Ljubljana, 19. 5. 2017 - Šest članic mreže Plan B za Slovenijo je 15. maja na ARSO vložilo vlogo za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za obrat Magna Nukleus.

 

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Inštitut za politike prostora, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za trajnostni razvoj, Društvo Ekologi brez meja, in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (vse organizacije imajo statuso delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja) so na ARSO posredovale mnenja in pripombe na Poročilo o vplivih na okolje, ki je bilo predloženo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg Industrijski obrat Magna Nukleus. Nevladne organizacije so ob posredovanju pripomb podale tudi zahtevo za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za omenjeni projekt, saj ocenjujejo vpliv nameravanega posega na okolje in zdravje ter premoženje ljudi kot zelo velik.

 

V dopisu so izrazile nasprotovanje izdaji okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg, saj menijo, da postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter da vplivi nameravanega posega na okolje niso sprejemljivi.

 

Več informacij skupaj z zahtevo za vstop v postopek in posredovanimi pripombami najdete na tej povezavi