Uvodnik

 

Preizkusni kamen politične volje in operativne sposobnosti

 

Koalicijski dogovor o sodelovanju, ki so ga februarja podpisale štiri vladne stranke, je vsekakor vreden pozornosti. Med pet prednostnih nalog sta se uvrstili tudi dve »naši« temi: razvojno načrtovanje in zeleni razvojni preboj. Zapisano obeta veliko, in če ne gre le za politični marketing, bodo všečnim besedam kmalu sledila tudi dejanja.

 


 

Aktualno v Planu B

 

Vabljeni k uporabi pomembnih strateško-programskih dokumentov

 

Z namenom boljšega pregleda nad sicer zelo zapletenimi in razvejanimi procesi in dokumenti na vladni strani ter aktivnostjo in prispevki mreže Plan B smo pripravili kronološki pregled procesa priprave svežnja strateško-programskih dokumentov, s povezavami na vse pomembne dokumente zadnjih 5 let. Vabljeni, da ga uporabite!

 

Javna razgrnitev Okoljskega poročila

 

Med 7. marcem in 11. aprilom poteka javna razgrnitev Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja (Natura 2000), v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. V Okoljskem poročilu so predstavljeni možni vplivi na okolje zaradi izvajanja programa vključno z omilitvenimi ukrepi, ki jih mora upoštevati pripravljavec pri pripravi končnega dokumenta. Javna predstavitev Okoljskega poročila z dodatkom in prvega osnutka Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je bila 20. marca 2014.* Osnutek Operativnega programa in Okoljsko poročilo sta dostopna tukaj.

 


 

Iz aktivnosti članic Plana B

 

KTTP, osveženo in okrepljeno sodelovanje

 

Predstavniki Koalicije za trajnostno prometno politiko (KTPP), Delovne skupine za mobilnost Plana B za Slovenijo ter Skupine za mobilnost Mreže za proctor so želeli svoje spremljanje prometnega dogajanja in odzivanje na aktualno prometno problematiko osvežiti in okrepiti, zato se je Delovna skupina za mobilnost Plana B pridružila KTPP in nastopa naprej kot KTPP, Skupina za mobilnost Mreže za prostor pa se je kot skupina včlanila v KTPP.

 

KED Smetumet: zbirna akcija

 

Smetumet društvo zbira kinderjajček (ali lego in druge podobno velike) figurice. Figurice naj bodo res figurice (človečki, živalice, smrkci, vojački, karkoli z glavo) in ne avtomobilčki ali druge igračke in naj bodo iz enega kosa (ne sestavljene, ki razpadajo na manjše delčke). Potrebujejo tudi blago mode barve, lahko so to tudi modre stare rjuhe ali kaj podobnega. Uporabili jih bodo pri pripravi zabavnih izobraževalnih kompletov EN SVET za Društvo Humanitas. Zbirna mesta: SmetumetZibka (Celovška 53, Ljubljana), pravična trgovina 3muhe (Stari trg 30, Ljubljana) in Društvo Humanitas, Resljeva 48, Ljubljana).

 

Ekologi brez meja: Star papir za novo upanje 2014

 

Akcija Star papir za novo upanje 2014 Društva Ekologi brez meja v sodelovanju s podjetjem Dinos že dober teden poteka v vseh slovenskih krajih. S skupnimi močmi so zbrali že 7 ton papirja, akcija pa bo trajala do 30. aprila 2014. Še vedno potekajo prijave na akcijo za vsa podjetja in organizacije ter vrtce in šole, ki prejmejo polovico skupaj zbranih sredstev. Te dni pa se iztekajo prijave na natečaj, s katerim bodo namenili del sredstev za pomoč pri odpravljanju škode letošnje velike naravne nesreče.

 


 

Pravni kotiček

pripravlja Senka Vrbica, PIC

 

Kako iščemo predpise in pomembne objave na področju varstva okolja


Na področju, na katerem posamezna okoljska nevladna organizacija deluje, je nujno spremljati tudi dogajanja na nivoju sprejemanja normativnih in drugih pomembnih odločitev. V okolju prenormiranosti, tako na ravni EU, kot na nacionalni ravni je to težko. Na primer leta 1991 je bilo v državi sprejetih 41 zakonov in 30 podzakonskih predpisov, kar je do časa pristopa Slovenije k EU in nadalje povzročilo porast na sprejem kar 246 zakonov in 1231 podzakonskih predpisov v letu 2006. Trend stalnega sprejemanja in spreminjanja zakonov in podzakonskih predpisov je postal potem stalnica in način reševanja problemov ter uresničevanja volje trenutne politične oblasti. Zato je predpisom zelo težko slediti. Tega ne olajša dejstvo, da je na področju okolja tudi na ravni EU to najobsežnejše normativno področje.

 

Sklepi vlade

 

V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše sklepe vlade v zadnjem mesecu.

 

Javne obravnave

 

V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše javne obravnave v zadnjem mesecu.

 

Javno naznanilo

 

ARSO z javnim naznanilom obvešča javnost, da je Termoelektrarna Brestanica d.o.o. zaprosila za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg – izgradnja plinskih blokov v TE Brestanica. Dokumentacija je na vpogled 3.3.2014 do 1.4.2014 v prostorih Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. V tem času lahko javnost podaja pripombe, nevladne organizacije pa lahko podajo izjavo o vstopu v postopek v skladu z objavo.

 


 

Napoved dogodkov


Delavnica: Viri financiranja za okoljske NVO s strani mednarodnih fundacij

 

V okviru skupine za financiranje v sodelovanju organiziramo 2.4. ob 12h v Okoljskem centru delavnico Viri financiranja za okoljske NVO s strani mednarodnih fundacij. Številne mednarodne fundacije namenjajo podporo NVO, delujočim na specifičnem geografskem in vsebinskem področju, tudi na področju okolja. Kljub temu te možnosti mnogokrat ostanejo neizkoriščene. Delavnico bo izvedla Tina Michieli iz CNVOS, trajala bo cca 3 ure. Predstavljen bo nabor mednarodnih fundacij, ki podpirajo okoljske projekte, vsebine razpisnih dokumentacij ter postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev.

 

Dan za okolje in prostor

 

Dan za okolje in prostor - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC organizira v v sodelovanju z mrežo okoljskih organizacij Plan B za Slovenijo in mrežo nevladnih organizacij s področja urejanja prostora Mreža za prostor Dan za okolje in prostor, ki bo 9.4. v Novem mestu v Klubu LokalPatriot (Glavni trg) Novo mesto v sodelovanju z Regijskim NVO centrom Novo mesto. Od 12. do 16. ure bo potekalo pravno svetovanje, od 16. do 17. ure bo predstavitev Stanovanjske kooperative – neprofitna najemna stanovanja, od 17 do 19. ure pa predavanje Osnove okoljske zakonodaje in prostorskega načrtovanja. Informacije na pic@pic.si in drpdnm@gmail.com, prijava na tej spletni povezavi.

 

Dan za okoljske nevladne organizacije

 

V okviru mrež okoljskih organiazcij Plan B za Slovenijo in nevladnih organiazacij s področja prostora Mreža za prostor bomo 22.4.2014 (na svetovani dan Zemlje) na štirih ministrstvih organizirali Dan okoljskih nevladnih organizacij, ki bo namenjen širjenju poznavanja naših aktivnosti uslužbencev omenjenih organizacij. Na ta dan bomo ob 18. uri v kinu Komuna tudi brezplačno predvajali film Smeti / Trashed, ki je zelo aktualen in odmeven.