Uvodnik

 

Igrajmo z odprtimi kartami

 

Vsi si prizadevamo za širitev našega pogleda in zavesti. Pa vendar je pogostokrat težko razumeti, da tovrstna širitev ni povezana z dobesedno širitvijo. Lep primer je načrt širitve Dunajske ceste v Ljubljani – le ta žal kaže na ozkost gledanja na prometno problematiko. Široke avenije, po katerih se v mesto zgrinjajo avtomobili, ne odražajo nobene sodobnosti več.

 


 

Iz aktivnosti članic Plana B

 

Srečanje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje

 

Na povabilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje je 2. aprila potekal sestanek s predstavniki nevladnih organizacij na temo pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa NVO na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu. NVO so se tudi seznanile z začetkom priprave projektnega razpisa 2014-2015 za okoljevarstvene in naravovarstvene NVO.

 

Predstavitev nevladnih organizacij ob Svetovnem dnevu Zemlje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje

 

Ob svetovnem dnevu Zemlje 22. aprila sta Mreža okoljskih organizacij Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje organizirali dan nevladnih organizacij (NVO). Z dogodkom - predstavitvijo na ministrstvih in popoldanskem ogledu filma Trashed / Smeti - so okoljske NVO želele, da MKO podrobneje spozna njihovo delovanje in pomen za varstvo okolja ter urejanja prostora. Dogodka NVO v obeh poslovnih prostorih MKO sta sicer naletela na dokaj maloštevilen obisk, sta pa ga obiskala tudi minister mag. Dejan Židan in državna sekretarka mag. Andreja Jerina.

 

Papirnati dan v BTC Cityju

 

V okviru letošnje vseslovenske akcije Star papir za novo upanje 2014, ki nima le okoljevarstvenega namena, temveč tudi dobrodelnega, je v organizaciji Društva Ekologi brez meja in podjetja Dinos v soboto, 12. aprila 2014, v Ljubljani v BTC City, na prizorišču glavnega sponzorja akcije, potekal osrednji dogodek projekta Papirnati dan. Pridružili pa so se jim tudi drugje po državi: v Zavodu Artmar v Mariboru in v vseh enotah podjetja Dinos. Na dogodku so razglasili tudi zmagovalni predlog natečaja, nominiran s strani Planinske zveze Slovenije, ki bo za odstranjevanje škode in nevarnosti na planinskih poteh prejel 40 % del sredstev od zbranega papirja. V akciji, ki poteka pod geslom Mi zbiramo!, lahko vsi še do konca aprila dodaje svoj list k boljšemu svetu.

 

Nova številka glasila Achieve

 

Na voljo je šesta številka glasila ACHIEVE. Glasilo v slovenščini najdete tukaj.

 

Koalicija za trajnostno prometno politiko odločno nasprotuje širitvi Dunajske ceste

 

Mestna občina Ljubljana bo letos maja pričela s prenovo Dunajske ceste, ki vključuje tudi širitev vpadnice z dodatnim voznim pasom za avtomobile. Ker žal ni na voljo nobenih konkretnih osnov s strani Mestne občine Ljubljana, ki bi jo lahko strokovno komentirali, je Koalicija za trajnostno prometno politiko s pismom Mestni občini Ljubljana opozorila in pozvala naj ne skrene s poti, ki si jo je mesto Ljubljana zadalo na področju trajnostnega urejanja prometa in bi tako z omenjenim ukrepom izničilo vse dosedanje uspehe.

 


 

Pravni kotiček

pripravlja Senka Vrbica

 

Poslovnik Državnega zbora ni skladen z Aarhuško konvencijo

 

Poslovnik Državnega zbora ni skladen z Aarhuško konvencijo, saj ne določa zavezujočih postopkovnih določil, po katerih bi moral biti predlog zakona, ki utegne vplivati na okolje, v javni obravnavi, hkrati pa je to tudi v nasprotju s 34a. členom Zakona o varstvu okolja. Na to je skupina nevladnih organizacij avgusta 2012 opozorila Ustavno sodišče v pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 58/2012) in Poslovnika Državnega zbora. O tej pobudi Ustavno sodišče še ni odločilo.

 

Sklepi vlade

 

V nadaljevanju predstavljamo aprilske sklepe vlade.

 

Javne obravnave

 

V nadaljevanju predstavljamo javne obravnave v preteklem mesecu.

 


 

 

Napoved dogodkov

 

Dan za okolje in prostor

 

Plan B za Slovenijo v sodelovanju z Mrežo za prostor organizira Dan za okolje in prostor v regionalnih stičiščih nevladnih organizacij. Namen dogodka je približanje znanja in pravne pomoči s področja varstva okolja in urejanja prostora manjšim lokalnim nevladnim organizacijam, civilnim iniciativam in drugim zainteresiranim ter nudenje pomoči pri reševanju lokalne problematike s tega področja.