Uvodnik

 

Kdo je dovolj pogumen in sposoben, da stopi onkraj velikih infrastrukturnih projektov?


"Volitve 2014 so torej ponovno priložnost, da izvolimo politično ekipo, ki bo vodila preobrazbo v zeleno gospodarstvo. So pa tudi izziv, da prepoznamo iskrene namene, brez fige v žepu in leporečnega barvanja na zeleno. Predvsem je ključ v konkretnih zavezah na področjih, kjer vlada in parlament obvladujeta pomembne vzvode."

 


 

Iz aktivnosti članic mreže

 

Udeleženci javnega posveta proti širitvi Dunajske ceste

Na posvetu Ali je potrebna širitev Dunajske ceste, ki ga je v Knjižnici Bežigrad 10. junija organizirala Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP), se je izkazalo, da načrtov MOL-a o širitvi Dunajske ne podpirajo niti strokovna javnost, niti lokalno prebivalstvo, niti nevladni sektor. Ravno tako se načrti o širitvi ne skladajo s prometno strategijo MOL-a, ki pravi, da je treba avtomobilski promet nadomeščati z LPP, kolesarjenjem in hojo. Več na Focusovi spletni strani in blogu http://dunajskaljubljana.tumblr.com/.

 

Ekologi brez meja podarjajo novo upanje

V okviru vseslovenske dobrodelne akcije Star papir za novo upanje 2014 so Ekologi brez meja v sodelovanju s podjetjem Dinos skupaj s 105 vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in 92 podjetji ter drugimi organizacijami na 100 zbirnih točkah zbrali 205 ton starega papirja. Tako bodo skupaj podarili kar 5.751 EUR za novo upanje – 50 % za vzgojno-izobraževalne namene, 40 % za sanacijo planinskih poti po žledolomu in 10 % za okoljevarstvene projekte s področja odpadkov. Več na http://ebm.si/p/star-papir2014/.

Kompromisni predlog o gojenju GS rastlin v EU ni zadosten

Na Inštitutu za trajnostni razvoj menijo, da je predlog novega zakona EU, ki naj bi posameznim državam omogočal prepoved gensko spremenjenih rastlin, popolnoma nesprejemljiv, tako vsebinsko kot načelno. Več v sporočilu za javnost na spletni strani ITR.

 

Uvodni koraki na poti do prve pravične banke pri nas

V Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, in razvojni zadrugi eTRI so začeli s projektom Pravična banka, s katerim nameravajo ustanoviti prvo pravično banko pri nas. Po podatkih javnomnenjske raziskave Inštituta za analizo trga in medije Mediana idejo o ustanovitvi pravične banke podpira visok delež prebivalstva, zato je razmislek o njeni ustanovitvi potreben in na mestu, a potrebujemo še veliko ozaveščanja in več zaupanja. Več na http://pravicnabanka.si/.

 

Poziv vladi: Slovenija naj se odločno zavzame za povečanje energetske varnosti

Greenpeace poziva predsednico vlade, da se na srečanju voditeljev EU 26. in 27. junija, ki bo posvečeno energetski neodvisnosti v luči nove dinamike odnosov med EU in Rusijo, v imenu Slovenije zavzame za povečanje energetske varnosti in neodvisnosti predvsem z ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in spodbujanje obnovljivih virov energije. Junijsko srečanje voditeljev je enkratna priložnost, da Slovenijo postavimo ob bok najrazvitejšim partnericam držav EU in podpremo ambiciozno podnebno-energetsko politiko EU. Obenem pa je to tudi spodbuda, da v svoji državi vpeljemo ukrepe za razvoj domače zelene industrije in ustvarjanje novih zaposlitvenih priložnosti.

 


 

Pravni kotiček

pripravlja Senka Vrbica, PIC

 

Odlična mednarodna okoljska konferenca V Ljubljani

V času od 5. do 7.6.2014 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala druga mednarodna okoljska konferenca z naslovom Contemporary challenges of international environmental law. Že druga tovrstna konferenca je novost v Sloveniji, prav tako pa je v mednarodnem merilu ena redkih, ki se celovito ukvarja s pravnimi vidiki sodobnega okoljevarstva. Glavni poudarek konference je bil, da je tematika okoljevarstva multidisdiplinarna, zato je potrebno v to vsebino združevati tako naravoslovna kot družboslovna znanja.

 

Pomembne objave

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sprejelo nov pravilnik za status NVO v javnem interesu na področju varstva okolja (Uradni list RS št.  34/2014), Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS št. 35/2014).

 

Javne objave

V nadaljevanju predstavljamo štiri javne objave, tri od ARSO in eno od Ministrstva za kmetijstvo in okolje.