLife Europe, Evropski okoljski biro (European Environmental Bureau) in Urad za evropsko politiko WWF so zato pričeli s kampanjo #RestoreNature, ki zahteva takojšnjo obnovo narave po vsej Evropi. Njihovo sporočilo Evropski komisiji je preprosto: Le s pomembnimi, transformativnimi spremembami na kopnem in v morju lahko povrnemo biotsko raznovrstnost, ki je pogoj našega obstoja na planetu. Je ključnega pomena pri blaženju podnebnih sprememb in pri prilagajanju nanje ter pri preprečevanju širjenja bolezni v prihodnosti.

 

Z akcijo #RestoreNature lahko državljani iz EU (ter tudi izven) zahtevamo, da EU pripravi dober zakon, ki bo ustrezno naslovil problematiko izginjanja narave v Evropi in drugod ter tako »povrnil zemljo, morje in vodo nazaj naravi.«

 

Takšna zakonodaja na ravni EU lahko prinese dejanske spremembe za ljudi in za naravo, vendar le, če temelji na znanosti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bo tak zakon predstavlja le novo orodje za »green-washing.«

 

Zavedati se moramo, da govorimo o preživetju naših dragocenih mokrišč, šotišč, travnikov, gozdov, poplavnih ravnic, rek in oceanov. Gre pa tudi za naše podnebje, naše zdravje in preživetje človeštva. Ohranitev tistega, kar je ostalo, je potrebno, pa vendar je nezadostno – naravo je potrebno »vrniti njej sami« oziroma jo obnoviti (#RestoreNature). Od tega je nenazadnje odvisno tudi naše preživetje.

 

Podpišite peticijo TUKAJ in v vašem imenu bomo poslali sporočilo Evropski komisiji.

 

Več o kampanji #RestoreNature si lahko ogledate na www.restorenature.eu