Uvodnik

 

Anamarija Slabe, ITR: Platforma za ekološko kmetijstvo je novo »orodje« sektorja EK

Program razvoja podeželja 2014-2020 je eden temeljnih nacionalnih razvojnih dokumentov, zato smo se v Delovni skupini za ekološko kmetijstvo in samooskrbo (DS EKSO), ki deluje v okviru Mreže Plan B za Slovenijo, skušali čim bolj vključevati v proces priprave. Ob mnogih razočaranjih nad PRP pa smo dosegli tudi par uspehov, kot je na primer višji proračun za ukrep ekološko kmetijstvo ter odstranitev neustreznih poimenovanj nekaterih kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov, ki so bila pravi »greenwashing«.

 

 

 


 

 

Aktualno v Planu B

 

 

Posvet o nadaljnjem razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije

Mreža Plan B za Slovenijo se z ostalimi vsebinskimi mrežami povezuje v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije. Na pobudo Konzorcija je 11. marca državni sekretar Tadej Slapnik iz Kabineta predsednika vlade sklical posvet o nadaljnjem razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije v Sloveniji.

 

Srečanja z ministrom, državno sekretarko in generalno direktorico direktorata

Marca 2015 smo se predstavniki obeh okoljskih mrež, mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za proctor, dvakrat srečali z državno sekretarko z MOP mag. Tanjo Bogataj in generalno direktorico Direktorata za okolje mag. Tanjo Bolte. Na srečanjih smo predstavili obe okoljski mreži ter prioritetne aktivnosti mrež v letih 2015-2016, ki smo jih razdelili na tri sklope: Vzpostavitev sistema sodelovanja med okoljskimi in prostorskimi NVO in MOP, Kohezijska politika ter Sodelovanje na vsebinah. Da bo sodelovanje z ministrstvom steklo bolj sistematično, smo se z državno sekretarko dogovorili, da se bomo poskušali srečevati pogosteje. Naslednje srečanje je tako predvideno približno 22. aprila 2015 (dan Zemlje).

Namen srečanja z ministrom MJU Borisom Koprivnikarjem in predstavniki mreže Plan B za Slovenijo je bil predstavitev aktivnosti mreže ter iskanje možnosti za sodelovanje.

 


 

 

Iz aktivnosti članic

 

Zaustavimo črpanje nafte na Jadranu - zaščitimo skupno morje!

Greenpeace Slovenija je s 24. 3. začel s tritedensko kampanjo, namenjeno zbiranju podpore za kolege v koaliciji S.O.S. za Jadran. Gre za skupino hrvaških nevladnih organizacij, ki se s prve fronte borijo proti načrtom hrvaške vlade, ki svoj del Jadrana odpira grabežljivim korporacijam, z namenom raziskovanja in črpanja ogljikovodikov (nafte in plina). Podporo lahko izrazite kot organizacije (kar bodo ob predaji kolegom jasno izpostavili) in kot posamezniki, na spletni strani http://www.greenpeace.org/slovenia/si/kaj-delamo/SOS-za-Jadran/. Več v dokumentu Vprašanja in odgovori. Kampanjo lahko spremljate tudi na FB strani ali Twitter računu @greenpeacesi.

 

Sežigalnice niso in nikoli ne bodo del družbe brez odpadkov

V članku “Namesto centrov odličnost odnosov”, objavljenem v Večeru dne, 7. 3. 2015, dr. Niko Samec trdi, da so sežigalnice del Zero Waste koncepta, ker odpadke izrabijo kot energent. Sežigalnice odpadkov niso in nikoli ne bodo del družbe brez odpadkov, menijo v društvu Ekologi brez meja. Tisto, o čemer govori dr. Samec, je nič odpadkov na odlagališča, in raba imena Zero Waste v takšnem kontekstu je zgolj “greenwashing”, s katerim proizvajalci sežigalnic opravičujejo velike investicije v tovrstno infrastrukturo. Več: http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/592-sezigalnice-niso-in-nikoli-ne-bodo-del-druzbe-brez-odpadkov.

 

Nastala je nova Mreža za preporod Istre

Marca 2015 so nevladne organizacije, ki delujejo na območju Istre, ustanovile Mrežo za preporod Istre, katere poslanstvo je aktivno prispevati k trajnostnemu razvoju Istre. Do sedaj je pristopno izjavo podalo 14 NVO. Za predstavnico mreže so izbrali Nino Froggatt (Društvo za trajnostni razvoj Istre), za njenega namestnika pa Dorka Aliča (Zavod Habitati). Tudi ostale NVO in posameznike vabijo, da se jim pridružijo pri nadaljnjem delu mreže: v pomoč naj bosta poslovnik mreže in pristopna izjava.

 

Na 9. Eko podjetniškem jutru nastali zametki za še več podjetniškega povezovanja

Umanotera je svoje 9. Eko podjetniško jutro organizirala v petek, 27. marca, na sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN v Gornji Radgoni. Udeleženci so v obliki proaktivne kavarne ugotavljali, kje so priložnosti za še boljše povezovanje podjetnikov. Zaključili so z določitvijo petih področij, kjer obstaja med podjetniki interes za skupno delovanje oz. sodelovanje: (1) srečevanje in povezovanje, (2) znanje & kadri, (3) promocija, trženje & ozaveščanje, (4) naložbe v eko podjetništvo in (5) zastopanje interesov eko podjetnikov v dialogu z vlado. Dogovorili so se, da bodo prve obrise sodelovanja nadgradili na prihodnjem srečanju, ki bo 14. aprila v Okoljskem centru v Ljubljani. Več: http://www.umanotera.org/novice/uspesno-9-eko-podjetnisko-jutro-projekti-za-povezovanje-podjetnikov/.

 

 

Pismo evropskim poslancem: zaščitite javnost pred grožnjami TTIP

V obdobju, ko Evropski parlament snuje svoje stališče o spornem sporazumu TTIP (Čezatlanstki trgovinski in naložbeni sporazum), je 375 civilnodružbenih organizacij po Evropi v odprtem pismu pozvalo evropske odločevalce, naj zaščitijo državljane, delavce in okolje pred grožnjami, ki jih sporazum prinaša. Med podpisniki je tudi Umanotera. V odprtem pismu, ki so ga sindikalne, potrošniške in okoljske organizacije ter organizacije za varstvo državljanskih pravic iz 25 držav 3. 3. 2015 naslovile na evropske poslance, opozarjajo, da bi TTIP lahko zavrl demokratične postopke odločanja zaradi okrepljenega vpliva velikih korporacij in spodkopal javne storitve, varovanje javnega zdravja, okolja, hrane in delavskih pravic. Celotno pismo je na voljo na tej spletni povezavi.

 

Posnetek z okrogle mize Industrijska konoplja v primerjavi s koruzo in sladkorno peso

Slovenski E-forum je objavil posnetek z okrogle mize 24. februarja, ki si ga lahko pogledate na: http://www.se-f.si/domov/posnetek_okrogle_mize_o_industrijski_konoplji?func=view;overrideTemplateId=DxNfGnK-IM-ZOSiLBjSGoQ.

 

 

Slovenska delegacija na ekskurziji na avstrijskem Štajerskem

Med 9. in 11. marcem je po jugovzhodnem delu avstrijske Štajerske potekala ekskurzija, ki jo je za Slovenski E-forum, predstavnike občin, lokalnih energetskih agencij in elektrogospodarstva organiziral projektni partner iz Avstrije. Udeležil se je je tudi poslanec Državnega zbora dr. Franc Trček. Več si lahko preberete na: http://www.se-f.si/domov/13.3.2015_slovenska_delegacija_je_spoznala_veliko_dobrih_praks_avstrijske_tajerske?func=view;overrideTemplateId=DxNfGnK-IM-ZOSiLBjSGoQ.

 

Mednarodni seminar Okolje, zdravje in mladi

Med 20. in 25. februarjem 2015 so aktivisti mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, ki se ukvarja s tematiko okolja in zdravja, v Rogaški Slatini organizirali mednarodni seminar na teko okolja in zdravja. Člani različnih organizacij iz cele Evrope so se učili in poglabljali znanje o okolju, zdravju in njuni medsebojni povezavi. Več: http://www.noexcuse.si/aktualno/blog-mladi-okolje-in-zdravje-news.

 

 

Kako mladinske organizacije znižujejo CO2

Veliko ljudi, tudi mladih, se zaveda, da je ogljični odtis velik problem, in če bi radi kaj spremenili, moramo najprej »pomesti pred svojim pragom«.  Zato so v društvu Brez izgovora Slovenija v partnerstvu s hrvaško organizacijo O.A.ZA iz Zagreba pripravili projekt Mladinske organizacije znižujejo CO2.
Namen projekta je, da partnerski organizaciji postaneta v njunem delovanju bolj trajnostni in s tem postavita smernice za znižanje ogljičnega odtisa, ki bi jim sledile tudi druge organizacije. Projekt je finančno podprla Agencija Movit preko programa Evropske komisije preko Erasmus+.

 


 

 

Pravni kotiček

pripravila Barbara Marič, PiC

 

 

Predavanje nizozemskega strokovnjaka o uporabi EU okoljskega prava

Na povabilo mreže Plan b in Mreže za prostor je 16. 3. 2015 o pomenu EU okoljske zakonodaje nevladnim organizacijam v Ljubljani predaval priznani nizozemski profesor Jan. H. Jans iz univerze v Groningenu – avtor vodilne monografije o EU okoljskem pravu »European Environmental Law«, ki je izšla že v petem dopolnjenem ponatisu. Tretja edicija tega dela pa je prosto dostopna na tem spletnem naslovu.

 

 

Okoljska informacija »kraljica med informacijami«

Predstavniki civilne družbe so se 19. 3. 2015 pri varuhinji človekovih pravic sestali na posvetu z informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik. Predstavitev je bila usmerjena na predzadnjo novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS št. 23/14) , ker širi krog zavezancev, ki morajo omogočiti dostop do informacij.

 

Javne objave

V nadaljevanju predstavljamo 7 javnih objav Vlade RS, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter ARSO.

 


 

Napoved dogodkov

 

11. 4. 2015: Ogled dobrih praks razvoja turizma na podeželju Furlanije-Julijske krajine: razpršeni hoteli in turizem na kmetiji

Vas zanimajo inovativni pristopi razvoja turizma na podeželju in bi radi izvedeli, kako so se tega uspešno lotili v sosednji Furlaniji-Julijski krajini? Bi si želeli razvijati turizem v okviru vaše kmetije, vasi ali društva in potrebovali informacije, kako to razviti v praksi? Ste že slišali za razpršene hotele, pa ne veste kako, točno delujejo? Želite iz prve roke izvedeti, kako s sodelovanjem oz. zadružništvom in pomočjo EU sredstev razviti uspešno trajnostno turistično zgodbo na podeželju? Zavod Eko Humanitatis vas vabi, da se jim 11. 4. 2015 pridružite na strokovni ekskurziji, na kateri si bomo ogledali primere dobrih praks razpršenih hotelov in turizma na kmetijah. Poleg tega bomo okušali tudi tipično kulinariko pokrajine Karnije.