Povabilo na e-seminar

 

Vabimo vas, da se prijavite na e-seminar Varstvo okolja - pravna ureditev in varstvo. V mesečnih novicah že nekaj mesecev objavljamo prispevke s tega področja, ki jih pripravlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Gre za serijo prispevkov, skozi katere bodo sistematično predstavljeni mednarodni, EU in nacionalni normativni okvir varstva okolja. Prispevki so objavljeni tudi na spletni strani Zagovorniki okolja. S prijavo na kontakt naveden spodaj si boste zagotovili prejem vsakokratnega prispevka (in vseh za nazaj) na vaš e-naslov, tako ne boste zgrešili nobenega prispevka.

Kontakt: polona@planbzaslovenijo.si

 

 

Pravno svetovanje

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja.

Svetovanje izvaja Senka Vrbica, pravnica, strokovnjakinja za okoljsko pravo, zaposlena na Pravno informacijskem centru nevladnih organizacij - PIC.

Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si .

 

S svojimi primeri se lahko nevladne organizacije, civilne iniciative in lokalne pobude od 17.8.2015 obrnete tudi na mrežo Zagovornikov okolja, ki zagotavlja pošteno in neodvisno pravno podporo reševanju problemov onesnaženja in ogrožanja okolja. Koordinator mreže je Pravno informacijski center nevladnih organizacij - PIC.

 

 

Mentorstvo pri organizaciji trajnostnih dogodkov

 

Nevladne organizacije pogosto organiziramo dogodke, na katerih se udeleženci družijo z določenim namenom. Posebej okoljske organizacije pri tem ne smemo spregledati, da je vsak dogodek, ne glede na temeljni namen, velikost in ciljno publiko, povezan z okoljem, v katerem se odvija. Kot organizatorji dogodkov imamo priložnost, da z upravljanjem njihovih učinkov izpričamo svojo družbeno in okoljsko odgovornost: z udejanjanjem načel trajnostnega razvoja pri načrtovanju in izvedbi dogodkov aktivno zmanjšujemo škodljive in povečujemo koristne učinke dogodkov ter si prizadevamo za njihovo pozitivno zapuščino. S tem izboljšujemo podobo dogodkov, hkrati pa izpolnjujemo njihovo pomembno vlogo komunikacijskega kanala za ozaveščanje o okolju manj škodljivih praksah ter za spodbujanje sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. V ta namen smo v mreži pripravili tudi priročnik za organizacijo trajnostnih dogodkov.

 

Organizacijam, ki želijo s svojimi dogodki prispevati k trajnostnemu razvoju nudimo pomoč pri organizaciji trajnostnih dogodkov. Mentorstvo izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. 

Kontakt: polona@planbzaslovenijo.si

 

Mentoriranje za zagovorništvo

 

Plan B nudi tudi brezplačno mentoriranje nevladnih organizacij za krepitev zagovorništva, to je uveljavljanja stališč oziroma rešitev glede problemov, s katerimi se pri varstvu okolja ali narave vaša organizacija srečuje. Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu pa lahko zaprosijo tudi za mentoriranje glede vključevanja v upravne in sodne postopke, v katere se imajo pravico vključevati. 3 do 4 organizacijam bo mentoriranje nudil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (obseg okoli 25 ur na organizacijo). V primeru interesa se lahko javite na polona@planbzaslovenijo.si, da vam pošljemo obrazec za prijavo. Pri izbiri organizacij za mentoriranje bomo upoštevali ali ima organizacija potencial (kadre in voljo), da bo izvedeno mentoriranje okrepilo organizacijo z novimi znanji in veščinami za nadaljnje delo ali gre za mentoriranje na temi, ki je za organizacijo pomembna glede na njeno poslanstvo in cilje ter je pomembna tudi za mrežo Plan B za Slovenijo.

Ponudba ni časovno omejena, mentoriranje mora biti zaključeno do 30.4.2019 in je v tem okviru odprto do zasedbe mest.