Uvodnik

 

Barbara Kvac, Focus: Do Pariza in naprej

 

Za 2 – 4 stopinje Celzija toplejši svet, kamor nas vodijo trenutni trendi emisij toplogrednih plinov, bo drastično vplival na podporne sisteme naših družb – proizvodnjo hrane, vodne vire in ekosisteme. Zaostritev podnebnih sprememb prinaša hude suše, pomanjkanje vode in hrane, povečanje števila beguncev, vojn, terorizma ter zlom ekosistemov, držav in gospodarstev, svari pred kratkim objavljeno poročilo Podnebne spremembe: Ocena tveganja. 

 


 

 

Aktualno v Planu B

 

Zaključena je revizija Podnebnega sklada

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost poslovanja ministrstva, pristojnega za okolje in Eko sklada pri doseganju ciljev porabe sredstev Podnebnega sklada z izvedbo javnega razpisa za nakup težkih tovornih vozil. Več: http://www.planbzaslovenijo.si/84-news/novice/321-zakljucena-je-revizija-podnebnega-sklada

 

Analiza sodelovanja javnosti pri EU dokumentih 

Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta pripravili Analizo sodelovanja javnosti pri oblikovanju stališč RS do dokumentov EU na področju varstva okolja in urejanja prostora. Več: http://www.planbzaslovenijo.si/84-news/novice/317-analiza-sodelovanja-javnosti-pri-eu-dokumentih

 

Delovno srečanje o podnebnih pogajanjih 

SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, in Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj sta 2. julija organizirali delovno srečanje na temo podnebnih pogajanj s poudarkom na podnebnem financiranju. Več: http://www.planbzaslovenijo.si/84-news/novice/322-podnebno-financiranje

 

Brezogljična pot ... brez jedrske energije 

Člani skupine za trajnostno energetiko Plana B so 2. 7. 2015 na sestanku pri direktorju Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo predstavili svoje komentarje glede smernic za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Strinjamo se z brezogljično potjo ... brez jedrske energije! Več o razpravi: http://www.se-f.si/domov/22.7.2015_sestanek_na_mi?func=view;overrideTemplateId=DxNfGnK-IM-ZOSiLBjSGoQ.  


 

 

Iz aktivnosti članic

 

Umanotera na Bookdifferent

Umanotera se je pridružila organizacijam, ki jim lahko pri rezervaciji zelene namestitve na BookDifferent namenimo polovico administrativnih stroškov. Več: http://www.umanotera.org/novice/umanotera-na-bookdifferent/.

 

Imamo (vsaj) 27 dobrih trajnostnih skupnostnih praks

V okviru projekta Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga na Umanoteri izvajajo v okviru Evropskega leta za razvoj, so objavili Katalog dobrih praks 2015. Ta predstavlja pisano paleto trajnostnih skupnostnih praks, ki so prisotne v slovenskem prostoru in odgovarjajo na mnogotere družbene in okoljske izzive. Katere prakse navdihujejo? Več tu: http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2015/07/Katalog-dobrih-praks-2015.pdf

 

Vsako minuto je v obtoku 1 milijon plastičnih vrečk preveč

Mednarodni dan brez plastičnih vrečk obeležujemo 3. julija. Ekologi brez meja vseskozi opozarjajo na problematiko pretirane uporabe plastičnih vrečk. Slovenci namreč na leto porabimo med 130 in 150 plastičnih vrečk, ki jih običajno ne uporabljamo dlje kot 30 minut. Večina svojo pot konča med mešanimi odpadki, kjer se razkrajajo tudi do 1000 let. Več: http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/626-vsako-minuto-je-v-obtoku-1-milijon-plasticnih-vreck-1-milijon-prevec

 

Oglasni panoji namesto parka - kaj poreče občina?

Uničenje žepnega parka in postavitev reklamnih panojev na križišču med Resljevo in Trubarjevo v Ljubljani, ne da bi sploh šlo za gradnjo, je namerna degradacija prostora najslabše vrste. Poseg upravičeno sproža burne odzive in vprašanja, kako je do tega lahko prišlo. Česa občina ni naredila, pa bi lahko, da park kot urejena površina v javni rabi ne bi bil obravnavan zgolj kot zemljišče? In kako ima lahko lastnik tako nizko stopnjo prostorske kulture, da v parku ne vidi nobene druge vrednosti kot je prihodek od reklamnih panojev? Ali je mogoče, da je uničenje parka ter postavitev reklamnih panojev in ograje na tak način legalno? Več: http://ipop.si/2015/07/16/oglasni-panoji-namesto-parka/.  

 

Pritožba na izdano pozitivno okoljevarstveno dovoljenje

Slovenski E-forum je 8. 7. 2015 kot stranski udeleženec v postopku dal pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor zoper pozitivno okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdala Agencija RS za okolje podjetju Petrol Geoterm, d.o.o., za prečiščevanje zemeljskega plina na Petišovskem polju. Pritožba je utemeljena z napačno ugotovitvijo dejanskega stanja, zaradi nepravilno določenega območja vplivov na okolje in napačne uporabe materialnih predpisov.

 

Delo začelo objavljati vsakodnevno energetsko poročilo potenciala sonca

Na strani Dela si lahko sedaj vsakodnevno ogledate energetsko poročilo o potencialu energije sonca. Poleg podatkov preteklega dne so objavljeni tudi podatki o tridnevnih napovedih potenciala sončne energije. Več o tem: http://www.se-f.si/domov/22.7.2015_delo_zaelo_objavljati_vsakodnevno_energetsko_poroilo_potenciala_sonca?func=view;overrideTemplateId=DxNfGnK-IM-ZOSiLBjSGoQ

 

Zgodbe naše Ljubljane - iz Ljubljane z Ljubeznijo

Članica mreže Plan B kulturno-ekološko društvo Smetumet je skupaj s socialnimi iniciativami pravična trgovina 3MUHE, Gostilna dela, Posredovalnica predmetov Stara roba - nova raba, Druga violina in cafe Čokl združila moči in ustvarila projekt Zgodbe naše Ljubljane. V okviru projekta so zasnovali povezovalno turistično turo Iz Ljubljane z ljubeznijo, na kateri turist (domač ali tuj) odkrije vseh šest sodelujočih družbeno odgovornih organizacij. Več: http://www.curiocity.si/. 


 

 

Pravni kotiček

Pripravil PiC

 

 

Varstvo okolja v EU – poti vplivanja na sprejem odločitev 

Vsi, ki delujemo na področju varstva okolja, se moramo zavedati, da to področje predstavlja več kot 50% EU zakonodaje, ta pa kreira večino (80 do 90%) nacionalnih predpisov varstva okolja. Zato je pomembno poznavanje mehanizmov vplivanja na oblikovanje predpisov in strateških dokumentov na ravni EU ter tudi uveljavljanja pravic v okviru EU inštitucij.

 

Javne objave 

V nadaljevanju predstavljamo javne objave Ministrstva za okolje in prostor ter Evropske komisije.