Koledar dogodkov

Konferenca Zelene prakse mest

Vabimo vas, da se nam pridružite na mednarodni konferenci Zelene prakse mest: Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu. Spoznavali bomo mesta, ki se uspešno odzivajo na podnebne spremembe. S predstavniki mest, kot so Genova, Helsinki in Preston, bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta prilagodijo in odzovejo na podnebne spremembe ter obenem dvignejo kakovost življenja svojih prebivalcev in skupnosti.

 

Dogodek bo potekal v četrtek, 22. oktobra 2020, preko spletne platforme Zoom.

 

Številna mesta so v soočanju z izzivi v lokalnem okolju že razvila navdušujoče rešitve, ki so lahko navdih drugim evropskim mestom pri pravičnem zelenem prehodu.

 

Po zgledu Evropskega omrežja urbanističnega znanja (EUKN) se bomo osredotočili na partnerstva Urbane agende EU, ki imajo močno okoljsko usmeritev, t. i. zeleno jedro, to so energetska tranzicija, inovativna in odgovorna javna naročila, kakovost zraka, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve ter urbana mobilnost.

Ta partnerstva poudarjajo vse pomembnejšo vlogo mest pri odzivanju na podnebno in okoljsko krizo s spreminjanjem vzorcev proizvodnje, potrošnje in delovanja. Zelena partnerstva prepoznavajo in poudarjajo potrebo po sodelovanju za zmanjšanje vpliva, ki ga imajo urbana območja na okolje, ter hkratno izboljšanje kakovosti življenja in moči skupnosti.

 

Na spletnem dogodku bomo prisluhnili predstavnikom mest širom Evrope, ki nam bodo skozi predstavitve inovativnih rešitev, ki so jih uvedli v svojem lokalnem okolju, približali vsebino, oblikovano v akcijskih načrtih partnerstev Urbane Agende za EU.

 

Več o programu in o samem dogodku na povezavi.

Kraj dogodka: Spletna platforma Zoom 
Kontakt: ipop@ipop.si