Uvodnik

 

Da bo volk sit in koza cela

 

Poznate zgodbo o Velikonočnem otoku? Je sila preprosta: veliko število prebivalcev, netrajnostno gospodarjenje, razgozdovanje, invazivna vrsta, omejeni naravni viri ter v preteklost zazrta lokalna ideologija so v 16. stoletju zdesetkali prebivalstvo, v 18. so svoje napravili še lovci na sužnje in zahodne bolezni - število prebivalcev je do leta 1877 padlo na vsega 111 ljudi. Seveda EU ne gre primerjati z enim tihomorskim otokom, kar pa ne pomeni, da sporočilo ni jasno: če netrajnostno ravnamo z naravnimi viri, se bomo soočili s težavami.

 


 

Aktualno v Planu B

 

Dragoceni rezultati ankete med bralci mesečnih e-novic

 

Med prejemniki naših mesečnih e-novic smo izvedli anketo o zadovoljstvu uporabniške izkušnje. Pridobili smo precej dragocenih odgovorov, ki jih bomo skušali upoštevati v največji meri. Hvala!

 

Letno srečanje članic Mreže

 

Članice Mreže Plan B za Slovenijo so se 27. maja sestale na 3. zboru. zbralo se je 15 članic, pridružile pa so se tudi tri kandidatke za članice, ki so bile na srečanju potrjene kot polnopravne članice: Vitra Cerknica, Notranjski ekološki center Cerknica in Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce. Mreža tako trenutno šteje 27 članic.


Kako izvajati pridobitno dejavnost v nevladnih organizacijah

 

Nevladne organizacije imamo uzakonjeno pravico izvajanja tudi pridobitne dejavnosti, zato smo 29. maja organizirali delavnico z naslovom Kako izvajati pridobitno dejavnost v nevladnih organizacijah, predvsem na področju izvajanja storitev. Ta segment je tudi eden izmed potencialov, ki jih lahko okoljske nevladne organizacije v času pomanjkanja razpisov bolj izkoristimo.

 

Kako se pritožiti ob nespoštovanju okoljske zakonodaje EU

 

Kadar države članice ne spoštujejo okoljske zakonodaje Evropske unije, še posebej, če gre za velike in pomembne kršitve, lahko državljani s pritožbo na Evropsko komisijo opozorimo na kršitve. Pritožba je pomembno orodje naravovarstvenega dela, ki se je slovenske nevladne organizacije premalo poslužujejo, zato smo 23. maja smo mrežno delavnico z naslovom Kako nam lahko Evropska zakonodaja pomaga pri našem naravovarstvenem delu?, ki jo je vodil varstveni ornitolog Tomaž Jančar.

 

Priročnik za NVO: kako sodelovati z Državnim zborom?

 

Za lažje spremljanje dela Državnega zbora smo pripravili priročnik, v katerem so zbrane vse informacije na enem mestu: kako spremljati delo in sodelovati z Državnim zborom. Velikokrat namreč pri našem delu potrebujemo informacije o tem, kako sodelovati in spremljati seje, kako poiskati zakonodajne in druge akte, ki so v obravnavi v Državnem zboru, kako spremljati glasovanje o aktih, kje najti magnetograme sej, kako vložiti peticijo ipd. Priročnik je na voljo na tem spletnem naslovu.

 


 

Iz aktivnosti članic Mreže

 

Več hrane, manj smeti - sodeluj v anketi o zavrženi hrani!

 

V Sloveniji po oceni EU letno zavržemo okoli 71 kilogramov hrane na osebo, od česar je velika večina kuhinjskih odpadkov. Le desetino teh odpadkov predelamo, večina pa konča neobdelanih na odlagališčih. Zato so Ekologi brez meja oblikovali projekt Volk sit, koza cela - Za Slovenijo brez zavržene hrane. Projekt je podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

 

Zaobljuba za delovanje v korist okolja in ljudi

 

Umanotera je v okviru projekta Trgovanje s prihodnostjo zaradi pomislekov, povezanih s pogajanji o Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu (TTIP), kandidate in kandidatke za evropske poslance pozvala k podpisu pisma zaobljube. S podpisom pisma zaobljube so se zavezali, da bodo podprli izključno tiste trgovinske sporazume, ki bodo človeka in okolje postavili nad trgovino. Zavezo je do danes podpisalo 30 kandidatov iz osmih strank oz. z list. Več o projektu in zavezah je na tej spletni povezavi.

 

Želimo si trajnostno Ljubljano 2020

 

Kakšno Ljubljano si želimo leta 2020? To so na Umanoteri ugotavljali na včerajšnjem dogodku Trajnost je lepa čednost, kjer so pripravili strokovno razpravo, nastop improvizatorjev in javni posvet na temo trajnostne Ljubljane 2020. Več o dogodku in projektu Ljubljana 2020 je na tej spletni strani.

 

Pritožba Umanotere in ITR na Oglaševalsko razsodišče

 

Evropska komisija z oglasom Skrbimo za svoje korenine potrošnike oziroma gledalce zavaja glede okoljevarstvene naravnanosti Skupne kmetijske politike (SKP), menijo v Umanoteri in Inštitutu za trajnostni  razvoj (ITR), zato sta vložila pritožbo na Oglaševalsko razsodišče. Več o pritožbi je na tej spletni povezavi.

 

Nova številka Novičnika Okoljskega centra

 

Izšla je majska številka Novičnika Okoljskega centra, v kateri lahko preberete več o aktivnostih članic Centra v zadnjem mesecu in prihajajočih dogodkih. Najdete jo lahko tukaj.

 

Greenpeacove novice iz svetovne Energetske [R]evolucije

 

V tokratnem naboru novic Greenpeace Slovenija izpostavlja prvi konkretni primer znanstveno dokazanih posledic segrevanja ozračja na Antarktiki, opozarja na vpliv Rusko-Ukrajinske krize na področje energetike, med rešitvami pa izpostavlja nove spodbudne mejnike na področju sončne in vetrne energije. Več o novicah je na tej spletni povezavi.

 

Taljenje Antarktike - strašljiv opomnik, da se ne smemo ustaviti

 

Dve različni študiji znanstvenikov ameriške vesoljske agencije Nasa ter Univerze v Washingtonu sta ugotovili, da se velika ledena plošča na zahodu Antarktike sesuva hitreje, kot je bilo doslej pričakovano. Morska gladina se bo v naslednjih stoletjih dvigala hitreje od dosedanjih ocen, in sicer med 1,2 do 3 metre. Pri National Geographic so objavili slikovito predstavitev novih spoznanj. Več o taljenju Antarktike, kar je zbudilo kar precej zanimanja, na tej spletni povezavi.

 

Bolj trajnostna rešitev za osvetljevanje cerkva

 

Več let po sprejemu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007), ko industrija razsvetljave ni ponudila primerne tehnične rešitve za osvetljevanje objektov kulturne dediščine, smo ustrezno tehnično rešitev in priporočila na tem področju dobili šele s projektom LIFE+ »Življenje ponoči«. Dognanja triletnih raziskav biologov in rešitve, do katerih so prišli v okviru projekta, so združili v priporočilih za naravi prijaznejše osvetljevanje cerkva in ostalih objektov kulturne dediščine. Več na spletni strani projekta Življenje ponoči.

 

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije imajo v Evropi ogromen potencial

 

Preusmeritev od Rusije k drugim izvoznim državam Srednjega Vzhoda in Kavkaza, ki jo predlagajo nekateri evropski politiki, bi sicer zmanjšala odvisnost EU od ruskega izvoza, a k evropski zavezi za boj proti podnebnim spremembam skozi zmanjševanje rabe fosilnih goriv ne bi kaj dosti pripomogla. Oba izziva hkrati pa lahko naslavljamo z izkoriščanjem velikega potenciala v energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Z vzpostavitvijo pravih politik lahko Evropa do leta 2030 doseže 41 % prihrankov končne energije, kar je enako celotnemu trenutnemu uvozu ruskega plina. Celotna novica je dostopna na tej spletni povezavi.

 

Skupna zasaditev biodiverzitetnega vrtička

 

Inštitut za trajnostni razvoj je 22. maja, na vroč pomladni dan - mednarodni dan biotske raznovrstnosti, skupaj s skupino 40-ih učencev, dijakov in mentorjev zasadil biodiverzitetni vrtiček. Mimoidoči si ga lahko ogledate pred Dijaškim domom Tabor, ob pešpoti na Vidovdanski cesti v središču Ljubljane. Več o dogodku  si lahko ogledate na Facebook profilu in spletni strani ITR.

 

Pridobitve CNVOS: zaposlitve, Sejmišče, NVO ugodnosti in ePRAVNIK

 

CNVOS je zagnal nove aplikacije, namenjene lažjemu delu v NVO. Te zajemajo prosta delovna mesta, Sejmišče (izmenjava kapacitet, npr. sejna soba, kamera, kolo ipd.), NVO ugodnosti in ePRAVNIK, s pomočjo katere si lahko NVO same ob pomoči vodenega sistema vprašanj sestavijo najosnovnejše pravne dokumente, ki jih potrebujejo za svoje delo. Več na spletni strani CNVOS.

 


 

Pravni kotiček

pripravlja Senka Vrbica, PIC

 

Strateški dokumenti varstva okolja, ki manjkajo

 

Že od leta 1993, ko je bil sprejet prvi Zakon o varstvu okolja, imamo v Sloveniji uzakonjen Nacionalni program varstva okolja kot najvišji strateški usmerjevalni dokument. Na predlog Ministrstva za okolje in prostor je Državni zbor januarja 2006 sprejet tudi nov nacionalni program varstva okolja 2005 – 2012, ministrstvo pa do zdaj še ni pristopilo k pripravi novega programa.

 

Pravilnik za društva v javnem interesu na področju urejanja prometa, energije in prostora

 

Dne 16.5.2014 je bil v Uradnem listu RS št. 35/2014 objavljen Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora, ki bo začel veljati 31.5.2014.

 

Plan B in Mreža za prostor sta podala pripombe ne osnutek Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami

 

Do 15.5.2014 je bil v javni obravnavi osnutek predlog Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami. Mreži nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta podali skupno stališče oziroma pripombe na osnutek. Komentirali sta predvsem neustrezen pristop k reševanju problema nelegalnih gradenj.

 

Javne obravnave

 

ARSO je objavila javno naznanilo v postopku okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Lama d.d. Dekani za povečanje talilne zmožnosti. Vpogled v vlogo, okoljsko poročilo in osnutek soglasja je možen od 12.5.2014 do 10.6.2014 na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper. V tem času lahko zainteresirani podajo predloge in pripombe. V roku 35 dni od dneva javnega naznanila lahko v postopek vstopijo tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja.

 

 


 

 

Napoved dogodkov


Prihaja Ulični festival Koseze!

 

Na svetovni dan okolja, v četrtek, 5. junija 2014, bo na Koseški cesti med Podutiško cesto in Drago potekal ulični festival. Koseška cesta bo za en dan postala prireditveni prostor, kjer se bodo zvrstile delavnice za vse starostne skupine in dejavnosti, ki bodo oživile ulični prostor. Zbirale se bodo želje in pobude lokalnih prebivalcev, skupaj bomo razmišljali o možnostih za preureditev Koseške ceste. Kaj bi prinesla ulici omejitev motornega prometa? Kakšna ureditev bi bila najbolj prijazna za pešce in kolesarje? Več o dogodku je na tej spletni povezavi.