Uvodnik

 

Mag. Senka Šifkovič Vrbica, IPoP - Inštitut za politike prostora: Aarhuška konvencija – informacije, sodelovanje in pravno varstvo – kje smo po 20 letih?

 

Vabljeni na Aarhuško delavnico 7.9.2021

 

Prihodnji mesec bo 20 let od uveljavitve Aarhuške konvencije v praksi. To je konvencija, ki je na področju varstva okolja verjetno najpogosteje omenjena, čeprav ne določa režimov varstva okolja in narave, pač pa gre za t.i. bolj procesno konvencijo – ljudem zagotavlja pravico do varstva okolja. Temelji na predpostavki, da se bo z večjo splošno ozaveščenostjo in vključenostjo javnosti v okoljske zadeve izboljšalo varstvo okolja. Njen namen je zaščititi pravico vsake osebe sedanje in prihodnjih generacij do življenja v zdravem življenjskem okolju (zdravo življenjsko okolje je pri nas ustanovno zagotovljena človeka pravica – 72. člen Ustave RS). Konvencija tako zagotavlja pravico dostopa javnosti do informacij o okolju, ki jih imajo organi oblasti, ter spodbuja in določa minimalne standarde sodelovanja javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah na ravni strateških planov, predpisov in pri konkretnih posegih v okolje. Najpomembnejše pa je, da konvencija daje prizadetim posameznikom in nevladnim organizacijam (pri nas so to NVO s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja, narave in prostora) pod določenimi pogoji tudi pravico do pravnega varstva zdravega življenjskega okolja v primeru, ko pride do odločitev ali ravnanj, ki so v nasprotju z zakoni. Vse, kar je potrebno vedeti o Aarhuški konvenciji si lahko preberete tukaj.

 

 

Aktualno v okviru mrež

 

Aarhuška konvencija, človekove pravice in podnebne spremembe v času predsedovanja

V kontekstu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije bomo na posvetu razpravljali o aktualni problematiki uveljavljanja Aarhuške konvencije v povezavi z varstvom človekovih pravic, novim Podnebnim zakonom EU in siceršnjimi podnebnimi prizadevanji. Rezervirajte si čas in se nam pridružitev v torek,  7. 9. 2021, med 9. in 13. uro preko spleta. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Več >>>

 

Foto: Mathias P.R. Reding, Pexels

 

Podnebne akcije v polnem zagonu

Z letošnjimi akcijami izvajalci Podnebnih akcij Mreže za prostor na različne načine opozarjajo na problem podnebnih sprememb, trajnostnega urejanja prostora in spodbujajo k razmisleku o trenutnem stanju zelenih površin, prometa in stanovanjske problematike v mestih. Preverili smo, kako poteka izvedba načrtovanih aktivnosti. Več >>>

 

 

 

Mali projekti članic mreže v okviru Podnebnega programa

V okviru prvega poziva za članice mreže k prijavi projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa so bili izvedeni trije projekti: Zasaditev mešanega sadovnjaka avtohtonih istrskih sadnih sort, Morje smeti; osveščevalni razstavi o plastičnih odpadkih v morju ter Kolesarimo – lokalno se hranimo. Več >>>  

 

KTPP ponovno odločno zagovarja izvajanje CPS MOL ter ostro nasprotuje širitvi Dunajske ceste

Kljub obsežnim prenovam dveh glavnih vpadnic v MOL (Dunajska, Tržaška) z javnimi in EU sredstvi, MOL s prenovo ne sledi ciljem in ukrepom iz Celostne prometne strategije MOL, kjer se je zavezala, da bo na vseh glavnih cestah zarisala rumene pasove. Koalicija za trajnostno prometno politiko ponovno odločno zagovarja izvajanje CPS MOL ter ostro nasprotuje širitvi Dunajske ceste. Več >>>

 

NVO pozivamo k izstopu iz Pogodbe o energetski listini (ECT)

V mreži Plan B za Slovenijo smo na ministra Vrtovca naslovili pobudo, s katero pozivamo k skupnemu izstopu Slovenije in ostalih članic EU iz mehanizma ECT. Pogodba o energetski listini (ECT) predstavlja oviro prehodu na čisto energijo, zato je skrajni čas za izstop iz nje. Ravno zaradi te Pogodbe države, ki so se odločile za sprejetje nujno potrebnih podnebnih ukrepov in zato pričele z opuščanjem fosilnih goriv, ostajajo še naprej ujetnice fosilne industrije. Več >>>

 

 

Članice Mreže za prostor na Kraterju o financiranju prostorskih organizacij

Po daljšem času smo se 26. avgusta 2021 članice Mreže za prostor v okolju Ustvarjalnega laboratorija Krater za Bežigradom v Ljubljani ponovno srečale v živo. Izmenjali smo si izkušnje o tem, kako delujemo v trenutnih razmerah, se pogovorili o tem, kako bi si lahko pomagali, in o načrtih za razvoj mreže v prihodnje. Več >>>

 

Foto: Polona Valič

 

Strateški načrt skupne kmetijske politike v javni razpravi brez okoljskega poročila

Do 15. 8. 2021 je bil v javni razpravi predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike, za katerega je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje skupaj s presojo sprejemljivosti vplivov na naravo oziroma zavarovana območja. Vendar pa osnutek okoljskega poročila ni bil objavljen. V mreži Plan B za Slovenijo smo zato od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevali, da razgrnejo tudi osnutek okoljskega poročila in od tedaj dalje določijo še 30 dni javne razprave na oba dokumenta oziroma če okoljskega poročila še ni, umaknejo javno razpravo, ki teče. Več >>>

  

Anketa o mestnih drevesih – javnost bi podprla ukrepanje oblasti na področju ravnanja z mestnim drevjem

Spletna anketa Podnebnega programa Mreže za prostor o mestnih drevesih izvedena spomladi 2021 je potrdila pričakovanja, ki jih razvijamo na podlagi spremljanja razmer v praksi, medijih in na družabnih omrežjih. Javnost se dobro zaveda koristi mestnih dreves in je naklonjena ukrepom oblasti v korist ohranjanja in strokovnega ravnanja z drevesi. Več >>>

 

 

Foto: Maja Simoneti

Evropski podnebni zakon in sveženj predpisov Pripravljeni na 55

V Uradnem listu EU je bil 9. 7. 2021 objavljen »Evropski podnebni zakon«, sprejet v obliki uredbe (evropska podnebna pravila), ki bo začel veljati dvajseti dan po objavi. Gre za pomembno normativno podlago, ki kot neposredno pravno zavezujoč predpis določa obveznost podnebne nevtralnosti do leta 2050 ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 55 % v primerjavi z letom 1990. Več >>>

 

Javni potniški promet bo dobil sistemski zakon

Zaključila se je javna razprava o osnutku Zakona o javnem potniškem prometu, ki ureja načrtovanje, organizacijo in izvajanje integriranega javnega potniškega prometa. V Meži za prostor sistemsko ureditev javnega potniškega prometa z zakonom pozdravljamo in upamo, da bo dejansko spodbudil razcvet javnega potniškega prometa v Sloveniji. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic

 

 

Mednarodne novice

 

 

Napovednik dogodkov

 

8.9.2021 [CTRP Kranj] Okrogla miza – Voda, vir življenja

V sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor bo potekala izobraževalna in ozaveščevalna okrogla miza na temo pomena zdrave (naravne) vode za telesno in duševno zdravje oz. dobro počutje človeka. Sodelovali bodo povabljeni strokovnjaki za ta področja ter akterji uporabe in ohranjanja zelo kvalitetnih naravnih vodnih virov v Kamniško-Savinjskih Alpah. K aktivnemu sodelovanju z vprašanji in mnenji pa vabimo tudi vse udeležence. Več >>>

 

9.9.2021 [Ekologi brez meja] Odkrivaj EU: prazen koš, polna denarnica

Na delavnici boste izvedeli, kako s preudarnimi nakupi prihraniti, bolj kakovostno živeti z manj odpadki in kako odrabljenim stvarem vdahniti novo življenje. Dolgoročno boste prihranili denar, doma imeli manj navlake, s tem pa tudi manj opravka s pospravljanjem in čiščenjem. Več >>>

 

 

9.9. in 20.9.2021 [IŠSP] 

Vabljeni, da se pridružite v Novi Gorici ali Mariboru na ogledu dokumentarnega filma IZ TAKŠNE SNOVI KOT SANJE, o avstrijskih skupnostnih stanovanjskih projektih. Ob filmu se bomo družili in se pogovarjali o možnostih vzpostavljanja tovrstnih projektov v Sloveniji. Več >>>

 

16. do 22.9.2021 [MKM] Evropski teden mobilnosti 2021 – Živi zdravo. Potuj trajnostno.

Letos poteka Evropski teden mobilnosti pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno. K temu si želimo pripomoči tudi na Mariborski kolesarski mreži. Tako bomo v sklopu ETM 2021 organizirali oz. soorganizirali več dogodkov. Posebej bi izpostavili kolesarski Lov na zaklad,  Strava izziv "Goni z menoj v toplice" in dogodek "Klima moje soseske Center".  Več >>>

 

 

 

18. september [Sončni grič] Evropski dan trajnostnih skupnosti

Vabimo raznolike skupine, organizacije in skupnosti k praznovanju vsega, kar počnejo za izboljšanje svojega lokalnega okolja in sveta. V prejšnjih letih so praznovanja organizirale zadruge, ekovasi, skupnostni vrtovi, kavarne, cerkve, stanovanjske skupnosti, permakulturne pobude, umetniški festivali, šole, univerze, tranzicijska mesta … nobene ovire ni, da ne bi bili med njimi tudi vi! Več >>>

 

20.9.2021 [CIPRA, FOCUS in IPoP] Zaključna konferenca projekta Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih

Vabimo vas na predstavitev zaključkov projekta Trajnostna mobilnost (TM) v vrtcih in OŠ, ki je potekal med 2018 in 2021. Vanj je bilo vključenih več kot 100.000 otrok in skoraj 6.000 vzgojiteljev in učiteljev po vsej Sloveniji. Več o tem, kako sta Beli zajček in kokoška Rozi spreminjala potovalne navade otrok, si lahko preberete tukaj. Več >>>

 

29.9.2021 [IPoP] VSI KRAJI SO POMEMBNI: Teritorialna agenda v praksi

Kako je prostorski razvoj povezan s kakovostjo življenja? Na kakšen način je prostorska razsežnost kohezije vključena v novo kohezijsko politiko? Pridružite se nam pri razpravi o teh in podobnih vprašanjih ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki v praksi prispevajo k izvajanju teritorialne agende. Več >>>

 

24.11.2021 [Umanotera, Focus] 6. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

Vabimo vas, da si rezervirate datum za 6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost. Več >>>

 

 

Skupni novičnik Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo pripravljata Umanotera in IPoP – Inštitut za politike prostora. Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Podnebnega sklada. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.