Uvodnik

 

Ob sanaciji žledoloma ne pozabimo na živa bitja v slovenskih gozdovih

 

V razpravah o naravni ujmi v slovenskih gozdovih nas v Koaliciji za gozd skrbijo pozivi po hitrem in obsežnem ukrepanju za »saniranje katastrofe«. Zaskrbljeni smo nad pomanjkanjem naravovarstvenega vidika v javni debati. Motnje, kot je žledolom, so del življenjskega cikla gozdov, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo lastnikom gozda, na delovanje gozda kot ekosistema pa nimajo nujno negativnega vpliva. V pismu ministru mag. Židanu prejšnji teden smo zato člani Koalicije opozorili na nevarnosti prehitre in nestrokovne sanacije po ujmi in pripravili vrsto predlogov za izboljšanje stanja biodiverzitete v slovenskih gozdovih.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Ustanovljen Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

 

Kot omogoča noveliran Zakon o varstvu okolja, je bil v letošnjem februarju ustanovljen Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Svet sestavlja 14 članov, ki niso funkcionarji ali uslužbenci državnih ali občinskih organov. Deluje kot posvetovalno telo ministra za okolje na področju trajnostnega razvoja, ohranjanja naravnih virov in podnebnih sprememb. V postopku izbora predstavnikov okoljskih nevladnih organizacij, ki ga je vodil CNVOS, so bili izbrani Nina Štros (na predlog Slovenskega E-foruma), Lidija Živčič (Focus), Renata Karba (Umanotera) in Tomaž Jančar (DOPPS). Slednji je bil izvoljen tudi za enega od dveh podpredsednikov Sveta, za predsednika pa je bil imenovan dr. Ivan Eržen z Univerze v Mariboru.

 

Peticija za odločnejši spopad s podnebnimi spremembami v Evropi

 

Pridružite se vseevropski akciji in s podpisom peticije pozovite predsednico vlade Alenko Bratušek k učinkovitemu ukrepanju proti podnebnim spremembam - najdete jo na tem spletnem naslovu. S pobudo se zavzemamo, da EU zmanjša domače emisije za vsaj 55 % do leta 2030 ter izpolni zavezujoče cilje glede obnovljivih virov energije (vsaj 45-odstotni delež) in energijskih prihrankov (vsaj za 40 % manjša poraba).


 

Iz aktivnosti članic Mreže Plan B za Slovenijo

 

Ekologi brez meja postali člani mreže Zero Waste Europe

 

Ekologi brez meja so preko programa Zero Waste Slovenija postali nacionalna organizacija mreže Zero Waste Europe, ko je konec januarja oz. v začetku februarja v Parizu potekalo redno letno srečanje članov mreže. Sestavljajo jo nacionalne Zero Waste organizacije in lokalne skupnosti, poleg EBM pa so se srečanja udeležili predstavniki iz 20 držav. Zero Waste Europe ima trenutno 300 članov, ki zastopajo 3 % prebivalcev Evropske Unije. Piše: Erika Oblak.

 

Star papir bo tudi letošnjo pomlad prinesel novo upanje

 

Mi zbiramo! Pod tem geslom bo letos potekala že tretja izvedba akcije Star papir za novo upanje 2014, ki jo v Društvu Ekologi brez meja pripravljamo skupaj s podjetjem Dinos. Namen projekta je, da lahko vsak prebivalec Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. Zbiraj tudi ti in se nam pridruži na zbiralni akciji starega papirja, ki bo potekala med 17. marcem in 30. aprilom 2014. Piše: Urša Dolinšek.

 


 

Pravni kotiček

 

Poročilo o srečanju nevladnih organizacij  z varuhinjo

 

Varuhinja je dne 30.1.2014 organizirala srečanje z nevladnimi organizacijami v Zagorju na temo kvalitete zraka na tem območju.

 

Javne obravnave

 

V nadaljevanju podajamo informacije o javnih obravnavah.

 

Javna naznanila

 

V nadaljevanju objavljamo aktualna naznanila.

 


 

Napoved dogodkov


Priznanja na področju prostovoljstva

 

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013. Vabljeni k predlaganju kandidatov, poziv bodo zaključili 11. aprila 2014.