Ljubljana, 19. februar 2019 - Včeraj smo v Okoljskem centru poslušali predavanje prof. dr. Marka Poliča K vzdržnemu razvoju: narava med precepi, vrednotami in človeškim vedenjem.

 

Izhajajoč iz spoznanj okoljske psihologije, ki se ukvarja s proučevanjem vzajemnih odnosov med ljudmi in okoljem ter soodvisnostjo blagostanja ljudi in narave, nam je prof. dr. Marko Polič predstavil človeške dejavnike spodbujanja/zaviranja vzdržnega razvoja.

 

Vabilo na predavanje