Uvodnik

 

Nika Tavčar (Umanotera): Kako postaviti ceno nečemu, kar je neprecenljivo?
Od globalnega podnebnega protesta mladih je minil že več kot mesec dni. Več kot mesec dni torej od trenutka, ko se je na ulicah v več kot 2000 mestih po vsem svetu zbrala enormna množica ljudi, ki smo vsi korakali z istim namenom in željo: doseči nujno potrebne spremembe, ki bi nam omogočale preživetje. Zanos in odločnost, ki sta se zrcalila na obrazih vseh udeležencev, mladih in tistih malo starejših, sta govorila zgodbo o tem, da bo tokrat le drugače in najverjetneje bi se vsakemu zunanjemu opazovalcu zdelo, da bo temu res tako. Kako pogosto se namreč združi toliko popolnoma različnih posameznikov, ki vsi zahtevajo isto stvar? Tisti petek je zato izgledalo, da gre tokrat le zares.


Foto: Youtube in Shutterstock

 

Aktualno v Planu B

 

Nove informativne razglednice članic mreže
Nekatere sveže ideje letošnjega letnega srečanja se že uresničujejo. Ena izmed teh so nove informativne razglednice članic mreže, ki predstavljajo posamezne organizacije ter odgovarjajo na vprašanje kakšne prednosti prinaša povezovanje v mreži. Prve tri razglednice predstavljajo organizacije CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Mladinsko zveza Brez izgovora ter Pravno informacijski center nevladnih organizacij.

 

 

Osvežen priročnik za organizacijo trajnostnih dogodkov
Nevladne organizacije pogosto organiziramo dogodke, na katerih se udeleženci družijo z določenim namenom. Značilni tovrstni dogodki so sestanki, delavnice, tiskovne konference, posveti ipd. Prenovljena izdaja priročnika je bila izdana v okviru projekta Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Več >>>

 

Zagovorniške aktivnosti
Nevladne organizacije, združene v mreži Plan B za Slovenijo, smo na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandro Pivec, naslovile poziv k bolj ambiciozni reformi skupne kmetijske politike (SKP). Več >>>


Iz aktivnosti članic

 

Problema energetske revščine in onesnaženosti zraka je potrebno reševati istočasno
Na posvetu »Energetska revščina in kakovost zraka« so strokovnjaki izpostavljali povezave med obema problemoma. Pereč problem energetske revščine v precejšnji meri vpliva na slabo kakovost zraka, predvsem zaradi zastarelih in neučinkovitih ogrevalnih sistemov in štedilnikov ter nepravilnega kurjenja v gospodinjstvih. Tako prekomerno onesnaženje, kot tudi izpostavljenost mrazu, vlagi in plesni v stanovanjih, negativno vplivajo na zdravje ljudi. Več >>>

 


Foto: spletna stran društva Focus

 

Sodelujte v programu podpore občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri
Na poziv se lahko prijavijo občine na katerikoli stopnji projektne ideje. Lahko so še na začetku in želijo na participatoren način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, lahko pa že imajo konkretno idejo in jo želijo preveriti ter pripeljati bližje k izvedbi. Več >>>

 

Vožnja pod vplivom alkohola je nedopustna – še vedno povzroči preveč smrti in hudih telesnih poškodb
18. aprila so se simbolno v Hostlu Celica, prostorih »pridržanja«, zbrale nevladne organizacije ICK Inštitut za civilizacijo in kulturo, IMZTR – Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj ter Zavod VOZIM, ki so se združile v Mrežo 0,0 – združenje organizacij za drugačen odnos do alkohola. Namen srečanja je bil podpora predlogu sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), in sicer v delu, ki se dotika vožnje pod vplivom alkohola. Več >>>

 

Mladi ob Svetovnem dnevu zdravja
Vsako leto 7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja (World Health Day). Ob tej priložnosti sta Mladinski svet Slovenije in Mladinska zveza Brez izgovora organizirala posvet “Mladi ob Svetovnem dnevu zdravja”. Posvet je bil odgovor na življenjski slog mladih, ki vodi v slabše zdravje že v mladosti, kot tudi kasneje v življenju. Več >>>

 


Slika: spletna stran Brez izgovora

 

»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«
V petek, 19. aprila, je na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani potekala javna predstavitev resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«, ki so se je udeležili tudi predstavniki Inštituta za trajnostni razvoj (ITR). Resolucija predstavlja strateški okvir kmetijstva v prihodnjem petletnem proračunskem obdobju in podlago za strateško načrtovanje ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2021-2027. Več >>>

 

 

Foto: spletna stran Inštitut za trajnostni razvoj

 

Pobuda za novo nacionalno poklicno kvalifikacijo
Inštitut za trajnostni razvoj je v sodelovanju z nacionalnim svetovalnim odborom in eko-socialno kmetijo Kocljevina v marcu oddal pobudo za novo nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za poklic »POMOČNIK EKOLOŠKEGA VRTNARJA«, ki so jo tudi predstavili na seji strokovne komisije Centra RS za poklicno izobraževanje. S pobudo želijo povezati zaposlovalno stisko dolgotrajno brezposelnih skupin in ekonomski razvoj ekološke kmetijske panoge. Več >>>

 

April – mesec brez »svinjarije«
Ena najbolj načetih tem zadnjih let – onesnaževanje planeta – je kljub globalni polemiki še vedno odvisna od tega, kaj bomo kot posamezniki prispevali k izboljšanju te problematike. Še toliko bolj pomembno je, da se tega zavedajo mladi. ŠOUM številnim akcijam (čiščenje okolice študentskih kampusov, obeleževanje Svetovnega dneva Zemlje …) letos pridružuje celomesečno kampanjo "Mesec brez svinjarije". Več >>>

 


Foto: spletna stran Ekologi brez meja

 

40 let DOPPS in izid novega Atlasa ptic gnezdilk Slovenije
Ali veste, zakaj je letošnje leto za DOPPS še posebno? Obeležujejo že 40. obletnico njegove ustanovitve. Čez celo leto bodo v Svetu ptic objavljali misli, spomine, poglede na začetke s stališča današnjega razmišljanja, vedenja. Več >>>

 

Vrtci in OŠ vabljeni, da se priključite projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in OŠ!
Ministrstvo za infrastrukturo RS in Konzorcij partnerjev (Razvojna agencija Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani; IPoP – Inštitut za politike prostora) vabijo strokovne sodelavce v programih predšolske vzgoje k sodelovanju pri izvajanju projektnih aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. Več >>>

 

 

Festival pitne vode iz Kamniško-Savinjskih Alp z več kot 150 udeleženci
Ob zaključku projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjski Alp (KSA) je bil na Osnovni šoli Preddvor in ob vodnem izviru potoka Bistrica organiziran pester in dobro obiskan Festival pitne vode. V dogovoru z gorenjskim projektnim partnerjem BSC Kranj, ga je organiziral Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Več >>>

 

Umanoterino letno poročilo za leto 2018
Umanotera vas vabi, da prelistate Letno poročilo 2018 in preberete, kaj vse so počeli v letu 2018. Več >>>

 

 


Pravni kotiček
Pripravil Aljoša Petek (PIC) 

Pravic, ki jih ne poznaš, jih preprosto – nimaš!
Prispevek pred vami je sprva pripoveden in opisen, nato pa precej bolj strokoven in pravniški. Skupaj predstavlja poenostavljeno stanje na področju pravnega varstva v EU (in posledično tudi v Sloveniji) na področju varstva okolja, še posebej z vidika Aarhuške konvencije, ki je eden izmed temeljnih mednarodnih pravnih aktov na področju varstva okolja, ki ga mora poznati vsak okoljevarstvenik pri interakciji z javnimi institucijami in odločevalci. Rdečo nit prispevka predstavlja pomen razvoja poznavanja pravnih sredstev, ki omogočajo državljanom EU in predvsem nevladnim organizacijam, da uveljavljajo svoje pravice, tako na državni ravni, kot na ravni EU.


Napovednik dogodkov

3. – 5. 5.: Pridružite se globalni akciji urbanih sprehodov Jane’s Walk
Letos bo globalna akcija Jane’s Walk potekala od 3. do 5. maja 2019, pri nas pa bodo nekateri sprehodi potekali tudi še v tednu do 12. maja 2019. IPOP vas vabi, da se pridružite organizaciji sprehoda v vašem kraju! Več >>>

 


Foto: Arhiv Urbani brlog

 

8. 5.: Rast, odrast in prihodnost na Zemlji
Društvo Focus vabi na predstavitev slovenskega prevoda knjige ODRAST: besednjak za novo dobo*, na kateri bo tekla beseda o novih razvojnih paradigmah, ki jih danes nujno potrebujemo, če hočemo obstati na našem svetu v okviru zemeljskih omejitev. Predsatvitev bo potekala v KID Pina v Kopru. Več >>>

 

9. 5.: Predstavitev Atlasa ptic Slovenije
Društvo DOPPS vabi na predstavitev Atlasa ptic Slovenije, ki bo 9. maja ob 18. uri na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Več >>>Foto: spletna stran DOPPS

 

11. 5.: Rezervirajte si 11. maj za pravično druženje v Tivoliju
Rezervirajte si 11. maj, vpišite v koledar še opomnik, da ne pozabite na piknik dekco, in se dobimo na stari lokaciji v Tivoliju! Več >>>

 


Foto: Spletna stran Focus

 

13. – 15. 5.: Revolucionarne ture za mlade
Društvo Focus vas vabi na prav poseben ogled revolucionarne Ljubljane. Po poti bomo spoznavali posameznike in skupine, ki so delovale v tem prostoru in pustile pečat do danes. Več >>>

 

14. 5.: Križišča krajine: medgeneracijski pogovor o pomenih krajine
CIPRA Slovenija vabi študente in slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje na delavnico, ki bo v torek, 14. 5. 2019, ob 15. uri na Trubarjevo 50. Več >>>

 


Foto: spletna stran CIPRA

 

16. 5.: Odrast: Način, da zaustavimo trend ekstremne eksploatacije
Društvo Focus vabi na pogovor o različnih tveganjih, ki jih prinašajo ekstremna ekstrakcija in mega-koridorji, ter kako se jim izogniti preko odrasti. Pogovor bo potekal 16. maja ob 16. uri v Okoljskem centru v Ljubljani. Več >>>

 

31. 5.: Sedlarjeva srečanja – načrtovanje za trajnostni razvoj
Društvo urbanistov in prostorskih načrtovalcev Slovenije vabi v petek, 31. maja, na 30. Sedlarjevo srečanje, ki bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje – MAO. Tokrat bo osrednja tema srečanja trajnostni razvoj, organizatorji vabijo k predstavitvam primerov prostorskega in urbanističnega načrtovanja, ki se posebej odlikujejo po tem, da prispevajo k uravnoteženemu družbenemu, okoljskemu in gospodarskemu razvoju. Več >>>

 


Foto: Arhiv IPOP