Narava nam za svojo uporabo ne računa nič, daje pa veliko. Od narave smo odvisni, a ji na račun gospodarske rasti in načina življenja jemljemo preveč in vračamo premalo.

 

Mnogo vas je, ki se tega zavedate, ste zaskrbljeni in si prizadevate, da bi našim otrokom zapustili boljše stanje.

 

Ali ste vedeli, da lahko tudi finančno pomagate, ne da bi vas to kaj stalo? Sami se lahko odločite, kdo bo dobil 1 % vaše dohodnine, ki jo vsako leto plačate državi. Zakaj tega ne bi namenili za pomoč naravi?

 

Kdo smo? Skupina organizacij, ki daje glas naravi v naše skupno dobro.

 

Za kaj si prizadevamo? Za življenje v harmoniji z naravo - gradimo boljši, trajnosten in pravičen sistem, bolj zdravo življenjsko okolje za vse.

 

Kako delujemo? Varujemo okolje pred škodljivimi posegi vanj, iščemo načine proizvodnje in potrošnje, ki so bolj skladni z naravo, ter spodbujamo spreminjanje navad.

 

VEČ - Kaj smo in kaj delamo okoljske nevladne organizacije?

 

Za svoje delovanje potrebujemo sredstva. Z namenitvijo 1 % vaše dohodnine nam boste pomagali, da bomo lahko še naprej uresničevali naša poslanstva.

 

Izberite organizacijo, ki jo želite podpreti*

 

 

   

   

 

  
   

 

 

CIPRA Slovenija

Živeti v Alpah

 

Gore niso večne – podnebna kriza, prometni, turistični in infrastrukturni pritiski jih preoblikujejo pred našimi očmi.

Zavzemamo se za trajnostni razvoj na širšem alpskem prostoru, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, uresničevanje določil Alpske konvencije in mednarodno povezovanje.

 

DONIRAJ

 

 

 

Destilator, klub trajnostnih rešitev
Kaplje v morje. Takšne, ki sprožajo valove.

 

Destilator je tu, da v družbo kaplja navdihujoče ideje in praktične rešitve.
Za male in velike premike na bolje.
Naš kotel najbolj strastno ogrevajo praktične izvirne zamisli, ki pred deponijo rešujejo kupe smeti, ki to niso, in zmanjšujejo izdelavo in uporabo novih materialov in surovin.

 

DONIRAJ

 

 

 

 

Društvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska

Naravo lahko krotiš, premagaš je nikoli...

 

DONIRAJ

 

 

  

 

 

Društvo za preučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije 

Metulji: pomemben del biološke raznolikosti in znanilci podnebnih sprememb.

 

Metulji skupaj z ostalimi najpomembnejšimi opraševalci izumirajo osemkrat hitreje kot ostale vrste. Prizadevamo si za zavedanje o pomembnosti metuljev, spremljamo stanje v Sloveniji in si prizadevamo za njihovo ohranjanje.

 

 

DONIRAJ

 

 

 

 

Ekologi brez meja

Svet brez odpadkov je svet, v katerem želimo živeti.

 

Skrb za okolje brez odpadkov, pomeni istočasno skrb za naše zdravje. Donacije nam omogočajo, da še naprej odpiramo oči, poučujemo, ozaveščamo, raziskujemo in ponujamo rešitve na takšna in drugačna vprašanja, pobude, prošnje in predloge za sodelovanje. Zahvala za to gre tudi vam!

 

DONIRAJ

 

 

Društvo Mariborska kolesarska mreža

Verjamemo, da je na cestah preveč avtomobilov in v trajnostne načine premikanja! Podnebne spremembe so za nas resnične, okolje pa ključno in zato bi radi ljudi spodbudili k spremembi njihovih potovalnih navad, iz vsakodnevne uporabe avtomobila, na bolj trajnostne načine premikanja, predvsem kolo in JPP.

 

DONIRAJ

 

 

 

 

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Focus se zavzema za celostne družbeno-ekonomske spremembe, ki bodo omogočile dobro življenje vsem ljudem znotraj omejitev našega planeta.

 

Kot advokati okolja delujemo v javnem interesu na področjih varstva okolja, energije, prometa in raziskovalne dejavnosti, ukvarjamo pa se tudi z odgovorno potrošnjo in odrastjo. Gledamo široko in pomagamo drugim videti širšo sliko. 

 

DONIRAJ

 

 

Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica

Za vse, ki jim ni vseeno za plazilce in dvoživke.

 

DONIRAJ

 

 

 

 

Humanitas

Pravičnejše poti razvoja - za podporo otrokom in lokalnim skupnostim.

 

Skupaj z lokalnim prebivalstvom v Gani, Burkina Fasu, Keniji, iščemo boljše poti razvoja, kadar ekonomski napredek pomeni uničenje okolja ter razkroj tradicij in običajev. Z aktivnostmi v Sloveniji spodbujamo aktivno vključevanje v družbo z odgovornostjo, pravičnostjo in spoštovanjem človekovih pravic. 

 

DONIRAJ

 

  

  

Fotografija: Jure Novak

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Ptice nam govorijo o kakovosti okolja, v katerem živimo.

 

Delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe.

 

DONIRAJ

 

 

 

Inštitut za zdravje in okolje

Zdravje in čisto okolje = blaginja in napredek.

 

Ustvarjamo svet, kjer lahko vsak sodeluje pri pomembnih procesih za družbo in okolje ter živi zdravo in okolju prijazno! 

 

DONIRAJ

 

 

Ljubljanska kolesarska mreža

V LKM spodbujamo kolesarjenje in se borimo za varnost in izboljšanje kolesarske infrastrukuture s širšo vizijo resnično trajnostnega razvoja Ljubljane, za ljudi in okolje – skupno dobro. Ste vedeli, da ko poganjate kolo, poleg skrbi za svoje zdravje, dejansko konkretno prispevate tudi k boju proti podnebnim spremembam in zmanjševanju onesnaženja? Kolo je namreč najbolj okoljsko prijazen ogljično nevtralen stroj, ta stroj - urbano vozilo prihodnosti - pa se skupaj z vami bori proti podnebnim spremembam.

 

DONIRAJ

 

 

 

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

»Kritiziraj, predlagaj in ukrepaj.« Skupaj ustvarjamo družbeno spremembo in se razvijamo v odgovorne odrasle.

 

Mladi v Brez izgovora zdravo in kvalitetno preživljamo svoj prosti čas, druge mlade pa na razumljiv in zanimiv način ozaveščamo o aktualnih tematikah, trajnostnem razvoju in zdravem življenjskem slogu ter spodbujamo njihovo kritično mišljenje. 

 

DONIRAJ

 

 

 

Morigenos

Moji, tvoji, NAŠI delfini..

 

Delfini so pametna in čudovita morska bitja, ki živijo tudi v našem morju. Morigenos je edina organizacija, ki ima strokoven in skrbniški pregled nad njihovim stanjem in ohranjanjem v slovenskem morju. Redno jih videvamo, opazujemo in vsakega od njih posebej poznamo. 

 

DONIRAJ

 

 

 

PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (Zagovorniki okolja)

Tudi narava potrebuje dobre pravne zagovornike.

Zdravo in kakovostno življenjsko okolje je ustavna pravica vseh. Mi pomagamo pri njenem uveljavljanju ter se prebijamo čez pravne prepreke in postopke.  Vodimo tudi brezplačno Zeleno svetovalnico.

 

DONIRAJ

 

 

 

Smetumet

Odpadnim materialom podarjamo novo življenje.

 

Zmanjšujemo odpadke, ozaveščamo in z inovativnim dizajnom spreminjamo odpadne materiale v nove uporabne izdelke.

 

DONIRAJ

 

 

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

25 let sooblikujemo trajnostno družbo.

 

Trajnostni razvoj razumemo kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto naravnih dobrin, ki so omejene, izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma. Vizija Umanotere je, da postane Slovenija do leta 2030 trajnostna družba. 

 

DONIRAJ

 

 

 

* Želite sredstva nameniti več organizacijam? Vaš 1% lahko dobi največ 5 organizacij (vsaka 0,2%). O delitvi odločate sami (5x 0,2%, 0,5% + 0,5%, 3x 0,2% + 0,4%, ...).

 

** Kampanja #enprocentzanaravo se izvaja v okviru podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga sofinancirata Eko sklad j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena v kampanji in na promocijskem materialu v okviru kampanje so izključno odgovorni avtorji in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.