Ljubljana, 29. junij 2020 - V okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo objavljamo poziv za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa. Rok za oddajo prijavnic je 15. julij 2020.

 

V okviru izvajanja Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga financirata Eko sklad, j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor (Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora, objavljen v Uradnem listu št. 80/19, dne 27.12.2019), je del sredstev namenjen za financiranje manjših projektov članic mreže. Namen teh projektov je opolnomočiti predvsem manjše NVO (z manjšim številom zaposlenih, z manjšimi prihodki, ki delujejo na lokalni ravni) za delo na področju podnebnih sprememb. Ta podpora mreže se bo izvedla skozi predvidoma dva razpisa za finančno podporo projektnim idejam ter po potrebi tudi mentorsko pomoč izbranim organizacijam pri njihovi izvedbi. Predvidoma v letu 2022 bo poziv ponovljen.

 

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo - Razpisna dokumentacija - NOVA (popravek 6. 7. 2020)*

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo - Obrazec za prijavo - Priloga A - NOV (popravek 6. 7. 2020)*

Strategija mreže Plan B za Slovenijo 2020-2024 - Priloga B

Poziv za članice mreže Plan B za Slovenijo - Obrazec za poročanje - Priloga C

 

* Popravek v razpisni dokumentaciji in obrazcu za prijavo je sklic na točke javnega razpisa, in sicer v 8. točki razpisne dokumentacije ter v merilih in pri upravičenih prijaviteljih v obrazcu za prijavo predloga.

 

Več info: polona@planbzaslovenijo.si