Ljubljana, 19. oktober 2020 - V mreži Plan B za Slovenijo smo se odzvali na osnutek Slovenske industrijske strategije.

 

V Planu B za Slovenijo - mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pozdravljamo namero industrijske strategije, ki svoje poslanstvo prepoznava v »ustvarjanju pogojev za prestrukturiranje industrije v v industrijo znanja in inovativnosti za nova in bolj kakovostna delovna mesta ter prehod v zeleno, ustvarjalno in pametno gospodarstvo«. Kljub temu v strategiji pogrešamo omembo Pariškega sporazuma in s tem povezanih prizadevanj za omejitev pregrevanja planeta na 1,5 stopinje Celzija ter predvsem poudarek na nujnosti pravočasnega in zadostnega ukrepanja v vseh sektorjih. Strategija uvodoma sicer izpostavlja visok delež energetsko intenzivnih dejavnosti (EII) v strukturi slovenskega gospodarstva, žal pa tega dejstva ne povezuje z primerjalno večjo ranljivostjo Slovenije zaradi večje izpostavljenosti spremembam, ki bodo izhajale iz podnebno-energetskih politik in z njimi povezane nujnosti pravočasnega in učinkovitega ukrepanja – torej prestrukturiranja slovenskega gospodarstva in podjetij v energetsko intenzivnih dejavnostih.

 

Celotne pripombe si lahko preberete tukaj >>>