Ljubljana, 4. september 2020 - V mreži Plan B za Slovenijo smo pričeli z izvajanjem manjših lokalnih projektov, ki naslavljajo podnebne spremembe in hkrati gradijo na opolnomočenju nevladnih organizacij, članic mreže.

 

Konec junija smo v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo objavili poziv za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa. Na Poziv so prispele 3 vloge, od katerih so vse ustrezale administrativnim zahtevam in katere je julija pregledala komisija za ocenjevanje predlogov. Programski svet mreže Plan B za Slovenijo je odobril naslednje projekte, ki se bodo izvajali v okviru Podnebnega programa mreže:

 

- Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja: Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort

- Kulturno ekološko društvo Smetumet, socialno podjetje: Morje smeti; osveščevalni razstavi o plastičnih odpadkih v morju

- Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa (kratica LKM): 

   Kolesarimo – lokalno se hranimo