Uvodnik

 

Barbara Kvac (Focus, društvo za sonaraven razvoj)  - Bo leto priložnosti tudi leto dejanj? 

Nevladne organizacije leto 2020 imenujemo leto podnebne ambicije. Letošnje leto mora biti leto, ko bodo besede zamenjala dejanja. In prav zdaj smo v središču jesenskega dogajanja, ki bo odločilno vplivalo na prihodnost naše in prihodnjih generacij.

 

Že ob sprejetju Pariškega podnebnega sporazuma konec leta 2015 je bilo jasno, da bo leto 2020 prvi pomemben mejnik v naslavljanju podnebne krize. Ob ugotovitvi, da nas trenutni nacionalni cilji pogodbenic sporazuma vodijo v vsaj 3 °C toplejši svet, so se države zavezale, da do konca letošnjega leta predstavijo svoje nove, izboljšane cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030. S tem bi k skupnim naporom za doseganje ciljev sporazuma pristavile svoj bolj pravičen delež. Sporočilo znanstvene skupnosti je namreč jasno - za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C in preprečitev podnebnega zloma je ključno ukrepanje in zmanjšanje emisij v obdobju do leta 2030.

 

 

Aktualno v okviru mrež

 

Pripombe na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

V Mreži za prostor in mreži Plan B za Slovenijo smo na MOP podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Dolgoročna podnebna strategija bi morala biti nacionalni podnebni dogovor in bi morala določiti krovne usmeritve tako za pripravo drugih strateških sektorskih dokumentov, kot za delo bodočega vladnega organa za podnebno ukrepanje (ne pa prelagati odločanje nanje). Mnenja smo, da za predlagani osnutek ne moremo govoriti o strategiji prehoda v podnebno nevtralno Slovenijo, ampak zgolj o (pomanjkljivi) podlagi zanjo. Več >>>

 

Pop up posvet o osnutku Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

Do konca septembra je bila v javni obravnavi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. Dokument naj bi na ravni države začrtal pot za spopadanje s podnebnimi spremembami za naslednjih 30 let, in s tem našo prihodnost. Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo si že dlje časa prizadevata za bolj resno ukrepanje države v zvezi s podnebno krizo. Da bi si izmenjali znanja in mnenja o dokumentu v razpravi, smo članice mrež povabili na prvi skupni pop up dogodek. Več >>>

 

 

Fotografija: Nina Plevnik, IPoP

 

Novi Zakon o urejanju prostora – kako smo prišli do ZUreP-3 in kaj prinaša?

Osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je v javni razpravi do 24. 10. 2020. Kaj je narekovalo pripravo novega zakona? Katere pomanjkljivosti, ki bi jih pokazala strokovna evalvacija dosedanjega izvajanja ZUreP-2, terjajo sistemske spremembe? Predlagatelj zakona tega ne pojasnjuje. Več >>>

 

Fotografija: Nina Plevnik, IPoP

 

Plan B za Slovenijo ima svojo Facebook stran

V Umanoteri smo ustvarili Facebook stran mreže Plan B za Slovenijo, s katero bomo še lažje in hitreje sporočali naše odzive na aktualna dogajanja ter skrbeli za vidnost naše okoljske mreže tudi preko družbenih omrežij.

Sledite nam tukaj: https://www.facebook.com/PlanBzaSlovenijo. Več >>>

 

Vloga Banke Slovenije pri prehodu v nizkoogljično družbo

V mreži Plan B za Slovenijo smo na Banko Slovenije naslovili pismo o vlogi Banke Slovenije pri prehodu v nizkoogljično družbo. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic mreže Plan B za Slovenijo

 

 

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

 

 

Napovednik dogodkov

 

Spletna delavnica projekta »GLOBALNI IZZIVI – GLOBALNI PREDMETI«, 9. 10. 2020 

Iz Humanitasa vabijo na spletno delavnico z naslovom »Teaching global issues in the classroom. Active subject-oriented approach in global citizenship education«, ki bo potekala v sodelovanju z evropsko mrežo NECE -  Networking European Citizenship Education. Delavnica bo namenjena osvetlitvi pomembnosti globalnega učenja v formalnem izobraževanju ter predstavitvi različnih možnosti za vnašanje tematik in metod globalnega učenja v predmetno poučevanje. Več >>>

 

Ptičarijada 2020, 10. 10. 2020 

Iz DOPPS vabijo na PTIČARIJADO 2020, ki bo letos potekala na Kočevsko-ribniškem območju. Tako kot vsa leta doslej bo tekmovalni del potekal v dopoldanskem času. Skupine se bodo pomerile v dveh disciplinah: številu opazovanih in številu fotografiranih vrst. Več >>>

 

 

Spletna delavnica »Sooblikovanje za nove oblike urbanega življenja«, 14. 10. 2020

Na delavnici v sklopu Evropskega tedna regij in mest bomo odprli razpravo o izzivih, značilnih za participativne procese, ki jih bomo predstavili na konkretnih primerih. Govorili bomo o primerih dobrih praks, kako se lahko civilna družba organizira in vpliva na oblikovanje grajenega okolja. Poseben poudarek razprave bo na malih in srednje velikih mestih. Namen delavnice je premislek o metodologijah za učinkovite procese participativnega oblikovanja. Prijave podaljšane do 7. 10. Več >>>

 

Posvet Hladna mesta za vroč planet, 15. 10. 2020

Vljudno vabljeni na spletni posvet in panelno razpravo »HLADNA MESTA ZA VROČ PLANET: pomen prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih«, ki bo v četrtek, 15. oktobra 2020, ob 10.00 potekal s prenosom v živo. Strokovnjaki z različnih področij delovanja bodo predstavili svoj pogled na problematiko prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih ter pristope, ki so se ali se še uveljavljajo v teoriji in praksi. Več >>>

 

Konferenca Zelene prakse mest – prijave odprte!, 22. 10. 2020

Se sprašujete, kako se lahko vaša občina odzove na podnebno krizo? Morda vas bodo prepričale zelene prakse mest, kot so Genova, Helsinki in Preston.Predstavniki sedmih lokalnih skupnosti, ki so sodelovale pri pripravi akcijskih načrtov partnerstev Urbane agende za EU, nam bodo predstavili svoje rešitve za prilagajanje in odzivanje na podnebne spremembe. Pridružite se IPoP 22. oktobra 2020 na konferenci Zelene prakse mest, Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu. Več >>>

 

Grafika: Darja Klančar

 

Vabilo na predstavitveni dogodek z delavnico o etičnem komuniciranju, 22. 10. 2020

Društvo HUMANITAS in Zavod VOLUNTARIAT vabita na slovesno predstavitev spletnega tečaja etične komunikacije E-TICK ter delavnici globalnega učenja na temo etične komunikacije in lažnih novic. Več >>>

 

Seminar za učitelje - Alpska šola v Sloveniji, 23. in 24. 10.

Iz CIPRE vabijo na seminar "Alpska šola v Sloveniji", namenjen učiteljem in strokovnemu kadru osnovnošolskega izobraževanja. Potekal bo v petek, 23. 10. 2020, v Biotehniškem centru Naklo in v soboto, 24. 10. 2020, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Nagovarjajo predvsem učitelje, ki se problematike podnebnih sprememb in pomena poučevanja o alpskem prostoru že zavedajo, vendar jim manjka veščin, gradiv ali partnerstva za uspešno nastavljanje tem pri učnem procesu. Več na >>>

 

STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju, 28. 10. 2020

IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora vas vabi na spletno konferenco STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju, ki se bo odvila 28.oktobra 2020, s pričetkom ob 14 h preko platforme Zoom. Tuji gosti nam bodo predstavili dobre prakse vključevanja in participacije na različnih nivojih, od stanovanjske stavbe do soseske in mesta. Skupaj s slovenskimi strokovnjaki in drugimi udeleženci konference pa bomo odprli razpravo o možnostih njihove implementacije v slovenski prostor. Več >>>

 

Okrogla miza Kako skrbimo za drevesa v mestih?, 2. 11. 2020

Za prebivalce v mestih sta urejanje zelenih površin in ravnanje z mestnim drevjem zelo pomembna, zagotavljata kakovost bivanja in zdravje, ki ju ne more nadomestiti nobena grajena prvina v mestu. Pravno organizacijski okvir za celovito upravljanje mestnega drevja, je trenutno šibek. Potrebe po celovitem in strokovnem delu mestnim drevjem s časom naraščajo, podnebne spremembe in javno zdravstveni problemi zahtevajo več dreves in boljše ravnanje z obstoječim drevjem. Opozorimo na to problematiko skupaj! PIC in IPoP organiziramo okroglo mizo o skrbi za drevesa v mestih. Več >>>

 

Ilustracija: Niki Zen

 

Vabila k sodelovanju

 

Zbiramo zgodbe dreves

Vse, ki vas vznemirja ravnanje z mestnim drevjem, v PIC in IPOP vabijo, da jim posredujete kratke spodbudne zgodbe dreves, ki jim lahko pomagajo izboljšati razmere v praksi. Zgodbe, ki bodo pomagale motivirati odgovorne za spremembe v sistemu ravnanja z drevesi bodo smiselno predstavljene na okrogli mizi »Kako skrbimo za drevesa v mestih«. Prispevajte zgodbo drevesa -> TUKAJ! Več >>>

 

»Koga te zebe« oktobrski kolesarski izziv Mariborske kolesarske mreže 2020

V mesecu oktobru vas v Mariborski kolesarski mreži vabijo k oktobrskemu kolesarskemu izzivu 2020. V izzivu bo štelo tako kolesarjenje v službo kot kolesarjenje po drugih opravkih, seveda pa bo štelo tudi rekreacijsko in gorsko kolesarjenje! Več >>>

 

Fotografija: arhiv MKM